Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsskader & erstatning

Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb for arbejdsskader før den 1. januar 2011 1)

Arbejdsskadestyrelsens bekendtgørelse nr. 1700 af 15/12 2015.

I medfør af § 27, stk. 4, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013, og § 43, stk. 2, og § 71, stk. 3, i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, fastsættes efter bemyndigelse:

Ulykker indtrådt og erhvervssygdomme anmeldt i tiden 1. juli 2007 til 31. december 2010

§ 1. En løbende ydelse for tab af erhvervsevne, tilkendt efter § 17 og § 17 a i lov om arbejdsskadesikring, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige ydelse på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel A, B, C, D, E eller F, som står ud for den tilskadekomnes alder på omsætningstidspunktet.

Stk. 2. Tabel A anvendes for tilskadekomne født den 1. januar 1963 eller senere, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 68. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 3. Tabel B anvendes for tilskadekomne født i perioden fra den 1. juli 1955 til den 31. december 1962, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 67. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 4. Tabel C anvendes for tilskadekomne født i perioden fra den 1. januar 1955 til den 30. juni 1955, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 66½. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 5. Tabel D anvendes for tilskadekomne født i perioden fra den 1. juli 1954 til den 31. december 1954, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 66. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 6. Tabel E anvendes for tilskadekomne født i perioden fra den 1. januar 1954 til den 30. juni 1954, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 65½. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 7. Tabel F anvendes for tilskadekomne født før den 1. januar 1954, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 65. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 8. Tabel A, B, C, D, E og F anvendes desuden til at fastsætte erstatning for fremtidige permanente udgifter til helbredelse, optræning og hjælpemidler efter § 15, stk. 3, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 9. Når den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder ligger mellem de aldre, som er angivet i tabel A, B, C, D, E og F, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer baseret på den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder.

Stk. 10. Når den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder ligger mellem den højeste alder, der er angivet i tabel A, B, C, D, E eller F og folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, fratrukket 2 år, benyttes mellemliggende faktorer mellem faktoren for den højeste alder angivet i tabel A, B, C, D, E eller F og faktoren angivet i stk. 11.

Stk. 11. Når den tilskadekomne på tidspunktet for afgørelsen om erstatning for tab af erhvervsevne eller forsikringsselskabets/Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikrings stillingtagen efter § 15, stk. 3 er 2 år eller mindre fra at nå folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, fastsættes kapitalbeløbet ved at gange den årlige ydelse på afgørelsestidspunktet med faktoren 1,168. Det samme gælder tilskadekomne, der har nået folkepensionsalderen.

§ 2. En løbende ydelse for tab af forsørger, tilkendt efter § 20, stk. 2, i lov om arbejdsskadesikring, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige ydelse på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel G, som står ud for den efterladtes alder og restperioden af erstatningsydelsen på omsætningstidspunktet.

Stk. 2. Når restperioden af erstatningsydelsen opgjort i år og måneder ligger mellem de restår, som er angivet i tabellen, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer baseret på restperioden opgjort i år og måneder.

Ulykker indtrådt i tiden 1. januar 2004 til 30. juni 2007 og erhvervssygdomme anmeldt i tiden 1. januar 2005 til 30. juni 2007

§ 3. En løbende ydelse for tab af erhvervsevne, tilkendt efter § 17 og § 17a i lov om arbejdsskadesikring, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige ydelse på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel H, I, J, K, L eller M, som står ud for den tilskadekomnes alder på omsætningstidspunktet.

Stk. 2. Tabel H anvendes for tilskadekomne født den 1. januar 1963 eller senere, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 68. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 3. Tabel I anvendes for tilskadekomne født i perioden fra den 1. juli 1955 til den 31. december 1962, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 67. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 4. Tabel J anvendes for tilskadekomne født i perioden fra den 1. januar 1955 til den 30. juni 1955, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 66½. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 5. Tabel K anvendes for tilskadekomne født i perioden fra den 1. juli 1954 til den 31. december 1954, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 66. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 6. Tabel L anvendes for tilskadekomne født i perioden fra den 1. januar 1954 til den 30. juni 1954, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 65½. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 7. Tabel M anvendes for tilskadekomne født før den 1. januar 1954, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 65. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 8. Tabel H, I, J, K, L og M anvendes desuden til at fastsætte erstatning for fremtidige permanente udgifter til helbredelse, optræning og hjælpemidler efter § 15, stk. 3, i lov om arbejdsskadesikring.

§ 4. En løbende ydelse for tab af forsørger, tilkendt efter § 20, stk. 2, i lov om arbejdsskadesikring, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige ydelse på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel N, som står ud for den efterladtes alder og restperioden af erstatningsydelsen på omsætningstidspunktet.

Stk. 2. Når restperioden af erstatningsydelsen opgjort i år og måneder ligger mellem de restår, som er angivet i tabellen, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer baseret på restperioden opgjort i år og måneder.

Ulykker, kortvarige skadelige påvirkninger og pludselige løfteskader indtrådt i tiden 1. april 1978 til 31. december 2003 og erhvervssygdomme anmeldt i tiden 1. april 1978 til 31. december 2004

§ 5. En løbende ydelse for tab af erhvervsevne, tilkendt efter § 32 i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige ydelse på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel O eller P, som står ud for den tilskadekomnes alder på omsætningstidspunktet.

Stk. 2. Tabel O anvendes, når den løbende ydelse ophører ved det fyldte 65. år, jf. § 32, stk. 8, i lov om sikring mod følger af arbejdsskade.

Stk. 3. Tabel P anvendes, når den løbende ydelse ophører ved det fyldte 67. år, jf. § 32, stk. 7, i lov om sikring mod følger af arbejdsskade.

Stk. 4. Tabel P anvendes i sager, hvor der før 1. juli 1999 allerede er truffet afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne, jf. § 17, stk. 5, i lov nr. 288 af 12. maj 1999.

§ 6. En løbende ydelse for tab af forsørger, tilkendt efter § 36, stk. 2, i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige ydelse på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel N, som står ud for den efterladtes alder og restperioden af erstatningsydelsen på omsætningstidspunktet.

Stk. 2. Når restperioden af erstatningsydelsen opgjort i år og måneder ligger mellem de restår, som er angivet i tabellen, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer baseret på restperioden opgjort i år og måneder.

§ 7. Når en efterladt er berettiget til et afløsningsbeløb efter § 36, stk. 5, i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, ved det fyldte 65. år, skal det kapitalbeløb, der er beregnet efter § 6 i denne bekendtgørelse, forhøjes med et beløb, der beregnes ved at gange den årlige ydelse med den faktor i bilagets tabel Q, der står ud for den efterladtes alder på omsætningstidspunktet.

Stk. 2. Når en efterladt er berettiget til et afløsningsbeløb efter § 36, stk. 4, i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, ved det fyldte 67. år, skal det kapitalbeløb, der er beregnet efter § 6 i denne bekendtgørelse, forhøjes med et beløb, der beregnes ved at gange den årlige ydelse med den faktor i bilagets tabel R, der står ud for den efterladtes alder på omsætningstidspunktet.

Stk. 3. Tabel R anvendes i sager, hvor der før 1. juli 1999 allerede er truffet afgørelse om løbende ydelse for tab af forsørger, jf. § 17, stk. 5, i lov nr. 288 af 12. maj 1999.

§ 8. En løbende årlig ydelse for varigt mén, tilkendt efter § 28 i lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige ydelse på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel S, som står ud for den tilskadekomnes alder på omsætningstidspunktet.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. december 2015.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse, når løbende ydelser omsættes til kapitalbeløb den 29. december 2015 eller senere.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 198 af 25. februar 2015 om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb for arbejdsskader før den 1. januar 2011 ophæves.

Til toppen

Bilag 1

Tabel A: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 68. år uden omsætningsmulighed fra det 66. år

Fyldt alder

 

Fyldt alder

 

 

 

 

 

5

33,550

35

17,502

6

33,019

36

16,968

7

32,488

37

16,435

8

31,956

38

15,903

9

31,424

39

15,372

 

 

 

 

10

30,891

40

14,841

11

30,357

41

14,312

12

29,824

42

13,783

13

29,290

43

13,255

14

28,755

44

12,728

 

 

 

 

15

28,220

45

12,202

16

27,685

46

11,677

17

27,150

47

11,153

18

26,614

48

10,630

19

26,078

49

10,108

 

 

 

 

20

25,541

50

9,587

21

25,005

51

9,067

22

24,468

52

8,547

23

23,932

53

8,028

24

23,395

54

7,510

 

 

 

 

25

22,858

55

6,992

26

22,322

56

6,473

27

21,785

57

5,955

28

21,249

58

5,435

29

20,712

59

4,915

 

 

 

 

30

20,176

60

4,392

31

19,641

61

3,867

32

19,105

62

3,338

33

18,570

63

2,805

34

18,036

64

2,267

 

 

 

 

 

 

65

1,722

 


Til toppen

Tabel B: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 67. år uden omsætningsmulighed fra det 65. år


Fyldt alder

 

 

 

52

8,079

53

7,557

54

7,034

 

 

55

6,511

56

5,988

57

5,465

58

4,939

59

4,413

 

 

60

3,883

61

3,351

62

2,814

63

2,272

64

1,724

 

Til toppen

Tabel C: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 66½. år uden omsætningsmulighed fra det 64½. år


Fyldt alder

 

 

 

60

3,623

61

3,086

62

2,546

63

1,999

64

1,446

 

Til toppen

Tabel D: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 66. år uden omsætningsmulighed fra det 64. år


Fyldt alder

 

 

 

60

3,362

61

2,822

62

2,277

63

1,726

 

Til toppen

Tabel E: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 65½. år uden omsætningsmulighed fra det 63½. år


Fyldt alder

 

 

 

61

2,552

62

2,003

63

1,447

 

Til toppen

Tabel F: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 65. år uden omsætningsmulighed fra det 63. år


Fyldt alder

 

 

 

61

2,282

62

1,728

 

Til toppen

Tabel G: Forsørgertabserstatning


Fyldt alder

Resterende erstatningsperiode, antal hele år

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18

0,584

1,166

1,748

2,328

2,907

3,485

4,062

4,638

5,212

5,786

19

0,584

1,166

1,748

2,328

2,907

3,485

4,062

4,637

5,211

5,784

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

0,584

1,166

1,747

2,328

2,907

3,485

4,061

4,636

5,211

5,783

21

0,584

1,166

1,747

2,327

2,906

3,484

4,061

4,636

5,209

5,782

22

0,584

1,166

1,747

2,327

2,906

3,484

4,060

4,635

5,208

5,780

23

0,584

1,166

1,747

2,327

2,906

3,483

4,059

4,634

5,207

5,779

24

0,584

1,166

1,747

2,327

2,905

3,483

4,058

4,633

5,206

5,777

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

0,584

1,166

1,747

2,327

2,905

3,482

4,058

4,632

5,204

5,775

26

0,584

1,166

1,747

2,326

2,905

3,481

4,057

4,630

5,203

5,773

27

0,584

1,166

1,747

2,326

2,904

3,481

4,056

4,629

5,201

5,771

28

0,583

1,166

1,746

2,326

2,904

3,480

4,055

4,628

5,199

5,769

29

0,583

1,166

1,746

2,325

2,903

3,479

4,053

4,626

5,197

5,766

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

0,583

1,165

1,746

2,325

2,902

3,478

4,052

4,624

5,195

5,763

31

0,583

1,165

1,746

2,325

2,902

3,477

4,051

4,622

5,192

5,760

32

0,583

1,165

1,746

2,324

2,901

3,476

4,049

4,620

5,189

5,756

33

0,583

1,165

1,745

2,324

2,900

3,475

4,047

4,618

5,186

5,753

34

0,583

1,165

1,745

2,323

2,899

3,474

4,046

4,616

5,183

5,748

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

0,583

1,165

1,745

2,322

2,898

3,472

4,044

4,613

5,180

5,744

36

0,583

1,165

1,744

2,322

2,897

3,471

4,041

4,610

5,176

5,739

37

0,583

1,165

1,744

2,321

2,896

3,469

4,039

4,607

5,172

5,734

38

0,583

1,164

1,743

2,320

2,895

3,467

4,037

4,603

5,167

5,728

39

0,583

1,164

1,743

2,320

2,894

3,465

4,034

4,599

5,162

5,722

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

0,583

1,164

1,743

2,319

2,892

3,463

4,031

4,595

5,157

5,715

41

0,583

1,164

1,742

2,318

2,890

3,460

4,027

4,591

5,151

5,707

42

0,583

1,164

1,741

2,317

2,889

3,458

4,024

4,586

5,144

5,699

43

0,583

1,163

1,741

2,315

2,887

3,455

4,020

4,581

5,137

5,690

44

0,583

1,163

1,740

2,314

2,885

3,452

4,015

4,575

5,130

5,681

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

0,583

1,163

1,739

2,313

2,882

3,448

4,011

4,568

5,122

5,670

46

0,583

1,162

1,738

2,311

2,880

3,445

4,005

4,561

5,113

5,659

47

0,583

1,162

1,738

2,309

2,877

3,441

4,000

4,554

5,103

5,646

48

0,583

1,161

1,737

2,308

2,874

3,436

3,994

4,546

5,092

5,632

49

0,582

1,161

1,735

2,306

2,871

3,432

3,987

4,537

5,080

5,618

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

0,582

1,160

1,734

2,303

2,868

3,426

3,980

4,527

5,068

5,602

51

0,582

1,160

1,733

2,301

2,864

3,421

3,972

4,516

5,054

5,584

52

0,582

1,159

1,732

2,298

2,860

3,415

3,963

4,505

5,039

5,565

53

0,582

1,159

1,730

2,296

2,855

3,408

3,954

4,492

5,023

5,545

54

0,582

1,158

1,728

2,293

2,850

3,401

3,944

4,479

5,005

5,522

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

0,582

1,157

1,727

2,289

2,845

3,393

3,933

4,464

4,986

5,498

56

0,581

1,156

1,725

2,286

2,839

3,384

3,921

4,448

4,965

5,472

57

0,581

1,155

1,722

2,282

2,833

3,375

3,908

4,430

4,942

5,443

58

0,581

1,154

1,720

2,277

2,826

3,365

3,893

4,411

4,918

5,413

59

0,581

1,153

1,717

2,273

2,818

3,353

3,878

4,391

4,891

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

0,580

1,152

1,715

2,268

2,810

3,341

3,861

4,369

 

 

61

0,580

1,151

1,712

2,262

2,801

3,328

3,843

 

 

 

62

0,580

1,149

1,708

2,256

2,791

3,314

 

 

 

 

63

0,579

1,148

1,705

2,249

2,781

 

 

 

 

 

64

0,579

1,146

1,701

2,242

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

0,578

1,144

1,696

 

 

 

 

 

 

 

66

0,578

1,142

 

 

 

 

 

 

 

 

67

0,577

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

Tabel H: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 68. år uden omsætningsmulighed fra det 66. år


Fyldt alder

 

Fyldt alder

 

 

 

 

 

5

10,455

35

9,862

6

10,450

36

9,806

7

10,445

37

9,747

8

10,440

38

9,682

9

10,434

39

9,611

 

 

 

 

10

10,427

40

9,535

11

10,420

41

9,452

12

10,412

42

9,363

13

10,404

43

9,265

14

10,395

44

9,160

 

 

 

 

15

10,385

45

9,046

16

10,374

46

8,922

17

10,363

47

8,787

18

10,350

48

8,642

19

10,336

49

8,483

 

 

 

 

20

10,321

50

8,311

21

10,305

51

8,125

22

10,288

52

7,922

23

10,268

53

7,701

24

10,248

54

7,461

 

 

 

 

25

10,225

55

7,200

26

10,201

56

6,915

27

10,174

57

6,604

28

10,145

58

6,264

29

10,114

59

5,892

 

 

 

 

30

10,080

60

5,484

31

10,043

61

5,037

32

10,003

62

4,545

33

9,960

63

4,002

34

9,913

64

3,403

 

 

 

 

 

 

65

2,738

 

Til toppen

Tabel I: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 67. år uden omsætningsmulighed fra det 65. år

 

Fyldt alder

 

 

 

52

7,732

53

7,492

54

7,229

 

 

55

6,943

56

6,631

57

6,289

58

5,915

59

5,505

 

 

60

5,054

61

4,559

62

4,013

63

3,410

64

2,742

 

Til toppen

Tabel J: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 66½. år uden omsætningsmulighed fra det 64½. år


Fyldt alder

 

 

 

60

4,813

61

4,291

62

3,714

63

3,077

64

2,371

 

Til toppen

Tabel K: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 66. år uden omsætningsmulighed fra det 64. år


Fyldt alder

 

 

 

60

4,572

61

4,023

62

3,416

63

2,745

 

Til toppen

Tabel L: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 65½. år uden omsætningsmulighed fra det 63½. år


Fyldt alder

 

 

 

61

3,722

62

3,082

63

2,372

 

Til toppen

Tabel M: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 65. år uden omsætningsmulighed fra det 63. år


Fyldt alder

 

 

 

61

3,422

62

2,748

 

Til toppen

Tabel N: Forsørgertabserstatning


Fyldt alder

Resterende erstatningsperiode, antal hele år

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18

0,957

1,827

2,618

3,336

3,989

4,582

5,121

5,611

6,055

6,460

19

0,957

1,827

2,618

3,336

3,989

4,582

5,121

5,610

6,055

6,459

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

0,957

1,827

2,618

3,336

3,989

4,582

5,120

5,610

6,054

6,458

21

0,957

1,827

2,618

3,336

3,988

4,581

5,120

5,609

6,054

6,457

22

0,957

1,827

2,618

3,336

3,988

4,581

5,119

5,609

6,053

6,457

23

0,957

1,827

2,618

3,336

3,988

4,581

5,119

5,608

6,052

6,456

24

0,957

1,827

2,617

3,335

3,988

4,580

5,118

5,607

6,051

6,455

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

0,957

1,827

2,617

3,335

3,987

4,580

5,118

5,607

6,050

6,453

26

0,957

1,827

2,617

3,335

3,987

4,579

5,117

5,606

6,049

6,452

27

0,957

1,827

2,617

3,335

3,987

4,579

5,116

5,605

6,048

6,451

28

0,957

1,827

2,617

3,334

3,986

4,578

5,116

5,604

6,047

6,449

29

0,957

1,827

2,617

3,334

3,986

4,577

5,115

5,603

6,046

6,448

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

0,957

1,827

2,617

3,334

3,985

4,577

5,114

5,601

6,044

6,446

31

0,957

1,827

2,616

3,333

3,985

4,576

5,113

5,600

6,042

6,444

32

0,957

1,827

2,616

3,333

3,984

4,575

5,112

5,599

6,041

6,442

33

0,957

1,826

2,616

3,333

3,983

4,574

5,110

5,597

6,039

6,439

34

0,957

1,826

2,616

3,332

3,983

4,573

5,109

5,595

6,036

6,437

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

0,957

1,826

2,615

3,331

3,982

4,572

5,107

5,593

6,034

6,434

36

0,957

1,826

2,615

3,331

3,981

4,570

5,106

5,591

6,031

6,430

37

0,957

1,826

2,614

3,330

3,980

4,569

5,104

5,588

6,028

6,427

38

0,957

1,826

2,614

3,329

3,979

4,567

5,101

5,586

6,025

6,423

39

0,957

1,825

2,614

3,329

3,977

4,566

5,099

5,583

6,021

6,418

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

0,957

1,825

2,613

3,328

3,976

4,564

5,097

5,580

6,017

6,414

41

0,957

1,825

2,612

3,327

3,974

4,562

5,094

5,576

6,013

6,408

42

0,957

1,825

2,612

3,326

3,973

4,559

5,091

5,572

6,008

6,403

43

0,957

1,824

2,611

3,324

3,971

4,557

5,087

5,568

6,003

6,396

44

0,957

1,824

2,610

3,323

3,969

4,554

5,084

5,563

5,997

6,389

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

0,956

1,824

2,610

3,322

3,967

4,551

5,080

5,558

5,991

6,382

46

0,956

1,823

2,609

3,320

3,964

4,547

5,075

5,552

5,984

6,373

47

0,956

1,823

2,608

3,318

3,962

4,544

5,070

5,546

5,976

6,364

48

0,956

1,822

2,606

3,316

3,959

4,540

5,065

5,539

5,967

6,354

49

0,956

1,822

2,605

3,314

3,955

4,535

5,059

5,531

5,958

6,343

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

0,956

1,821

2,604

3,312

3,952

4,530

5,052

5,523

5,948

6,330

51

0,956

1,820

2,602

3,309

3,948

4,525

5,045

5,514

5,936

6,317

52

0,956

1,820

2,601

3,306

3,944

4,518

5,037

5,504

5,924

6,302

53

0,955

1,819

2,599

3,303

3,939

4,512

5,028

5,493

5,910

6,286

54

0,955

1,818

2,597

3,300

3,934

4,505

5,018

5,480

5,896

6,268

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

0,955

1,817

2,595

3,296

3,928

4,497

5,008

5,467

5,879

6,248

56

0,955

1,816

2,592

3,292

3,922

4,488

4,996

5,452

5,861

6,227

57

0,954

1,815

2,590

3,287

3,915

4,478

4,984

5,436

5,842

6,203

58

0,954

1,813

2,587

3,282

3,907

4,467

4,970

5,419

5,820

6,178

59

0,954

1,812

2,584

3,277

3,899

4,456

4,954

5,399

5,796

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

0,953

1,810

2,580

3,271

3,889

4,443

4,937

5,378

 

 

61

0,953

1,808

2,576

3,264

3,879

4,429

4,919

 

 

 

62

0,952

1,807

2,572

3,257

3,868

4,414

 

 

 

 

63

0,952

1,804

2,567

3,249

3,856

 

 

 

 

 

64

0,951

1,802

2,562

3,240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

0,950

1,799

2,556

 

 

 

 

 

 

 

66

0,950

1,797

 

 

 

 

 

 

 

 

67

0,949

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen

Tabel O: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 65. år


Fyldt alder

 

Fyldt alder

 

 

 

 

 

5

10,458

35

9,923

6

10,454

36

9,874

7

10,449

37

9,821

8

10,444

38

9,764

9

10,439

39

9,702

 

 

 

 

10

10,433

40

9,635

11

10,426

41

9,562

12

10,419

42

9,484

13

10,411

43

9,399

14

10,403

44

9,307

 

 

 

 

15

10,394

45

9,208

16

10,384

46

9,101

17

10,374

47

8,985

18

10,362

48

8,859

19

10,350

49

8,724

 

 

 

 

20

10,336

50

8,577

21

10,321

51

8,418

22

10,305

52

8,246

23

10,288

53

8,059

24

10,269

54

7,857

 

 

 

 

25

10,249

55

7,638

26

10,226

56

7,400

27

10,202

57

7,141

28

10,176

58

6,860

29

10,148

59

6,553

 

 

 

 

30

10,118

60

6,219

31

10,085

61

5,854

32

10,049

62

5,454

33

10,010

63

5,015

34

9,968

64

4,532

 

Til toppen

Tabel P: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 67. år


Fyldt alder

 

Fyldt alder

 

 

 

 

 

5

10,456

35

9,894

6

10,452

36

9,842

7

10,447

37

9,785

8

10,442

38

9,724

9

10,436

39

9,658

 

 

 

 

10

10,430

40

9,587

11

10,423

41

9,509

12

10,416

42

9,426

13

10,408

43

9,335

14

10,399

44

9,237

 

 

 

 

15

10,390

45

9,130

16

10,380

46

9,015

17

10,368

47

8,890

18

10,356

48

8,755

19

10,343

49

8,608

 

 

 

 

20

10,329

50

8,450

21

10,313

51

8,277

22

10,297

52

8,090

23

10,278

53

7,888

24

10,259

54

7,667

 

 

 

 

25

10,237

55

7,428

26

10,214

56

7,167

27

10,189

57

6,883

28

10,161

58

6,574

29

10,132

59

6,236

 

 

 

 

30

10,100

60

5,867

31

10,065

61

5,462

32

10,027

62

5,018

33

9,986

63

4,529

34

9,942

64

3,990

 

 

 

 

 

 

65

3,395

 

 

66

2,735

 

Til toppen

Tabel Q: Værdi af afløsningsbeløb ved det fyldte 65. år (forsørgertabserstatning)


Fyldt alder

 

 

 

55

1,390

56

1,539

57

1,705

58

1,890

59

2,098

 

 

60

2,330

61

2,590

62

2,882

63

3,210

64

3,581

 

Til toppen

Tabel R: Værdi af afløsningsbeløb ved det fyldte 67. år (forsørgertabserstatning)


Fyldt alder

 

 

 

57

0,680

58

0,754

59

0,837

 

 

60

0,929

61

1,033

62

1,149

63

1,280

64

1,428

 

 

65

1,595

66

1,785

 

Til toppen

Tabel S: Ménerstatning


Fyldt alder

 

Fyldt alder

 

 

 

 

 

5

10,468

50

9,348

6

10,465

51

9,270

7

10,461

52

9,188

8

10,458

53

9,100

9

10,453

54

9,009

 

 

 

 

10

10,449

55

8,912

11

10,444

56

8,811

12

10,439

57

8,705

13

10,433

58

8,593

14

10,427

59

8,477

 

 

 

 

15

10,420

60

8,355

16

10,413

61

8,228

17

10,405

62

8,095

18

10,397

63

7,958

19

10,388

64

7,815

 

 

 

 

20

10,378

65

7,667

21

10,368

66

7,514

22

10,356

67

7,356

23

10,344

68

7,193

24

10,331

69

7,026

 

 

 

 

25

10,317

70

6,854

26

10,302

71

6,678

27

10,285

72

6,498

28

10,268

73

6,314

29

10,249

74

6,127

 

 

 

 

30

10,228

75

5,937

31

10,206

76

5,745

32

10,183

77

5,551

33

10,158

78

5,355

34

10,131

79

5,159

 

 

 

 

35

10,102

80

4,961

36

10,071

81

4,764

37

10,038

82

4,567

38

10,002

83

4,371

39

9,965

84

4,176

 

 

 

 

40

9,924

85

3,983

41

9,881

86

3,793

42

9,835

87

3,606

43

9,787

88

3,423

44

9,735

89

3,243

 

 

 

 

45

9,679

90

3,067

46

9,621

og derover

 

47

9,558

 

 

48

9,492

 

 

49

9,422

 

 

Til toppen

Noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Rådets direktiv 79/7 EØF af 19. december 1978 om gradvis gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring, EF-Tidende 1978, nr. L 6, side 24.

Til toppen