Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udlændinge

Lov om ændring af udlændingeloven (Justering af reglerne for ulønnet, frivilligt arbejde)

Udlændinge- og Integrationsministeriets lov nr. 2191 29/12 2020.

§ 1

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1513 af 22. oktober 2020, som ændret ved lov nr. 572 af 31. maj 2010, § 1 i lov nr. 174 af 27. februar 2019, § 1 i lov nr. 821 af 9. juni 2020 og § 4 i lov nr. 1832 af 8. december 2020, foretages følgende ændringer:

1. § 9 a, stk. 25, ophæves.

Stk. 26 og 27 bliver herefter stk. 25 og 26.

2. § 9 i, stk. 12, ophæves.

3. § 9 j, stk. 10, ophæves.

Stk. 11 bliver herefter stk. 10.

4. § 9 q, stk. 13, ophæves.

Stk. 14 bliver herefter stk. 13.

5. I § 13, stk. 1, 3. pkt., ændres »§ 14 og § 14 a« til: »stk. 2 og §§ 14 og 14 a«.

6. I § 13 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. En udlænding, der har lovligt ophold i medfør af §§ 2 b-4 b eller en tidsbegrænset opholdstilladelse, kan udføre ulønnet, frivilligt arbejde.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2021.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som henholdsvis de færøske og de grønlandske forhold tilsiger.

Til toppen