Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Handicappede

Bekendtgørelse om aktiviteter med tidsubegrænset tolkning til personer med hørehandicap

Socialministeriets bekendtgørelse nr. 945 af 27/7 2010.

I medfør af § 10 i lov nr. 1503 af 27. december 2009 om tolkning til personer med hørehandicap fastsættes:

§ 1. Der ydes ubegrænset tolkning til aktiviteterne nævnt i bilag 1.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2010.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 416 af 21. april 2010 om aktiviteter med tidsubegrænset tolkning til personer med hørehandicap.

 

Til toppen

Bilag 1 – Liste over aktiviteter med tidsubegrænset tolkning til personer med hørehandicap

Aktiviteter med ubegrænset tolkning

Eksempler på aktiviteterne

 

 

Beskæftigelse

 

Møde med fagforeninger og A-kasse

 

 

Melde ledighed, udfylde blanketter

 

Vejlednings- og rådighedssamtaler

 

Informationsmøder for ledige

 

Jobsøgningskurser

 

CV og jobprofil

 

Efterløn

 

Sager vedrørende arbejdsskader og fyring

Jobsamtale for personer, der er i beskæftigelse

 

Åbne informationsmøder om beskæftigelse

 

Samtaler om elev- og praktikpladser

 

Bierhverv ud over 37 timer

 

Tolkning til tegnsprogsundervisning på arbejdspladsen

 

Klubmøder på arbejdspladsen (fagforeningsmøder)

 

 

 

Justits

 

Advokathjælp, herunder i skilsmissesager

 

 

Generel bistand

 

I forbindelse med konkrete retssager

 

Formøder til retsmøder

Civile retssager

 

 

Møde i civilretten

 

Indkaldelse som værge

 

Afhøring i retten

 

Bisidder

Fogedret

 

 

Møder vedrørende gæld og gældssanering

 

Bisidder

Skifteret

 

 

Møder vedrørende dødsfald, bodeling, arv

 

Møde med notar

 

Bisidder

Kørekort

 

 

Teoriundervisning

 

Køretimer

 

Glatbanekørsel

 

Førstehjælpskurser

 

Generhvervelse og alkoholkurser i forbindelse hermed

Bilsyn

 

 

 

Folkekirken samt godkendte og anerkendte trossamfund

 

Udøvelse af offentlig myndighed med borgerlig retsvirkning

 

Borgerrettede religiøse handlinger

 

 

Barnedåb, konfirmation, bryllup, begravelse, gudstjeneste, konfirmationsforberedelse og andre tilsvarende religiøse handlinger

Andre religiøse handlinger

 

 

Indsættelse af præst

Menighedsrådsarbejde

 

 

Deltagelse i menihedsrådsmøder

 

Deltagelse i ansættelsessamtaler og andre udvalgsmøder

 

 

Sundhed (når der ydes offentligt tilskud til ydelsen)

 

Læge, speciallæge m.m.

 

 

Konsultation hos læge

 

Konsultation hos speciallæge (bl.a. psykiater)

 

Konsultation hos øjenlæge og Statens Øjenklinik

 

Konsultation hos vagtlægen

 

Screening, ultralydsscanning og røntgen (offentlig) – som foregår hos privat praktiserende speciallæge

 

Tandbehandling

Ægtefælles, samlevers, registreret partners eller faders deltagelse i fødsel m.v

 

 

Fødselsforberedelse, fødsel

Psykolog

 

 

Tilskudsberettiget konsultation hos psykolog

 

Tilskudsberettiget deltagelse i gruppeterapi

Fysioterapi m.m.

 

 

Tilskudsberettiget behandling hos fysioterapeut

 

Tilskudsberettiget behandling hos kiropraktor

 

Samtale med hjemmesygeplejerske

 

Tilskudsberettiget behandling hos fodterapeut

Kommunale sundhedstilbud (efter sundhedsloven)

 

 

Konsultation hos skolelæge og skoletandpleje (samt omsorgstandpleje)

 

Tandregulering

 

Deltagelse i rygeafvænningskurser

 

Vejledning hos diætist

 

Deltagelse i informationsmøder og kurser omkring egen sygdom som led i patientuddannelseskursus (hospital offentlig)

 

Pårørendes deltagelse i informationsmøder og kurser omkring sygdom som led i patientuddannelseskursus (hospital offentlig)

 

Deltagelse i ryg- og svømmehold – når det sker som led i et genoptræningsforløb

 

Behandling for misbrug - når det ydes efter sundhedsloven

 

Deltagelse i mødregruppe – uden deltagelse af sundhedsplejerske

 

 

Undervisning

 

Skole- og fritidsordning (privat og offentlig)

 

 

Besøg på skoler og fritidshjem før optagelse

 

Barns 1. skoledag

Støtteberettigede uddannelser

 

 

Information og vejledning før studiestart

 

 

FVU

 

AVU

 

Danskuddannelse til voksne udlændinge

 

 

 

Sociale aktiviteter

 

Aktiviteter i dagtilbud

 

 

Deltagelse i forældrearrangerede aktiviteter i dagtilbud

 

Besøg i daginstitution før optagelse

 

Deltagelse i bestyrelsesmøde i dagtilbud og forældrerådsarbejde

 

Deltagelse i legestueaktiviteter

Skole- og fritidsordning (privat og offentlig)

 

 

Deltagelse i forældrearrangerede aktiviteter på skoler og fritidshjem

 

Forældrekonsultationer, som ikke dækkes via anden lovgivning

Foreningsarbejde

 

 

Deltagelse i aktiviteter, som har samfundsmæssig eller almen betydning

Frivilligt arbejde

 

 

Arbejdet skal være frivilligt, ulønnet og formelt organiseret. Arbejdet må ikke være rettet mod familie eller venner af tolkebrugeren.

Møder i handicaporganisationer

 

Politiske arrangementer

 

 

Deltagelse i politiske arrangementer og møder

Grundejer- og beboerforeninger

 

 

Møder og generalforsamling

Rådgivning hos bank, pensionskasse m.m.

 

 

Rådgivning og vejledning hos bank

 

Rådgivning og vejledning i pensionskasse

 

Rådgivning og vejledning i forsikringsselskab

 

Rådgivning og vejledning hos kreditforeninger

 

Rådgivning og vejledning hos revisor

Oplysning og information

 

 

Information om brug af tolk, tolkebrugerdage, tolkebrugerkursus

 

Tolkning af brugsvejledning, ansøgningsskema m.m.

Møder, arrangeret af offentlige myndigheder

 

Offentlige borgermøder, foredrag, konferencer og fyraftensmøder

 

Kursus- og vejledningstilbud til døvblinde

 

Visumansøgning på ambassade/konsulat

 

Syn af lejlighed

 

Synsprøve hos optiker

 

Bedemand

 

Interview (TV, aviser, blade m.v.)

 

Til toppen