Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udsatte

Vejledning om rådgivning før straffuldbyrdelsens iværksættelse

Justitsministeriets, Direktoratet for Kriminalforsorens vejledning nr. 9191 af 13/4 2015.

1. Reglerne om rådgivning før straffuldbyrdelsens iværksættelse fremgår af straffuldbyrdelseslovens § 7, stk. 1, og bekendtgørelse om rådgivning før straffuldbyrdelsens iværksættelse.

Reglerne vedrører både personer, som er på fri fod efter dommen, og personer, som er varetægtsfængslet efter dommen eller allerede udstår fængselsstraf eller forvaring, og hvor der er en eller flere domme, som ikke er iværksat endnu.

2. Rådgivningen kan f.eks. omfatte mulighederne for

1) anbringelse i åben, halvåben eller lukket institution,

2) beskæftigelse, herunder uddannelse under straffuldbyrdelsen,

3) udgang, herunder frigang,

4) hjælp til forsørgelse, herunder bevarelse af bolig og støtte til familie,

5) behandling, herunder misbrugsbehandling eller lignende i fængsler og arresthuse,

6) anbringelse i henhold til straffuldbyrdelseslovens § 78, stk. 1-2,

7) udsættelse af straffuldbyrdelsen og

8) benådning.

Herudover kan rådgivningen bestå i formidling af kontakt til andre myndigheder, f.eks. til det sociale system vedrørende økonomisk støtte under straffuldbyrdelsen. Endvidere kan det enkelte kriminalforsorgsområde henvise den dømte til at rette henvendelse til et andet kriminalforsorgsområde, f.eks. kan et kriminalforsorgsområde henvise en dømt til rådgivning hos det kriminalforsorgsområde, hvor den pågældende skal møde til fuldbyrdelse af dommen.

Til brug for rådgivningen henvises kriminalforsorgsområderne til at anvende institutionsdatabasen vedrørende beskæftigelsesmuligheder i kriminalforsorgens fængsler.

3. Rådgivning til dømte, der er på fri fod efter dommen, ydes af et af kriminalforsorgsområderne. Kriminalforsorgsområderne vil navnlig kunne rådgive om de konkrete forhold i den enkelte institution i vedkommende kriminalforsorgsområde og f.eks. om besøgsmulighederne eller om hvilke genstande, der må medtages.

4. Vejledning nr. 67 af 16. maj 2001 om rådgivning før straffuldbyrdelsens iværksættelse bortfalder.

Til toppen