Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Ældre

Skrivelse om forhøjelse af maksimumsbeløbet for almene ældreboliger

Velfærdsministeriets skrivelse nr. 9015 af 25/1 2008.

I forlængelse af regeringens aftale med KL om kommunernes økonomi for 2008 sker der en forhøjelse af maksimumsbeløbet for byggeri af ældreboliger i visse geografiske områder. Forhøjelsen af maksimumsbeløbet skal medvirke til, at kommunerne kan opfylde plejeboliggarantien fra den 1. januar 2009.

På baggrund af en vurdering af, hvor presset er størst, forhøjes maksimumsbeløbet for alle kommuner i hovedstadsregionen, samt for kommunerne Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved, Faxe, Århus, Skanderborg og Odder. Forhøjelsen omfatter tilsagn til almene ældreboliger, givet fra 1. januar 2008.

Forhøjelsen udgør ca. 14 pct. af 2007-maksimumsbeløbene og omkring 12 pct. af de nuværende 2008-maksimumsbeløb, og svarer til en fuld opjustering i forhold til udviklingen i byggeomkostningsindekset for etageboliger i perioden siden maksimumsbeløbets indførelse. Forhøjelsen udgør således i hovedstadsregionen2.560 kr. pr. m2 i forhold til det nuværende maksimumsbeløb for 2008 og i provinsen 2.210 kr. pr. m2 i forhold til det nuværende maksimumsbeløb for 2008. Forhøjelsen omfatter også friplejeboliger efter lov om friplejeboliger.

Forhøjelsen af maksimumsbeløbet for almene ældreboliger med tilsagn fra 1. januar 2008 udmøntes via bekendtgørelse nr. 25 af 22. januar 2008 om ændring af bekendtgørelse nr. 643 af 15. juni 2006 om støtte til almene boliger mv. De gældende maksimumsbeløb for alment boligbyggeri med tilsagn hhv. fra og med 1. januar 2008 og før 1. januar 2008 fremgår af ændringsbekendtgørelsens bilag 1 og 2. Ændringsbekendtgørelsen sendes vedhæftet til dette brev.

Supplerende oplyses, at lovforslag (L 44) om nedsættelse af den kommunale grundkapital for byggeri af plejeboliger/friplejeboliger forventes færdigbehandlet i Folketinget med udgangen af februar 2008.

 

Til toppen

Bilag 1 – Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 643 af 15. juni 2006 om støtte til almene boliger m.v., som ændret ved bekendtgørelse nr. 135 af 9. februar 2007 og bekendtgørelse nr. 223 af 14. marts 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 15, stk. 2, 1. pkt., ændres »fra 2004 og fremover« til: »for tilsagn afgivet fra den 1. januar 2008«.

2. § 15, stk. 2, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Maksimumsbeløbet for anskaffelsessummen pr. kvadratmeter boligareal fastsættes dog for tilsagn afgivet til og med den 31. januar 2007 for de områder, der er anført i bilag 6.«

3. Bilag 5 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

4. Bilag 6 affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. januar 2008.

 

Til toppen

Bilag 1

Bilag 5

Maksimumsbeløb for alment boligbyggeri, jf. dog bilag 6

(Årets prisniveau, kr. pr. m2 boligareal)

 

 

2008

 

 

Familieboliger

 

 

 

Hovedstadsregionen

 

 

18.280

 

 

Århus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved og Faxe Kommune

 

 

15.590

 

 

Øvrig provins

 

 

15.590

 

 

Ældreboliger

 

 

 

Hovedstadsregionen

 

 

24.070

 

 

Århus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved og Faxe Kommune

 

 

21.030

 

 

Øvrig provins

 

 

18.820

 

 

Ungdomsboliger

 

 

 

Hovedstadsregionen

 

 

21.510

 

 

Århus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved og Faxe Kommune

 

 

18.820

 

 

Øvrig provins

 

 

18.820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: Hovedstadsregionen omfatter Københavns og Frederiksberg Kommune, samt kommuner i de tidligere Københavns, Frederiksborg og Roskilde Amt. Øvrig provins omfatter kommuner som ikke er kommuner i Hovedstadsregionen eller Århus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved og Faxe Kommune.

Til toppen

Bilag 2

Bilag 6

Maksimumsbeløb for alment boligbyggeri

(Årets prisniveau, kr. pr. m2 boligareal)

 

 

 

 

 

2004

 

 

2005

 

 

2006

 

 

2007

 

 

2008

 

 

Familieboliger

 

 

 

 

 

 

 

Provinsen

 

 

14.500

 

 

14.700

 

 

15.090

 

 

15.350

 

 

15.590

 

 

Hovedstadsregionen

 

 

17.000

 

 

17.240

 

 

17.700

 

 

18.000

 

 

18.280

 

 

Ældreboliger

 

 

 

 

 

 

 

Provinsen

 

 

17.500

 

 

17.740

 

 

18.220

 

 

18.530

 

 

18.820

 

 

Hovedstadsregionen

 

 

20.000

 

 

20.280

 

 

20.820

 

 

21.170

 

 

21.510

 

 

Ungdomsboliger

 

 

 

 

 

 

 

Provinsen

 

 

17.500

 

 

17.740

 

 

18.220

 

 

18.530

 

 

18.820

 

 

Hovedstadsregionen

 

 

20.000

 

 

20.280

 

 

20.820

 

 

21.170

 

 

21.510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: For 2004-2006 omfatter Hovedstadsregionen Københavns og Frederiksberg Kommune, samt Københavns, Frederiksborg og Roskilde Amt. Provinsen omfatter det øvrige land. Fra 2007 omfatter Hovedstadsregionen Københavns og Frederiksberg Kommune, samt kommuner i de tidligere Københavns, Frederiksborg og Roskilde Amt. Provinsen omfatter det øvrige land.

Til toppen