Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Særlig støtte

Bekendtgørelse om kommunens bistand til børn og unge i forbindelse med uden- og indenretlig afhøring

Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 572 af 30/4 2015.

I medfør af § 8 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 1019 af 23. september 2014 fastsættes:

§ 1. Når kommunen underrettes om, at en person under 18 år skal afhøres hos politiet, skal kommunen sende en repræsentant,

1) når den pågældende efter det oplyste ikke tidligere har været sigtet,

2) når der efter det oplyste kan blive tale om fremstilling i retten med varetægtsfængsling af den pågældende,

3) når den pågældende selv eller dennes forældre efter det oplyste ønsker, at en repræsentant for kommunen er til stede, og

4) når den pågældende er under 15 år, medmindre der er tale om rene bagatelsager, eller forældrene efter det oplyste vil være til stede.

Stk. 2. I andre tilfælde end de i stk. 1 nævnte bør kommunen så vidt muligt sende en repræsentant til afhøringen.

§ 2. Når kommunen bliver underrettet om en forestående afhøring af et barn eller en ung under 18 år, skal kommunen underrette barnets eller den unges forældre, medmindre forældrene efter det oplyste i forvejen er bekendt med afhøringen eller ikke kan findes, eller underretningen vil stride imod, hvad der er bedst for barnet eller den unge.

§ 3. Når kommunen bliver underrettet om afholdelse af grundlovsforhør eller afhøring i retten af en sigtet eller tiltalt under 18 år, skal kommunen sende en repræsentant til afhøringen.

§ 4. Når kommunen bliver underrettet om, at en person under 15 år skal afhøres som vidne i en straffesag hos politiet eller i retten, skal kommunen sende en repræsentant til afhøringen.

§ 5. Under afhøringen hos politiet skal repræsentanten støtte barnet eller den unge og påse, at afhøringen foregår med en skånsomhed, der er afpasset sagens karakter og barnets eller den unges alder. Repræsentanten skal under afhøringen forholde sig neutral og må ikke deltage aktivt i udspørgningen.

Stk. 2. Under afhøringen i retten skal repræsentanten støtte barnet eller den unge samt bidrage til, at retsmødet får et forløb og et resultat, der i så høj grad som muligt tilgodeser, hvad der er bedst for barnet eller den unge.

§ 6. Når kommunen bliver underrettet om, at en person under 18 år ønskes afhørt, skal kommunen snarest vurdere, om der er behov for iværksættelse af hjælpeforanstaltninger for den pågældende og dennes familie.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. maj 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 79 af 4. februar 1998 om kommunens bistand til børn og unge i forbindelse med uden- og indenretlig afhøring ophæves.

Til toppen