Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udlændinge

Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse m.v. af den internationale konvention af 21. december 1965 om afskaffelse af alle former for racediskrimination

Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 36 af 15/6 2000.

Andre landes tiltrædelse m.v. af den internationale konvention af 21/12 1965 om afskaffelse af alle former for racediskrimination

I tilslutning til Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 55 af 4. august 1972 og efterfølgende bekendtgørelser, senest nr. 2 af 9. januar 1997, Lovtidende C, meddeles det, at yderligere følgende lande med virkning fra de anførte datoer har ratificeret eller tiltrådt den internationale konvention af 21. december 1965 om afskaffelse af alle former for racediskrimination:

Azerbajdjan 15. september 1996

Kirgizistan 4. oktober 1997

Saudi Arabien 22. oktober 1997

Kazakhstan 25. september 1998

Sydafrika 9. januar 1999

Litauen 9. januar 1999

Indonesien 6. april 1999

Georgien 1. juli 1999

 

Der er ved tiltrædelsen eller ratifikationen af konventionen taget forbehold og afgivet erklæringer som følger:

Portugal: har den 27. april 1999 meddelt, at konventionen tillige skal gælde for Macau. Efterfølgende har Portugal den 21. oktober 1999 meddelt, at rettighederne og forpligtelserne i henhold til konventionen for så vidt angår Macao ophører med virkning fra den 20. december 1999.

Kina: har den 10. juni 1997 meddelt, at konventionen gælder for Hong Kong med virkning fra den 1. juli 1997.

Den 19. oktober 1999 har Kina desuden meddelt, at rettighederne og forpligtelserne i henhold til konventionen for så vidt angår Macao med virkning fra 20. december 1999 overtages af Kina.

Indonesien: Forbehold med hensyn til konventionens artikel 22 angående Den Internationale Domstols kompetence til at afgøre spørgsmål om fortolkning og implementering af konventionen.

Rumænien: har den 19. august 1998 erklæret, at forbeholdet vedrørende konventionens artikel 22 er trukket tilbage.

Endvidere har følgende lande på de angivne datoer i henhold til konventionens artikel 14 anerkendt den individuelle klageret til Racediskriminationskomiteen, der er oprettet i henhold til konventionens artikel 8:

Luxembourg 22. juli 1996

Spanien 13. januar 1998

Polen 1. december 1998

Sydafrika 9. januar 1999

 

I forbindelse med anerkendelsen er der afgivet følgende erklæringer:

Spanien har erklæret, at komiteen kun har kompetence i sager, hvor nationale retsmidler er udtømt og kun, når klageretten udnyttes tidligere end tre måneder efter den endelige nationale afgørelse.

Til toppen