Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Stor europæisk undersøgelse ser på borgernes holdninger og levevilkår

VIVEs pressemeddelelse af 8/1 2018

Hvordan udvikler befolkningernes holdninger, værdier, levevilkår og adfærd sig i de europæiske lande? Det sætter Den europæiske samfundsundersøgelse fokus på i 25-30 lande. VIVE skal stå for den danske del af undersøgelsen, som er blevet gennemført hvert andet år siden 2002. Carlsbergfondet har bevilget knap 5 mio. kroner til VIVE til projektet.

 

Mellem 25 og 30 europæiske lande vil i løbet af 2018 gennemføre mindst 1500 besøgsinterviews blandt deres borgere og gennem en række spørgsmål få belyst borgernes holdninger, værdier og adfærdsmønstre i forhold til det samfund, de er en del af. Det er 9. gang, undersøgelsen ESS – European Social Survey gennemføres. Danmark er efter et fravær i 2016 på grund af manglende bevilling til deltagelse nu med igen fra 2018 takket være bevilling fra Carlsbergfondet på knap 5 mio.

Unikke data til at sammenligne europæerne

European Social Survey (ESS) – og på dansk Den europæiske samfundsundersøgelse – er en stor og ambitiøs fælleseuropæisk indsats for at tilvejebringe sammenlignelige kvalitetsdata, samle dem i en database og stille den til rådighed for forskere, studerende og andre interesserede. Ved at gennemføre undersøgelsen hvert andet år, kan man blandt andet analysere og følge, hvordan Europas sociale, politiske og moralske systemer forandres.

I hver undersøgelsesrunde indgår de samme spørgsmål om de interviewedes politiske holdninger og samfundsdeltagelse, værdier og livskvalitet og deres baggrund i form af uddannelse, arbejdsstilling, økonomi m.m. Det gør det muligt at sammenligne landene og den udvikling, der sker på områderne i løbet af årene under skiftende rammer og konjunkturer.

”Hvad synes du om uligheder i samfundet?”

Foruden de faste spørgsmål har hver undersøgelsesrunde nogle skiftende temaer, der også bliver belyst igennem interviewene. I den kommende 9. runde i 2018 er der således spørgsmål om holdninger til voksende uligheder og heterogenitet i samfundet og om holdninger til forskellige livsfaser – hvornår synes man fx, man skal få børn, gå på pension osv. Dette sidste tema er overvejende en gentagelse af et lignende tema, som indgik i 2006-undersøgelsen. Ved at gentage det nu, kan man få undersøgt, om den økonomiske krise, som i varierende grad ramte de europæiske lande fra 2008, har betydet ændrede holdninger til livsfaserne.

Det er seniorforsker Torben Fridberg fra VIVE, der leder den danske del af undersøgelsen, og han ser frem til, at det nu igen er muligt at videreføre dansk deltagelse i Den europæiske samfundsundersøgelse ESS:

”ESS udgør en enestående database af meget høj kvalitet om de europæiske befolkningers holdninger, værdier og adfærdsmønstre – data som bliver brugt af rigtig mange forskere både i Danmark og internationalt. Det er meget glædeligt, at den danske deltagelse i næste runde nu er sikret gennem bevillingen fra Carlsbergfondet.”

Andet indhold

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Torben Fridberg

Stilling:

Seniorforsker

Telefon:

33 48 08 47

Mail:

tf(at)vive.dk

Profil:

Læs mere om Torben på sfi.dk

Om ESS

European Social Survey (ESS) er en forskerdrevet tværnational survey, der er blevet gennemført hvert andet år i en lang række europæiske lande siden 2002. Undersøgelsen ledes af et centralt konsortium under ledelse af City University of London, Konsortiet består endvidere af seks andre institutioner:

Til toppen