Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Handicappede

Skrivelse om ændring af bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v.

Velfærdsministeriets skrivelse nr. 9613 af 8/9 2008.

Velfærdsministeriet har udstedt bekendtgørelse nr. 821 af 7. august 2008 om ændring af bekendtgørelse nr. 1381 af 12. december 2006 om udlejning af almene boliger m.v. Bekendtgørelsen er trådt i kraft den 1. september 2008.

Med ændringsbekendtgørelsen indføres

1) fortrinsret for stærkt bevægelseshæmmede personer til almene familieboliger med større badeværelser og

2) mulighed for at anvende fleksible udlejningskriterier i relation til boligorganisationernes interne oprykningsventeliste

Ad 1) Fortrinsret for stærkt bevægelseshæmmede personer

I forlængelse af vedtagelsen af lov nr. 194 af 26. marts 2008 om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger, lov om leje og lov om leje af almene boliger (L 44) indføres der fortrinsret for stærkt bevægelseshæmmede personer til visse almene familieboliger med større badeværelser.

Kravet om etablering af større badeværelser i visse almene familieboliger blev indført i § 109, stk. 2, i lov om almene boliger m.v. ved vedtagelsen af ovennævnte lov. Der er tale om almene familieboliger, der opføres som tæt, lavt byggeri i én etage med et bruttoetageareal på 85 m2 eller derover. I disse boliger skal der ifølge bestemmelsen fremover være mindst ét bade- og toiletrum med et frit manøvreareal med en diameter på mindst 1,5 m. Formålet med lovændringen er at øge tilgængeligheden til almindelige boliger for stærkt bevægelseshæmmede personer, der typisk bor i almene ældreboliger, og derved sikre disse og deres familier et bredere boligvalg.

Ifølge de nye regler har stærkt bevægelseshæmmede personer forud for andre boligsøgende fortrinsret til almene familieboliger, som er indrettet for denne persongruppe, jf. § 109, stk. 2, i lov om almene boliger m.v. Stærkt bevægelseshæmmede personer, som er optaget på oprykningsventelisten, har endvidere en særlig fortrinsret forud for andre, herunder forud for ældre og personer med handicap, til ledige boliger som er indrettet for denne persongruppe, jf. § 109, stk. 2, i lov om almene boliger m.v. Den stærkt bevægelseshæmmede person, som samtidig afgiver en bolig i samme afdeling, går dog forud for andre stærkt bevægelseshæmmede personer til de pågældende boliger.

2) Fleksible udlejningskriterier på den interne oprykningsventeliste

Med bekendtgørelsen indføres endvidere hjemmel til at anvende almenboliglovens fleksible udlejningskriterier i relation til boligorganisationens interne oprykningsventeliste.

I de boligområder, hvor der er aftalt fleksible udlejningskriterier, indføres således mulighed for at give boligorganisationens interne boligsøgende de samme muligheder for at blive tilbudt en ledig bolig, som der gives eksterne boligsøgende. Muligheden for denne anvendelse af de fleksible udlejningskriterier indføres for at gøre det lettere at fastholde ressourcestærke beboere i afdelingerne, samt at tiltrække ressourcestærke beboere fra andre afdelinger i boligorganisationen. Anvendelsen af de fleksible udlejningskriterier skal som hidtil aftales mellem kommunalbestyrelsen og den almene boligorganisation efter § 60 i lov om almene boliger m.v.

 

Til toppen