Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsskader & erstatning

Bekendtgørelse om dokumenter uden underskrift eller med maskinelt gengivet underskrift

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 13/5 2009.

I medfør af § 39 a i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006, som ændret ved lov nr. 186 af 18. marts 2009, og efter forhandling med indenrigs- og socialministeren fastsættes:

§ 1. Visse typer af dokumenter kan udstedes uden underskrift eller med maskinelt gengivet underskrift eller på tilsvarende måde efter reglerne i denne bekendtgørelse. Disse dokumenter sidestilles i retlig henseende med dokumenter med personlig underskrift.

Til toppen

Kapitel 1 – Behandling af arbejdsskadesager i Arbejdsskadestyrelsen

§ 2. Ved behandlingen af arbejdsskadesager i Arbejdsskadestyrelsen kan følgende dokumenter udstedes uden underskrift eller med maskinelt gengivet underskrift eller på tilsvarende måde:

1) Kvitteringsbreve

2) Rykkerbreve

3) Spørgebreve og spørgeskemaer til brug for sagsoplysningen

4) Oplysningsbreve til brug for sagsoplysningen

5) Breve med rent orienterende indhold, for eksempel om frister

Til toppen

Kapitel 2 – Behandling af arbejdsskadesager i Ankestyrelsen

§ 3. Ved behandlingen af arbejdsskadesager i Ankestyrelsen kan følgende dokumenter udstedes uden underskrift eller med maskinelt gengivet underskrift eller på tilsvarende måde:

1) Kvitteringsbreve

2) Rykkerbreve

3) Spørgebreve og spørgeskemaer til brug for sagsoplysningen

4) Oplysningsbreve til brug for sagsoplysningen

5) Breve med rent orienterende indhold, for eksempel om frister

Til toppen

Kapitel 3 – Behandling af sager efter § 81 i arbejdsskadesikringsloven og § 10 i erstatningsansvarsloven

§ 4. Ved behandlingen af sager efter § 81 i arbejdsskadesikringsloven og § 10 i erstatningsansvarsloven i Arbejdsskadestyrelsen kan følgende dokumenter udstedes uden underskrift eller med maskinelt gengivet underskrift eller på tilsvarende måde:

1) Kvitteringsbreve

2) Rykkerbreve

3) Spørgebreve og spørgeskemaer til brug for sagsoplysningen

4) Oplysningsbreve til brug for sagsoplysningen

5) Breve med rent orienterende indhold, for eksempel om frister

Til toppen

Kapitel 4 – Ikrafttræden

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. maj 2009.

Stk. 2. Bekendtgørelsen har virkning for dokumenter, der sendes på ikrafttrædelsesdagen eller senere, jf. § 3, stk. 5, i lov nr. 186 af 18. marts 2009 om ændring af lov om arbejdsskadesikring.

 

Til toppen