Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Samarbejde mellem kommune og civilsamfund skal styrke udsatte børn

VIVEs pressemeddelelse af 23/2 2018

Red Barnet og Herning Kommune har søsat projekt ’Børnenes Brobygger’, der skal bygge bro mellem kommunens tilbud og civilsamfundets tilbud, såsom sportsklubber og spejderklubber. Målet er at styrke udsatte børn og unges positive udvikling. VIVEs baselinemåling forud for projektets start viser, at der er potentiale for at udbygge samarbejdet.

 

Der er et potentiale for at styrke samarbejdet mellem civilsamfundet og kommunen, fordi en relativt stor del af aktørerne i dag slet ikke samarbejder. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Red Barnet har i samarbejde med Herning Kommune udviklet projekt ’Børnenes Brobygger’. Projektet skal understøtte udsatte børn og unges positive udvikling og styrke den tidligt forebyggende indsats. Det skal ske ved at etablere et tæt og koordineret samarbejde mellem kommunen og civilsamfundet, for eksempel den lokale sportsklub, spejderklub eller frivillige sociale tilbud.

Tanken bag brobyggerfunktionen er at skabe værdi og sammenhæng for de udsatte børn og unge ved at kombinere den kommunale tilbudsvifte med civilsamfundets mange tilbud. VIVE evaluerer udviklingsprojektet, og dette notat er en baselinemåling af samarbejdet mellem kommune og civilsamfund ved projektets start. Baselinemålingen skal danne grundlag for at måle den udvikling, som brobyggerfunktionen skaber i samarbejdet mellem kommune og civil-samfu

Konklusion

Målingen viser, at kommunale aktører som for eksempel sagsbehandlere, SSP-medarbejdere og sundhedsplejersker i højere grad inddrager løsninger fra civilsamfundet, når de møder børn og unge i en udsat position, end medarbejdere i skole og dagtilbud gør. De benytter sig først og fremmest af sportsklubber og i mindre grad af sociale foreninger.

Baselinemålingen tyder desuden på, at der er et potentiale for at styrke samarbejdet mellem civilsamfundet og kommunen, fordi en relativt stor del af aktørerne i dag slet ikke samarbejder. Blandt dem, der allerede samarbejder, vurderer godt halvdelen, at samarbejdet er godt eller rigtig godt.

Metode

Baselinemålingen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt 550 kommunale aktører og 310 repræsentanter fra civilsamfundet i Herning Kommune.

Andet indhold

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hanne Søndergård Pedersen

Stilling:

Projektchef, cand.scient.pol.

Telefon:

72 26 99 85

Mail:

hape(at)vive.dk

Profil:

Læs mere om Hanne på kora.dk

Om udgivelsen

Notatet 'Børnenes Brobygger: Baselineundersøgelse af samarbejdet mellem Herning Kommune og civilsamfundet' er finansieret af Det Obelske Familiefond. Forfattere: Hanne Søndergård Pedersen og Katrine Nøhr.

Til toppen