Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Omsorg

Cirkulæreskrivelse om reservation af parkeringspladser til køretøjer forsynet med invalideskilt

Justitsministeriets cirkulæreskrivelse nr. 92 af 1/8 1988.

Justitsministeriet skal henstille, at der ved offentlige institutioner m.v. efter ansøgning, og hvor der er et lokalt behov, efter de følgende vejledende retningslinier søges reserveret en eller flere parkeringspladser til køretøjer, der er forsynet med et invalideskilt, der er udleveret af Bolig-, Motor- og Hjælpemiddeludvalget.

Sted og varighed:

A. Offentlige institutioner, kontorer m.v.

1. Socialforvaltninger passende tidsrum afpasset, så vidt muligt ubegrænset

Posthuse efter de lokal forhold

Biblioteker (besøgs- og åbningstider)

Svømmehaller

Universiteter og læreanstalter

2. Hospitaler passende tidsrum afpasset efter de lokal forhold (besøgsanlæg og åbningstider), så vidt muligt ubegrænset

Sportshaller og

Udstillingsbygninger

3. Offentlige toiletter så vidt muligt ubegrænset

4. Banegårde ubegrænset

Lufthavne ubegrænset

B. Forlystelser, f.eks. teatre, biografer og koncertsale.

fra 1 time før forestillingens begyndelse til 1 time efter dens afslutning.

C. Almindelige parkeringspladser.

et antal pladser afpasset efter det samlede antal, godt beliggende, ubegrænset.

D. Andre steder, hvor der lokalt påvises behov.

efter forholdene lokalt.

Beliggenhed:

Nær central indgang, gerne adskilt fra øvrige parkeringsarealer.

Der henvises i øvrigt til Justitsministeriets cirkulære nr. 209 af 14. oktober 1977 (med senere ændringer) om vejafmærkning Ad § 19, E 23 og Ad § 51, T 63, vedrørende henholdsvis afmærkning og bredde af de ovenfor nævnte parkeringspladser.

Justitsministeriets cirkulæreskrivelse nr. 58 af 11. maj 1983 om reservation af pladser til invalidebiler på offentlige parkeringspladser ophæves.

Til toppen