Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Boligstøtte & boligforhold

Refusionsanmeldelse af udgifter if. m. individuel boligstøtte som lån og lån til beboerindskud efter lov almene boliger og støttede andelsboliger mv

Socialministeriets skrivelse nr. 9415 af 30/7 2003.

I forbindelse med at Socialministeriet har overtaget administration af refusion af individuel boligstøtte sker en række ændringer af forretningsgangen. Refusionsanmeldelserne skal fremover ske på særskilte skemaer på Socialministeriets portal for anmeldelse af refusioner (www.sm.dk/refusion) med samme brugerid og password som ved ministeriets øvrige refusionsanmeldelser. Skemaerne vil være tilgængelige på portalen fra den 4. august 2003 (ikke optrykt).

Ordninger

Fra 1. januar 2003 bliver boligydelseslån, boligsikringslån samt beboerindskudslån efter lov om individuel boligstøtte omfattet af Socialministeriets refusionsordning over internettet. Desuden overtages statsrefusion for beboerindskudslån efter §74 i lov om almene boliger og støttede private andelsboliger (gl. låneordning 4).

Terminer

Fra 1. januar 2003 skal refusionen for alle låneordninger ske halvårligt bagud. Terminen for første halvår 2003, dvs. 1. januar frem til og med 31. juni, er 1. september 2003 i forbindelse med den løbende restafregning. Terminen for andet halvår 2003, dvs. fra 1. juli frem til og med 31. december, er 1. marts 2004. Boligstøtteregnskabet, hvori låne-ordningerne indgår, skal afsluttes og refusionsopgørelsen anmeldes senest 1. juli 2004 for året 2003 i forbindelse med den endelige restafregning.

Anmeldelse

Anmeldelse af statsrefusion skal ske på baggrund af halvårsregnskaber, der svarer til de tidligere kvartalsregnskaber bortset fra at periodelængden er ændret. Anmeldelsen skal ske på skemaer, der ligger på Socialministeriets internetportal. Skemaerne er vedlagt. Oplysningerne, der skal anvendes i skemaerne svarer i et og alt til de oplysninger som hidtil er afgivet til Finansstyrelsen.

Saldi

Primosaldi er fortrykt og ultimo saldi beregnes automatisk. Primosaldi skal svare til ultimosaldi fra det foregående halvår/den endelige restafregning. Differencer skal reguleres i form af beløb i mellemliggende rækker afhængig af differencernes natur. I forbindelse med den endelige restafregning kan der foretages berigtigelser.

Det gælder særligt for anmeldelse af refusion for 1. halvår 2003, at primosaldi er sat til 0. Det vil desværre ikke være muligt at afstemme primosaldi. Dette bliver reguleret i forbindelse med afregningen af 2. halvår 2003, hvor anmeldte beløb for 1. halvår 2003 tillægges ultimosaldi for året 2002. Fra 2. halvår og frem er det igen muligt at afstemme primosaldi.

Angivelse af refusion

I kolonne A anføres udelukkende beløb til statsrefusion, dvs. den statslige andel af udgiften. Særligt gælder det boligydelseslån, at der i kolonne A anføres hele udgiften (kommune og stat), og ikke kun som for de øvrige ordninger, statsrefusionen. For beboerindskudslån gælder desuden at renteudgifter til og indgåede indeksbeløb anføres i kolonne C.

Ændringer i forhold til tidligere opgørelse for beboerindskudslån

I forbindelse med anmeldelse af refusion skal man være særligt opmærksom på at beboerindskudslån til ældreboliger mv. er slået sammen, dvs. gl. låneordning 1 og 5 er slået sammen. Kommunedata har oplyst at det i første omgang ikke er muligt at lave en samlet oversigt for disse to ordninger. Istedet må ordningerne lægges sammen ’i hånden’ indtil videre, og derpå føres ind i skemaet under ’ny’ låneordning 1.

Spørgsmål vedrørende ovenstående bedes rettet til Michael Delroy på tlf. 33 92 46 15.

Til toppen