Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Børneydelser & familieforhold

Cirkulære om ændring af cirkulære om lov om en børnefamilieydelse

Skatteministeriets cirkulære nr. 140 af 27/11 2003.

1. Hvert år i januar måned udskrives meddelelsesbreve til modtagere af børnefamilieydelse, indeholdende oplysning om antallet af børn, satser samt hvert kvartals udbetalingsbeløb. Fra og med 2004 ændres formen for denne underretning. Der vil således ikke længere blive udsendt det årlige meddelelsesbrev, men Told Skat vil i stedet orientere i dagspressen om de generelle satser for børnefamilieydelsen. Ændringen er nærmere beskrevet bl.a. i orientering af Folketingets Skatteudvalg, folketingsåret 2002-03, alm.del. bilag 440 af 3. juni 2003.

2. Udsendelse af et årligt meddelelsesbrev er omtalt i cirkulære nr. 148 af 17. december 1986 om lov om en børnefamilieydelse punkt 11, 2. afsnit, 1. pkt. Under hensyn til omlægningen af meddelelsesformen affattes dette pkt. således: »Første gang en beløbsmodtager findes berettiget, gives der beløbsmodtageren meddelelse om udbetaling«.

3. Cirkulære nr. 148 vil blive erstattet af en ajourført vejledning om børnefamilieydelsen.

Til toppen