Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Omsorg

Skrivelse med orientering om ændring i bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse

Social- og Integrationsministeriets skrivelse nr. 9270 af 26/6 2012.

Orientering om ændring i bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse

Med virkning fra den 1. juli 2012 vil der blive udstedt en ny bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse – bekendtgørelse nr. 648 af 25. juni 2012, som erstatter bekendtgørelse nr. 764 af 24. juni 2010 om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse.

Bekendtgørelsen indeholder en ændring i § 2, stk. 2, hvorefter særlige diætpræparater til personer med PKU (Føllings sygdom) og personer med Alcaptonuri udleveres af Region Hovedstaden (Kennedy Centret), som opkræver betaling herfor fra de øvrige regioner.

Ændringen betyder, at det ikke længere er staten, der afholder udgifterne til de særlige diætpræparater. Borgernes ret til de pågældende præparater ændres ikke, og der ændres heller ikke på den personkreds, som har ret til præparaterne.

Ændringen er en konsekvens af Folketingets vedtagelse den 13. juni 2012 af lovforslag L 181 – forslag til Lov om overførsel af forsknings- og rådgivningscenter for genetik, synshandicap og mental retardering Kennedy Centret til Region Hovedstaden. Overførslen af Kennedy Centeret fra staten til Region Hovedstaden betyder, at bevillingen til de særlige diætpræparater overføres til regionernes bloktilskud.

Ovenstående beskrivelse af bekendtgørelsesændringen vil ved førstkommende lejlighed blive indføjet i vejledning nr. 10 af 15. februar 2011 om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven).

Den nye bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse kan ses på www.retsinfo.dk

Til toppen