Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Omsorg

Skrivelse om offentliggørelse af bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v.

Socialministeriets skrivelse nr. 9107 af 25/3 2010.

Den 1. april 2010 træder Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. i kraft. Ændringerne omfatter følgende forhold i reglerne for fastsættelse af timepriser:

Beregning af priser (i § 14, stk. 2):

  • Det præciseres, at fastsættelsen af priskravene skal ske med udgangspunkt i det seneste afsluttede regnskabsår.

Opgørelse af leveret tid (i § 14, stk. 3):

  • Reglerne skærpes på to punkter, så det dels fremgår, at de samlede omkostninger til personlig og praktisk hjælp i hjemmet skal sættes i forhold til den reelle og faktisk leverede tid, og dels at opgørelsen af den reelle og faktisk leverede tid skal ske enten ved en direkte registrering eller ved anvendelse af en stikprøve ved brug af BTP-modellen. Der er i forlængelse heraf foretaget enkelte justeringer i BTP-modellen. Se enten www.brugertidsprocent.dk eller KL’s hjemmeside for flere oplysninger om dette.

Fordeling af omkostninger på ydelser (i § 14, stk. 4)

  • Det præciseres, at hvis det er nødvendigt at anvende en fordelingsnøgle for andelen af omkostninger til en ydelseskategori, skal valget af fordelingsnøgle begrundes. Omkostninger, der direkte kan henføres til en bestemt ydelseskategori, kan således ikke blot fordeles på alle ydelseskategorier.

Indregning af tilskud (i § 14, stk. 5):

  • Det præciseres, at kommunen kun må indregne tilskud, som private leverandører også har mulighed for at indregne.

Med bekendtgørelsens ikrafttræden den 1. april 2010 ophæves samtidig bekendtgørelse nr. 1614 af 12. december 2006 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v.

Til toppen