Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udsatte

Bekendtgørelse om rådgivning før straffuldbyrdelsens iværksættelse

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 408 af 9/4 2015.

I medfør af § 7, stk. 2, og § 105, stk. 2, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 435 af 15. maj 2012, fastsættes:

§ 1. En person, der er idømt fængselsstraf eller forvaring, har også før straffuldbyrdelsens iværksættelse ret til at få nærmere rådgivning hos kriminalforsorgen om sine arbejdsmæssige, uddannelsesmæssige, sociale og personlige forhold i forbindelse med fuldbyrdelsen, jf. straffuldbyrdelseslovens § 7, stk. 1.

Stk. 2. Rådgivning af dømte, der er på fri fod efter dommen, ydes af det kriminalforsorgsområde, hvor den dømte har bopæl eller opholder sig, eller af det kriminalforsorgsområde, hvor den dømte skal udstå fængselsstraf eller forvaring.

Stk. 3. Rådgivning af dømte, der allerede udstår fængselsstraf eller forvaring eller er varetægtsfængslet efter dommen, ydes af det kriminalforsorgsområde, hvor den pågældende er anbragt.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. maj 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 362 af 17. maj 2001 om rådgivning før straffuldbyrdelsens iværksættelse ophæves.

Til toppen