Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsskader & erstatning

Skrivelse om beskatning af tilgodehavende arbejdsskadeerstatning

Arbejdsskadestyrelsens skrivelse nr. 11199 af 14/4 2000.

Efter § 40 i lov om sikring mod følger af arbejdsskade har kommunerne krav på refusion af udbetalte ydelser efter lov om social pension eller efter lov om aktiv socialpolitik for perioden, hvor der senere med tilbagevirkende kraft tilkendes erstatning som løbende ydelse for tab af erhvervsevne eller for tab af forsørger.

Told- og Skattestyrelsen har tilkendegivet, at den hidtidige praksis for skattemæssig behandling af erstatning tilkendt med tilbagevirkende kraft, når kommunen har et refusionskrav, ikke er i overensstemmelse med kildeskattelovens § 46, stk. 3.

Hidtil har praksis været at foretage modregning i den tilgodehavende erstatning til dækning af en kommunes refusionskrav, før der indeholdes A-skat i erstatningen.

Ændringen af hidtidig praksis indebærer, at Arbejdsskadestyrelsen fremover vil indeholde A-skat af den tilgodehavende erstatning, før der modregnes i erstatningen til dækning af en kommunes refusionskrav.

Kommunen må herefter afklare det skattemæssige mellemværende i forhold til skadelidte/efterladte.

Arbejdsskadestyrelsen har derfor samtidig hermed anmodet Kommunernes Landsforening om at henstille til kommunerne at være opmærksom på de skattemæssige konsekvenser for skadelidte/efterladte.

Forsikringsselskaberne opfordres til at følge den ændrede praksis.

Til toppen