Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Dagtilbud

Bekendtgørelse om opkrævning og regulering af forældrebetaling for en plads i dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge

Social-, Børne- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 99 af 27/1 2014.

I medfør af § 92, stk. 2, i lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1240 af 29. oktober 2013, fastsættes:

§ 1. Forældrenes egenbetaling for en plads i kommunale, selvejende eller udliciterede dag-, fritids-, eller klubtilbud m.v. i forældrenes opholdskommune og forældrenes betaling for et sundt frokostmåltid efter dagtilbudslovens § 16, stk. 1, i opholdskommunen, opkræves af opholdskommunen, jf. dagtilbudslovens § 92. Kommunalbestyrelsen kan træffe aftale med det enkelte kommunale, selvejende eller udliciterede tilbud om, at tilbuddet kan modtage forældrenes egenbetaling for pladsen og en eventuel betaling for et sundt frokostmåltid på kommunalbestyrelsens vegne.

Stk. 2. Forældrenes egenbetaling for en plads i kommunale, selvejende eller udliciterede dag-, fritids- eller klubtilbud m.v. i en anden kommune end forældrenes opholdskommune og forældrenes betaling for et sundt frokostmåltid efter dagtilbudslovens § 16 a, stk. 1, i anden kommune end forældrenes opholdskommune, opkræves af institutionskommunen. Kommunalbestyrelsen i institutionskommunen kan træffe aftale med det enkelte kommunale, selvejende eller udliciterede tilbud eller kommunalbestyrelsen i opholdskommunen om, at de kan modtage forældrenes egenbetaling for pladsen og en eventuel betaling for et sundt frokostmåltid på institutionskommunens vegne.

§ 2. Ved en ændring af kommunens tilskud og forældrenes egenbetaling for pladsen eller ved en ændring af forældrenes betaling og kommunens eventuelle tilskud til et sundt frokostmåltid efter dagtilbudslovens § 16 a, stk. 1, skal kommunen varsle ændringstidspunktet og indholdet af ændringen senest 3 måneder før, ændringen finder sted, dog senest 1 måned før, når ændringen sker i tilknytning til vedtagelse af det kommende års budget.

§ 3. Kommunalbestyrelsens tilskud og forældrenes egenbetaling for en plads og for et sundt frokostmåltid efter dagtilbudslovens § 16, stk. 1 i dag-, fritids-, eller klubtilbud m.v. reguleres ikke som følge af en eventuel forskel mellem de budgetterede bruttodriftsudgifter og de faktiske bruttodriftsudgifter.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2014.

Stk. 2. §§ 84-86 i bekendtgørelse nr. 868 af 24. juni 2011 om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge ophæves.

Til toppen