Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Omsorg

Skrivelse Fortsat nedsættelse af kommunal grundkapital for plejeboliger i 2009

Velfærdsministeriets skrivelse nr. 10029 af 12/12 2008.

Med henblik på at forbedre kommunernes muligheder for at opfylde plejeboliggarantien har den kommunale grundkapital ved byggeri af plejeboliger i 2008 været nedsat til 7 pct. af anskaffelsessummen. Endvidere har kommunernes udgifter til opførelse af almene ældreboliger og servicearealer i tilknytning hertil i 2008 været undtaget fra modregningsmekanismen, jf. lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2009. Endelig er maksimumsbeløbet for byggeri af almene ældreboliger fra 1. januar 2008 forhøjet i de dele af landet, hvor presset har været størst.

Det indgår i regeringens aftale med KL fra juni 2008 om kommunernes økonomi for 2009, at den kommunale grundkapital ved byggeri af almene plejeboliger fortsat skal være nedsat til 7 pct. af anskaffelsesudgiften i 2009. Ændringen er den 11. december 2008 vedtaget af Folketinget ved tekstanmærkning nr. 135 til § 15 i finansloven for 2009. Det betyder, at grundkapitalen ved byggeri af almene plejeboliger fortsat vil være nedsat fra 14 til 7 pct. fra 1. januar 2009 til 31. december 2009. Ændringen forventes endvidere indført i lov om almene boliger m.v. ved en senere lovændring.

Kommunerne gøres endvidere opmærksom på, at kommunernes udgifter til grundkapital til almene boliger, herunder kommunalt ejede ældreboliger, ikke indgår ved opgørelsen af kommunernes samlede anlægsramme. Derimod indgår kommunernes udgifter til etablering af servicearealer på samme vilkår som øvrige anlægsudgifter i anlægsrammen for 2009.

Til toppen