Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Forsørgelse & aktivering

Skrivelse om kontanthjælp, selvstændigt erhvervsdrivende og moms-, CVR- eller SE-nummer-registrering

Socialministeriets skrivelse nr. 11779 af 15/1 2001.

Socialministeriet modtager løbende forespørgsler om kontanthjælp til selvstændigt erhvervsdrivende. Henvendelserne har givet det indtryk, at nogle kommuner giver afslag på kontanthjælp til selvstændige, alene hvis pågældende ikke ønsker at afmelde sig som momsregistreret eller fortsat ønsker at være registreret på SE-nummer.

Efter Socialministeriets opfattelse kan den omstændighed, at en person er momsregistreret og/eller fortsat har et CVR eller et SE-nummer, ikke tillægges nogen selvstændig betydning i bedømmelse af, om der kan udbetales kontanthjælp eller ej. Pågældende skal naturligvis afgive oplysninger om sine økonomiske forhold, herunder fx aktiver, driftsmidler og gæld på ansøgningstidspunktet.

Ved afgørelse om udbetaling af kontanthjælp vil det være de normale betingelser, der skal indgå i afgørelsen, først og fremmest om der er sket en social begivenhed – i disse tilfælde i reglen arbejdsløshed. Virksomheden må naturligvis ikke stille sig i vejen for pågældendes opfyldelse af rådighedsreglerne. Det vil som hovedregel sige, at den skal ligge stille.

Et CVR/SE-nummer angiver blot, at pågældende findes i det Centrale Virksomhedsregister (CVR) eller Stamregister for Erhvervsdrivende (SE), hvilket ikke er ensbetydende med samtidig aktivitet. For en selvstændig, der modtager kontanthjælp, vil det kunne være hensigtsmæssigt at være registreret eksempelvis i en afviklingsperiode eller i forbindelse med en biaktivitet.

Skatteforvaltningen og socialforvaltningen bør samarbejde omkring pågældendes ændring af forskudsregistrering og afvikling af virksomhed med henblik på at undgå, at pågældende kommer ud i en uhensigtsmæs-sig situation.

Til toppen