Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Arbejdsskader & erstatning

Bekendtgørelse om regler for omsætning af rente til kapitalbeløb i henhold til lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde

Børne-, Ligestillings-, Integrations- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 179 af 18/5 1967, ændret ved:

bekendtgørelse nr. 212 af 25/2 2015.

I medfør af § 27, stk. 4, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013, fastsættes:

§ 1. Såfremt omsætning af rente til kapital finder sted samtidig med den første fastsættelse af invaliditetsgraden, fastsættes kapitalbeløbet til så mange gange rentens årlige beløb, som de som bilag trykte tabeller (A og B) angiver for vedkommende alder og invaliditetsgrad.

Stk. 2. For aldersgrupper og invaliditetsgrader, der ligger mellem de i tabellerne opførte tal, benyttes tilsvarende mellemliggende tal.

§ 2. Såfremt omsætningen finder sted på et senere tidspunkt, og invaliditetsgraden er fastsat til 15 pct. eller derunder, fradrages i det efter regelen i § 1 udfundne kapitalbeløb de indtil omsætningen udbetalte rentebeløb.

Stk. 2. Er invaliditetsgraden fastsat til mere end 15 pct., beregnes kapitalbeløbet efter tabellerne, jfr. § 1, således at alderen på omsætningens tidspunkt lægges til grund, og således at der i kapitalbeløbet foretages fradrag efter følgende regler:

1) Indtil 7 ½ år efter rentens første fastsættelse fradrages så stort et beløb, som vedkommende har fået udbetalt som rente for de første 15 pct.s invaliditet.

2) Inden for de følgende 9 måneder efter 7½ års dagen fradrages yderligere så stort et beløb, som vedkommende for tiden efter 7½ års dagen har fået udbetalt som rente for de første 18 pct.s invaliditet, og inden for de følgende 3 måneder fradrages yderligere så stort et beløb, som vedkommende for tiden fra 8¼ års dagen har fået udbetalt som rente for de første 20 pct.s invaliditet.

3) Ved afløsning 8½ år eller mere efter rentens første fastsættelse udgør fradraget de i 1) og 2) nævnte summer.

Stk. 3. Såfremt der, forinden omsætning af rente til kapital finder sted, i henhold til lovens § 34 foretages ny fastsættelse af renten, og såfremt omstændighederne i øvrigt taler derfor, tilkommer det direktoratet for ulykkesforsikringen ved omsætningen af rente til kapital at forhøje eller nedsætte de efter foranstående regler beregnede beløb. Dog må kapitalbeløbet ingensinde overstige det beløb, der fremkommer ved på grundlag af den ny fastsatte rente at beregne kapitalbeløbet efter reglerne i § 1.

§ 3. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. juni 1967.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 318 af 18. november 1958 om regler for omsætning af rente til kapitalbeløb i henhold til lov om forsikring mod følger af ulykkestilfælde ophæves.

Til toppen

Bilag 1 – Omsætningstabel

Fyldt alder

 

 

 

 

Invaliditetsprocent

 

 

 

 

 

5

8

10

12

15

18

20

25

30

35

40

45

5

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

8,25

8,50

9,48

10,13

10,60

10,95

11,22

10

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

8,25

8,50

9,47

10,12

10,57

10,92

11,19

15

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

8,25

8,50

9,46

10,09

10,54

10,89

11,15

20

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

8,25

8,50

9,44

10,06

10,51

10,84

11,09

25

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

8,25

8,50

9,41

10,02

10,44

10,77

11,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

8,25

8,50

9,37

9,95

10,37

10,68

10,92

35

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

8,25

8,50

9,32

9,87

10,26

10,55

10,78

40

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

8,25

8,50

9,26

9,76

10,12

10,39

10,60

45

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

8,25

8,50

9,17

9,61

9,93

10,17

10,35

50

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

8,25

8,50

9,06

9,43

9,69

9,89

10,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

8,25

8,50

8,92

9,20

9,39

9,54

9,66

60

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

8,25

8,50

8,75

8,91

9,03

9,12

9,19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

8,25

8,46

8,52

8,56

8,58

8,60

8,62

66

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

8,23

8,35

8,39

8,41

8,43

8,44

8,45

67

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

8,12

8,24

8,26

8,27

8,27

8,28

8,28

68

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

8,00

8,09

8,09

8,09

8,09

8,09

8,09

69

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

7,86

7,86

7,86

7,86

7,86

7,86

7,86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

7,39

7,39

7,39

7,39

7,39

7,63

7,63

7,63

7,63

7,63

7,63

7,63

71

7,27

7,27

7,27

7,27

7,27

7,40

7,40

7,40

7,40

7,40

7,40

7,40

72

7,15

7,15

7,15

7,15

7,15

7,16

7,16

7,16

7,16

7,16

7,16

7,16

73

6,92

6,92

6,92

6,92

6,92

6,92

6,92

6,92

6,92

6,92

6,92

6,92

74

6,67

6,67

6,67

6,67

6,67

6,67

6,67

6,67

6,67

6,67

6,67

6,67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

6,41

6,41

6,41

6,41

6,41

6,41

6,41

6,41

6,41

6,41

6,41

6,41

76

6,16

6,16

6,16

6,16

6,16

6,16

6,16

6,16

6,16

6,16

6,16

6,16

77

5,91

5,91

5,91

5,91

5,91

5,91

5,91

5,91

5,91

5,91

5,91

5,91

78

5,65

5,65

5,65

5,65

5,65

5,65

5,65

5,65

5,65

5,65

5,65

5,65

79

5,40

5,40

5,40

5,40

5,40

5,40

5,40

5,40

5,40

5,40

5,40

5,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

5,15

5,15

5,15

5,15

5,15

5,15

5,15

5,15

5,15

5,15

5,15

5,15

81

4,90

4,90

4,90

4,90

4,90

4,90

4,90

4,90

4,90

4,90

4,90

4,90

82

4,66

4,66

4,66

4,66

4,66

4,66

4,66

4,66

4,66

4,66

4,66

4,66

83

4,41

4,41

4,41

4,41

4,41

4,41

4,41

4,41

4,41

4,41

4,41

4,41

84

4,18

4,18

4,18

4,18

4,18

4,18

4,18

4,18

4,18

4,18

4,18

4,18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

3,95

3,95

3,95

3,95

3,95

3,95

3,95

3,95

3,95

3,95

3,95

3,95

86

3,72

3,72

3,72

3,72

3,72

3,72

3,72

3,72

3,72

3,72

3,72

3,72

87

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

88

3,29

3,29

3,29

3,29

3,29

3,29

3,29

3,29

3,29

3,29

3,29

3,29

89

3,09

3,09

3,09

3,09

3,09

3,09

3,09

3,09

3,09

3,09

3,09

3,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

2,88

2,88

2,88

2,88

2,88

2,88

2,88

2,88

2,88

2,88

2,88

2,88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel (fortsat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyldt alder

 

 

 

 

Invaliditetsprocent

 

 

 

 

 

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

 

5

11,43

11,61

11,76

11,88

11,99

12,08

12,16

12,24

12,30

12,36

12,41

 

10

11,40

11,58

11,73

11,85

11,96

12,05

12,13

12,20

12,27

12,32

12,37

 

15

11,36

11,54

11,68

11,80

11,91

12,00

12,08

12,15

12,21

12,26

12,31

 

20

11,30

11,47

11,62

11,74

11,84

11,93

12,01

12,07

12,13

12,19

12,24

 

25

11,22

11,39

11,52

11,64

11,74

11,83

11,90

11,97

12,03

12,08

12,13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

11,11

11,27

11,40

11,51

11,61

11,69

11,76

11,83

11,88

11,93

11,98

 

35

10,96

11,11

11,24

11,34

11,43

11,51

11,58

11,64

11,69

11,74

11,78

 

40

10,76

10,90

11,02

11,11

11,19

11,27

11,33

11,38

11,43

11,47

11,51

 

45

10,50

10,62

10,72

10,81

10,88

10,94

11,00

11,05

11,10

11,13

11,17

 

50

10,17

10,27

10,35

10,42

10,49

10,54

10,58

10,62

10,66

10,69

10,72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

9,75

9,82

9,89

9,94

9,99

10,02

10,06

10,09

10,11

10,14

10,17

 

60

9,24

9,29

9,32

9,35

9,38

9,40

9,43

9,44

9,46

9,47

9,49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

8,63

8,64

8,65

8,66

8,66

8,67

8,67

8,68

8,68

8,68

8,69

 

66

8,46

8,46

8,47

8,47

8,48

8,48

8,48

8,49

8,49

8,49

8,49

 

67

8,28

8,29

8,29

8,29

8,29

8,29

8,29

8,30

8,30

8,30

8,30

 

68

8,09

8,09

8,09

8,09

8,09

8,09

8,09

8,09

8,09

8,09

8,09

 

69

7,86

7,86

7,86

7,86

7,86

7,86

7,86

7,86

7,86

7,86

7,86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70

7,63

7,63

7,63

7,63

7,63

7,63

7,63

7,63

7,63

7,63

7,63

 

71

7,40

7,40

7,40

7,40

7,40

7,40

7,40

7,40

7,40

7,40

7,40

 

72

7,16

7,16

7,16

7,16

7,16

7,16

7,16

7,16

7,16

7,16

7,16

 

73

6,92

6,92

6,92

6,92

6,92

6,92

6,92

6,92

6,92

6,92

6,92

 

74

6,67

6,67

6,67

6,67

6,67

6,67

6,67

6,67

6,67

6,67

6,67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

6,41

6,41

6,41

6,41

6,41

6,41

6,41

6,41

6,41

6,41

6,41

 

76

6,16

6,16

6,16

6,16

6,16

6,16

6,16

6,16

6,16

6,16

6,16

 

77

5,91

5,91

5,91

5,91

5,91

5,91

5,91

5,91

5,91

5,91

5,91

 

78

5,65

5,65

5,65

5,65

5,65

5,65

5,65

5,65

5,65

5,65

5,65

 

79

5,40

5,40

5,40

5,40

5,40

5,40

5,40

5,40

5,40

5,40

5,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80

5,15

5,15

5,15

5,15

5,15

5,15

5,15

5,15

5,15

5,15

5,15

 

81

4,90

4,90

4,90

4,90

4,90

4,90

4,90

4,90

4,90

4,90

4,90

 

82

4,66

4,66

4,66

4,66

4,66

4,66

4,66

4,66

4,66

4,66

4,66

 

83

4,41

4,41

4,41

4,41

4,41

4,41

4,41

4,41

4,41

4,41

4,41

 

84

4,18

4,18

4,18

4,18

4,18

4,18

4,18

4,18

4,18

4,18

4,18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

3,95

3,95

3,95

3,95

3,95

3,95

3,95

3,95

3,95

3,95

3,95

 

86

3,72

3,72

3,72

3,72

3,72

3,72

3,72

3,72

3,72

3,72

3,72

 

87

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

3,50

 

88

3,29

3,29

3,29

3,29

3,29

3,29

3,29

3,29

3,29

3,29

3,29

 

89

3,09

3,09

3,09

3,09

3,09

3,09

3,09

3,09

3,09

3,09

3,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

2,88

2,88

2,88

2,88

2,88

2,88

2,88

2,88

2,88

2,88

2,88

 

Til toppen