Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udlændinge

Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse m.v. af den internationale konvention af 16. december 1966 om borgerlige og politiske rettigheder med tilhørende valgfri protokol

Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 39 af 15/6 2000.

Andre landes tiltrædelse m.v. af den internationale konvention af 16/12 1966 om borgerlige og politiske rettigheder med tilhørende valgfri protokol

I tilslutning til Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 30 af 29. marts 1976 og efterfølgende bekendtgørelser, senest nr. 2 af 1. februar 1996, Lovtidende C, meddeles det, at yderligere følgende lande med virkning fra de anførte datoer har ratificeret eller tiltrådt den internationale konvention af 16. december 1966 om borgerlige og politiske rettigheder med tilhørende valgfrie protokoller.

Konventionen:

Uzbekistan 28. december 1995

Kuwait 21. august 1996

Belize 10. september 1996

Sierra Leone 23. november 1996

Thailand 29. januar 1997

Turkmenistan 1. august 1997

Grækenland 5. august 1997

Honduras 25. november 1997

Liechtenstein 10. marts 1999

Sydafrika 10. marts 1999

Burkina Faso 4. april 1999

Tadjikistan 4. april 1999

Den valgfri protokol:

Slovakiet 28. august 1993

El Salvador 6. september 1995

Tchad 9. september 1995

Uzbekistan 28. december 1995

Kroatien 12. januar 1996

Uganda 14. februar 1996

Malawi 11. september 1996

Sierra Leone 23. november 1996

Elfenbenskysten 5. juni 1997

Turkmenistan 1. august 1997

Grækenland 5. august 1997

Sri Lanka 3. januar 1998

Liechtenstein 10. marts 1999

Burkina Faso 4. april 1999

Tadjikistan 4. april 1999

Anden valgfri protokol om dødsstraf:

Namibia 28. februar 1995

Seychellerne 15. marts 1995

Malta 29. marts 1995

Makedonien 26. april 1995

Italien 14. maj 1995

Kroatien 12. januar 1996

Grækenland 5. august 1997

Colombia 5. november 1997

Nepal 4. juni 1998

Costa Rica 5. september 1998

Belgien 8. marts 1999

Liechtenstein 10. marts 1999

Azerbajdjan 22. april 1999

Georgien 22. juni 1999

Slovakiet 22. september 1999

Bulgarien 10. november 1999

Cypern 10. december 1999

Storbritannien 10. marts 2000

Turkmenistan 11. april 2000

 

Der er ved tiltrædelse eller ratifikation af konventionen taget forbehold og afgivet erklæring som følger.

Kuwait: har taget forbehold over for artikel 2, stk. 1, artikel 3, artikel 23 og artikel 25 (b) i det tilfælde, at de strider imod kuwaitisk lovgivning.

Belize: har taget forbehold over for artikel 12, stk. 2, artikel 14, stk. 3(d) om adgangen til at få stillet en forsvarer til rådighed efter eget valg, samt artikel 14, stk. 6 om erstatning for fejlagtig domfældelse .

Thailand: har afgivet fortolkende bemærkninger til konventionens artikel 1, stk. 1, og artikel 20, hvorefter udtrykket ret til selvbestemmelse i artikel 1, stk. 1 skal fortolkes i overensstemmelse med fortolkningen af dette udtryk i erklæringen og handlingsplanen fra FN s Verdenskonference om Menneskerettigheder i Wien i 1993. I artikel 20, stk. 1 skal udtrykket krig forstås som krig i strid med international ret.

Yderligere er der afgivet fortolkende bemærkninger til artikel 6, stk. 5, og artikel 9, stk. 3 under henvisning til den thailandske straffelov, henholdsvis § 74, 75 og 76 samt § 87, stk. 3.

Liechtenstein: har afgivet fortolkende bemærkninger til artikel 3, hvorefter denne ikke anses som værende en hindring for opretholdelsen af den forfatningsmæssige regel vedrørende arveretten til tronen.

Forbehold taget over for konventionens artikel 14, stk. 1 under henvisning til national lovgivning vedrørende procesret.

Forbehold taget over for konventionens artikel 17, stk. 1 under hensyntagen til national udlændingelovgivning.

Forbehold taget over for konventionens artikel 20, 24, stk. 3 og 26.

Norge: har med virkning fra 19. september 1995 meddelt De Forenede Nationers generalsekretær, at de ved ratifikation eller tiltrædelse tagne forbehold over for artikel 14, stk. 5 delvist er trukket tilbage.

Schweiz: har med virkning fra den 16. oktober 1995 meddelt De Forenede Nationers generalsekretær, at de ved ratifikation eller tiltrædelse tagne forbehold over for artikel 20, stk. 2 er trukket tilbage.

Irland: har med virkning fra den 24. august 1998 meddelt De Forenede Nationers generalsekretær, at de ved ratifikationen eller tiltrædelsen tagne forbehold over for artikel 14, stk. 6, samt artikel 23, stk. 4 er trukket tilbage.

Belgien: har med virkning fra den 14. september 1998 meddelt De Forenede Nationers generalsekretær, at de ved ratifikationen eller tiltrædelsen tagne forbehold over for artikel 2, 3 og 25 er trukket tilbage.

Erklæring i henhold til konventionens artikel 41 vedrørende anerkendelse af menneskerettighedskomiteens kompetence til at behandle klager fra en deltagerstat mod en anden deltagerstat:

Kroatien: med virkning fra den 12. oktober 1995

Schweiz: med virkning fra den 18. september 1996

Tyskland: fornyet for 5 år fra den 17. januar 1997

Spanien: med virkning fra den 30. januar 1998.

Sydafrika: med virkning fra den 10. marts 1999.

Der er ved tiltrædelse eller ratifikation af den valgfri protokol taget forbehold og afgivet erklæring som følger.

Uganda: har taget forbehold overfor artikel 5, stk. 2 med hensyn til klager, der allerede tidligere har været behandlet ved andre internationale organer.

Kroatien: Fortolkningserklæring vedrørende artikel 1 således, at denne bestemmelse kun angår klager over forhold, der ligger efter ikrafttrædelsen for Kroatien af den valgfri protokol, samt artikel 5, stk. 2 (a), med hensyn til klager der allerede har været behandlet ved andre internationale organer.

Sri Lanka: Fortolkningserklæring vedrørende artikel 1, hvorefter denne kun angår klager over forhold eller beslutninger relateret til forhold, der ligger efter ikræfttrædelsen for Sri Lanka af den valgfri protokol.

El Salvador: Samme forbehold som Sri Lanka.

Jamaica: har den 23. oktober 1997 meddelt sin udtræden af den valgfri protokol.

Guyana: har den 5. januar 1999 meddelt sin udtræden af den frivillige protokol. Samme dato har Guyana igen tiltrådt den valgfri protokol med forbehold over for artikel 6.

Trinidad og Tobago: har den 26. august 1998 meddelt sin udtræden af den frivillige protokol. Samme dato har Trinidad og Tobago igen tiltrådt protokollen med forbehold over for artikel 1.

Der er ved ratifikationen eller tiltrædelsen af den anden frivillige protokol om dødsstraf taget følgende forbehold:

Azerbajdjan: har taget forbehold for retten til at anvende dødsstraf for yderst alvorlige forbrydelser begået i krigstid eller i tilfælde af trussel om krig.

Cypern: har i henhold til artikel 2, stk. 1 taget forbehold for retten til at anvende dødsstraf for de mest alvorlige forbrydelser af militær karakter begået i krigstid.

Malta: har i henhold til artikel 2 taget forbehold for retten til at anvende dødsstraf i alvorlige og særligt definerede tilfælde i krigstid, jf. den nationale militære lovgivning.

Til toppen