Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udlændinge

Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse m.v. af konventionen af 10. december 1984 mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 34 af 15/6 2000.

Andre landes tiltrædelse m.v. af konventionen af 10/12 1984 mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

I tilslutning til Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 88 af 23. oktober 1987 og efterfølgende bekendtgørelser, senest nr. 128 af 10. oktober 1996, Lovtidende C, meddeles det, at følgende lande med virkning fra de anførte datoer har tiltrådt eller ratificeret den internationale konvention af 10. december 1984 mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling og straf:

Azerbajdjan 15. september 1996

Island 22. november 1996

Honduras 4. januar 1997

Kenya 23. marts1997

Kirgizistan 5. oktober 1997

Saudi Arabien 23. oktober 1997

Bahrain 5. april 1998

Bangladesh 4. november 1998

Niger 4. november 1998

Zambia 6. november 1998

Indonesien 27. november 1998

Sydafrika 9. januar 1999

Burkina Faso 3. februar 1999

Mali 28. marts 1999

Bolivia 12. maj 1999

Turkmenistan 25. juli 1999

Belgien 25. juli 1999

Japan 29. juli 1999

Kazakhstan 25. september 1999

Mozambique 13. oktober 1999

Bahrain:

Forbehold over for anerkendelse af torturkomiteens kompetence som foreskrevet i artikel 20. Endvidere forbehold i overensstemmelse med artikel 30, stk. 2, ifølge hvilken landet ikke anser sig for bundet af bestemmelsen i artikel 30, stk. 1, om tvungen voldgift.

Bangladesh:

Erklæring med hensyn til artikel 14, stk. 1, som fortolkes i overensstemmelse med nugældende national lovgivning.

Indonesien:

Forbehold med hensyn til artikel 30, stk. 1, som landet ikke betragter sig som bundet af, og at tvister, der opstår i forbindelse med fortolkningen og anvendelsen af konventionen, som ikke kan afgøres i henhold til artikel 30, stk. 1, kun kan afgøres af Den Internationale Domstol med alle involverede parters samtykke.

Endvidere er der afgivet erklæring i forbindelse med artikel 20, stk. 1, 2 og 3, hvorefter bestemmelserne skal gennemføres i nøje overensstemmelse med princippet om staters suverænitet og territoriale helhed.

Saudi Arabien:

Forbehold over for torturkomiteens kompetence som foreskrevet i artikel 20 samt over for artikel 30, stk. 1, som landet ikke anser sig for bundet af.

Til toppen