Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udlændinge

Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Afskaffelse af deltagerbetaling og ændring af reglerne om depositum for danskuddannelse til udenlandske arbejdstagere, studerende m.fl.)

Udlændinge- og Integrationsministeriets lov nr. 971 af 26/6 2020.

§ 1

I lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., jf. lovbekendtgørelse nr. 901 af 19. august 2019, som ændret ved § 4 i lov nr. 821 af 9. juni 2020, foretages følgende ændringer:

1. I § 14, stk. 1, udgår », jf. dog stk. 2«.

2. § 14, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-7 bliver herefter stk. 2-6.

3. I § 14, stk. 5, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., ændres »1.250 kr.« til: »2.000 kr.«

4. § 14, stk. 6, der bliver stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om tilbagebetaling af depositum. Udbydere af danskuddannelse overfører indbetalt depositum, der ikke skal tilbagebetales til en S-kursist, til den henvisende kommunalbestyrelse.«

5. § 14, stk. 7, der bliver stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Udlændinge- og integrationsministeren kan fastsætte nærmere regler om depositum efter stk. 4 og 5, herunder om opkrævning, tilbagebetaling og afregning med den henvisende kommunalbestyrelse.«

6. § 14, stk. 8, ophæves.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2020.

Til toppen