Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Børneydelser & familieforhold

Lov om ændring af lov om Familieretshuset og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning (Afskaffelse af refleksionsperioden)

Social- og Indenrigsministeriets lov nr. 969 af 26/6 2020.

Social- og Indenrigsministeriet

§ 1

I lov om Familieretshuset, jf. lovbekendtgørelse nr. 766 af 7. august 2019, foretages følgende ændring:

1. § 22 ophæves.

§ 2

I lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 771 af 7. august 2019, foretages følgende ændringer:

1. § 29, 2. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Separation og skilsmisse meddeles ved bevilling, hvis ægtefællerne er enige om vilkårene herfor, jf. § 42. Er ægtefællerne ikke enige om vilkårene, træffes der samtidig med meddelelsen af separation og skilsmisse afgørelse om vilkårene.«

2. I § 42, stk. 1, 1. pkt., ændres »§§ 29, 30 og 32-36« til: »§ 29«.

3. § 42 a ophæves.

4. § 58 d, stk. 2, nr. 4, ophæves.

Nr. 5 bliver herefter nr. 4.

5. § 58 d, stk. 2, nr. 6, ophæves.

Nr. 7-11 bliver herefter nr. 5-9.

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 2020.

§ 4

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2. Loven kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

 

 

Til toppen