Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udlændinge

Bekendtgørelse om statens hæftelsesansvar for skader, som udlændinge, der opholder sig her i landet og er omfattet af udlændingelovens § 42 a, stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, forvolder på andre eller andres ejendele

Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 384 af 25/4 2006.

I medfør af § 42 i, stk. 1, 1. pkt., i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, fastsættes:

§ 1. Staten hæfter for erstatningsansvar, som en udlænding, der opholder sig her i landet og er omfattet af udlændingelovens § 42 a, stk. 1 eller 2, jf. stk. 3, pådrager sig som følge af skade, som den pågældende forvolder på andre eller andres ejendele, jf. dog § 2.

§ 2. Uanset bestemmelsen i § 1 hæfter staten ikke for udlændingens erstatningsansvar,

1) hvis skadelidte er en offentlig myndighed eller institution, eller

2) i det omfang skaden er dækket af en forsikring.

§ 3. Staten indtræder i skadelidtes krav mod udlændingen, i det omfang staten har udbetalt et beløb i medfør af § 1.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2006.

Til toppen