Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Særlig støtte

Lov om ændring af lov om social service (Afskaffelse af forudgående børnesamtale ved økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, afskaffelse af særhandleplaner og afskaffelse af afgørelse om revision af handleplan m.v.)

Social- og Indenrigsministeriets lov nr. 1433 af 17/12 2019.

§ 1

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 7. august 2019, som ændret ved § 1 i lov nr. 498 af 1. maj 2019, § 15 i lov nr. 551 af 7. maj 2019 og § 8 i lov nr. 1110 af 13. november 2019, foretages følgende ændringer:

1. I § 48, stk. 1, 1. pkt., udgår »52 a,«.

2. I § 53 ændres »§ 140, stk. 3, 1. pkt.« til: »§ 140, stk. 2, 1. pkt.«

3. I § 57 c, stk. 1, indsættes efter »netværkssamråd«: »med henblik på drøftelse af behov for iværksættelse af foranstaltninger«.

4. § 57 c, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 2-4.

5. I § 57 c, stk. 3, der bliver stk. 2, ændres »revidere handleplanen« til: »iværksætte eller ændre foranstaltninger«.

6. I § 57 c, stk. 4, der bliver stk. 3, ændres »Stk. 1-3« til: »Stk. 1 og 2«, og »stk. 5« til: »stk. 4«.

7. I § 57 c, stk. 5, 1. pkt., der bliver stk. 4, 1. pkt., ændres »Stk. 1-3« til: »Stk. 1 og 2«.

8. I § 66 f, stk. 1, indsættes efter »§ 52, stk. 3, nr. 7,«: »eller efter § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet,«.

9. I § 67, 1. pkt., ændres »§ 66, stk. 1, nr. 5 og 6« til: »§ 66 stk. 1, nr. 6 og 7«.

10. I § 70, stk. 1, 3. pkt., ændres »Afgørelse« til: »Beslutning«, og »træffes så vidt muligt« til: »skal så vidt muligt ske«.

11. § 140, stk. 2, ophæves.

Stk. 3-7 bliver herefter stk. 2-6.

12. I § 140 a, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 140, stk. 1, 3, 4 og 6« til: »§ 140, stk. 1-3 og 5«.

13. I § 140 a, stk. 1, 2. pkt., og stk. 3, 2. pkt., ændres »§ 140, stk. 1-5« til: »§ 140, stk. 1-4«.

Til toppen