Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udlændinge

Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse m.v. af den internationale konvention af 18. december 1979 om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder

Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 32 af 15/6 2000.

Andre landes tiltrædelse m.v. af den internationale konvention af 18/12 1979 om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder

I tilslutning til Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 83 af 9. september 1983 og efterfølgende bekendtgørelser, senest nr. 94 af 9. oktober 1997, Lovtidende C, meddeles det, at yderligere følgende lande med virkning fra de anførte datoer har ratificeret eller tiltrådt den internationale konvention af 18. december 1979 om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder:

Argentina 14. august 1985

Myanmar 21. august 1997

Kazakhstan 25. september 1998

Djibouti 1. januar 1999

Tuvalu 5. november 1999

Niger 7. november 1999

 

Der er ved ratifikationen eller tiltrædelsen taget forbehold eller afgivet erklæringer som følger:

Argentina:

Har ved ratifikationen meddelt, at Argentina ikke anser sig for bundet af artikel 29, stk. 1.

Myanmar:

Forbehold til art. 29, som landet ikke anser sig for bundet af.

Niger.

Ved ratifikationen har Niger taget forbehold over for artikel 2, litra (d) og (f), artikel 5 litra (a) og (b), artikel 15, stk. 4, artikel 16, stk. 1 (c), (e) og (g) samt over for artikel 29, stk. 1.

Desuden har Niger afgivet erklæring vedrørende undervisning i familiekundskab, jf. artikel 5 litra (b), som af Niger fortolkes som refererende til offentlig undervisning om familien, og at denne artikel skal anvendes i overensstemmelse med artikel 17 i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder.

Følgende lande har trukket tidligere afgivne forbehold tilbage eller ændret forbehold:

Bangladesh har meddelt, at forbehold afgivet ved ratifikationen er trukket tilbage med virkning fra 23. juli 1997.

Belgien har den 14. september 1998 meddelt, at Belgiens forbehold over for artikel 7 er tilbagetrukket.

Mauritius har den 5. maj 1998 meddelt, at forbehold over for artikel 11, stk. 1 (b) og (d) og artikel 16, stk. 1 (g), er trukket tilbage.

Malaysia

Den 6. februar 1998 har Malaysia meddelt, at man har besluttet af ændre dets forbehold som følger:

Artikel 5 (a) er underlagt Shariah lovgivning med hensyn til arv.

Artikel 7 (b) vil få indflydelse på udnævnelsen til visse offentlige poster såsom dommere til Mufti Shariah domstolen og Imam, hvilket er i overensstemmelse med bestemmelserne i den islamiske Shariah lovgivning.

Forbehold over for artikel 9, stk. 2, vil blive genovervejet, såfremt regeringen ændrer den relevante lov.

Med hensyn til artikel 16, stk. 1 (a) og stk. 2, har Malaysia meddelt, at i henhold til Shariah lov og den nationale forfatning er aldersgrænsen for indgåelse i ægteskab minimum 16 år for kvinder og 18 år for mænd.

Maldiverne har den 29. januar 1999 meddelt, at man har ændret det forbehold, Maldiverne tog ved ratifikationen. Det nye forbehold er som følger:

Maldiverne vil opfylde konventionens bestemmelser, såfremt disse ikke strider mod Islamisk Shariah, som Maldivernes lovgivning bygger på. Endvidere anser Maldiverne sig ikke bundet af bestemmelser i konventionen, som forpligter Maldiverne til at ændre sin forfatning og nationale love.

Til toppen