Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Børneydelser & familieforhold

Bekendtgørelse om konfliktråd i sager om tilhold, opholdsforbud og bortvisning

Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 140 af 6/2 2012.

I medfør af § 6, 2. pkt., i lov nr. 467 af 12. juni 2009 om konfliktråd i anledning af en strafbar handling fastsættes:

§ 1. Mægling i konfliktråd kan finde sted i sager omfattet af lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning.

Stk. 2. Mægling i konfliktråd efter stk. 1 skal finde sted efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1081 af 15. september 2010 om konfliktråd i anledning af en strafbar handling og retningslinjerne udstedt af Rigspolitiet i medfør af § 1, stk. 4, i den nævnte bekendtgørelse.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. marts 2012.

Til toppen