Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udlændinge

Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse m.v. af den internationale konvention af 16. december 1966 om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder

Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 33 af 15/6 2000.

Andre landes tiltrædelse m.v. af den internationale konvention af 16/12 1966 om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder

I tilslutning til Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 5 af 14. januar 1976 og efterfølgende bekendtgørelser, senest nr. 1 af 1. februar 1996, Lovtidende C, meddeles det, at følgende lande med virkning fra de angivne datoer har tiltrådt eller ratificeret den internationale konvention af 16. december 1966 om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder:

Malta 13. december 1990

Zimbabwe 13. august 1991

Nepal 14. august 1991

Grenada 6. december 1991

Israel 3. januar 1992

Albanien 4. januar 1992

Estland 21. januar 1992

Litauen 20. februar 1992

Angola 10. april 1992

Brasilien 24. april 1992

Benin 12. juni 1992

Elfenbenskysten 26. juni 1992

Letland 14. juli 1992

Seychellerne 5. august 1992

Tchad 9. september 1995

Uzbekistan 28. december 1995

Kuwait 21. august 1996

Sierra Leone 23. november 1996

Monaco 28. november 1997

Turkmenistan 1. august 1997

Bangladesh 5. januar 1999

Liechtenstein 10. marts 1999

Burkina Faso 4. april 1999

Tadjikistan 4. april 1999

Thailand 5. december 1999

 

Malta:

Har taget forbehold over for artikel 13 vedrørende religiøs og etisk uddannelse af børn i overensstemmelse med deres egen overbevisning.

Belarus:

Har trukket forbehold af den 12. november 1973 tilbage.

Kuwait:

Har ved tiltrædelse afgivet erklæringer og taget forbehold som følger:

Erklæring i relation til artikel 2, stk. 2, artikel 3 og artikel 29, hvorefter rettigheder indeholdt i disse bestemmelser må udøves inden for rammerne af den kuwaitiske lovgivning.

Erklæring i relation til artikel 9 om, at mens den kuwaitiske lovgivning beskytter rettigheder for alle kuwaitiske og ikke-kuwaitiske statsborgere, finder social sikring kun anvendelse for kuwaitiske statsborgere.

Forbehold over for artikel 8, stk.1 litra d) vedrørende strejkeret. Kuwait forbeholder sig ret til ikke at anvende de heri indeholdte bestemmelser.

Monaco:

Har ved tiltrædelse afgivet erklæringer og taget forbehold som følger:

Erklæring om, at princippet om forbud mod diskrimination på grund af nationalitet indeholdt i artikel 2, stk. 2 fortolkes således, at det ikke nødvendigvis indeholder en automatisk forpligtelse for staterne til at garantere fremmede de samme rettigheder som deres egne statsborgere.

Erklæring om, at artiklerne 6, 9, 11 og 13 ikke hindrer bestemmelser, som regulerer adgang til arbejde for udlændinge, eller som fastsætter betingelser om fast ophold for at kunne nyde visse sociale fordele.

Erklæring om, at artikel 8, stk. 1, litra a) og c) om udøvelse af fagforeningsrettigheder, anses for at være forenelig med relevante juridiske forholdsregler, som vedrører formaliteter, betingelser og procedurer, med det formål at sikre effektiv tilstedeværelse af fagforeninger og at fremme harmoniske arbejdsforhold.

Forbehold over for artikel 8 vedrørende udøvelsen af strejkeretten, således at der ved implementeringen tages hensyn til de krav, betingelser, begrænsninger og restriktioner foreskrevet ved lov, som er nødvendige i et demokratisk samfund for at beskytte andres rettigheder og friheder eller for at beskytte den offentlige orden, den nationale sikkerhed, offentlige sundhed eller sædelighed.

Erklæring om, at artikel 8, stk. 2, vedrørende begrænset strejkeret for medlemmer af væbnede styrker, skal opfattes som gældende for ansatte inden for politi, stat, kommune og anden offentlig virksomhed.

Bangladesh:

Har ved ratifikationen afgivet erklæringer som følger:

Artikel 1 vedrørende udtrykket »retten til selvbestemmelse«, som af regeringen opfattes som havende historisk baggrund i kolonistyre, administration, fremmed dominans, besættelse eller lignende situationer.

For så vidt angår lighed mellem mænd og kvinder vil artiklerne 2 og 3 blive gennemført i overensstemmelse med relevante bestemmelser i grundloven, herunder specielt bestemmelserne om økonomiske rettigheder og arveloven.

Artiklerne 7 og 8 vil blive anvendt på betingelse af og i overensstemmelse med procedurerne i grundloven og andre relevante lovbestemmelser.

Artiklerne 10 og 13 vil blive gennemført under hensyntagen til landets økonomiske situation og udviklingsstrategier.

Thailand:

Erklæring om, at Thailand fortolker udtrykket »selvbestemmelse« i konventionens artikel 1, stk. 1 i overensstemmelse med Wien-erklæringen og dens handlingsprogram vedtaget på FN s Verdenskonference om Menneskerettigheder den 25. juni 1993.

Til toppen