Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Administrative udgifter er mindre end de ser ud til

VIVEs pressemeddelesle af 4/1 2018

Ser man alene på de rå nøgletal, har Lyngby-Taarbæk Kommune et højere administrativt ressourceforbrug end udvalgte sammenlignelige kommuner. Men mindst halvdelen af forskellene kan tilskrives teknikaliteter, som knytter sig til kommunernes forskellige praksis for organisering og kontering. Resten af forskellene skyldes for størstedelen ekstraordinært store varmeudgifter, kantinetilskud og særligt strategisk prioriterede opgaver.

 

Mindst halvdelen af forskellene i det administrative ressourceforbrug skyldes teknikaliteter. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Siden kommunalreformen har der været stærkt fokus på kommunernes administrative ressourceforbrug. Både i den kommunale sektor som helhed og i de enkelte kommuner er der stigende interesse for at benchmarke det administrative ressourceforbrug og den administrative opgaveløsning. Det sker med henblik på at afsøge muligheder for at indhøste administrative rationaliseringspotentialer ved at lære af andre kommuners administrative styring og praksis.

Lyngby-Taarbæk Kommune har således bedt VIVE om at benchmarke kommunens administrative ressourceforbrug med ressourceforbruget i tre sammenlignelige kommuner og tegne et billede af, hvilke administrative udgiftselementer der fylder relativt mere i Lyngby-Taarbæk Kommunes administrative ressourceforbrug. De tre sammenlignelige kommuner er Rudersdal, Hillerød og Skanderbo

Resultater

Valideringsforløbet i undersøgelsen viser, at der er grund til at have stort fokus på forskelle i kommunernes praksis omkring kontering og registrering, når man sammenligner kommunernes administrative udgifter.

Omkring halvdelen af det administrative ressourceforbrug, som Lyngby-Taarbæk Kommune overstiger de tre sammenligningskommuner med på de ’rå’ nøgletal, kan således tilskrives teknikaliteter, der er knyttet til for eksempel kontering af forsikringsudgifter, udkontering af administrativt overhead og leje af administrationsbygninger. Når der er korrigeret for disse teknikaliteter, som er identificeret i valideringsforløbet, ligger det administrative personaleforbrug i Lyngby-Taarbæk Kommune under eller på niveau med de tre sammenligningskommuner.

At Lyngby-Taarbæk Kommunes samlede administrative ressourceforbrug er højere end i sammenligningskommunerne, skyldes således ikke, at kommunen har højere administrative personaleudgifter. Det skyldes, at kommunen har større udgifter pr. indbygger til centralt konterede administrative driftsudgifter ud over løn. En væsentlig del af forskellene i disse udgifter kan tilskrives ekstraordinært store varmeudgifter, kantinetilskud og det, kommunen opfatter som særligt strategisk prioriterede opgaver vedrørende erhvervsudvikling og turisme.

Metode

Analysen af det administrative ressourceforbrug er baseret på den såkaldte kombinerede metode, som trækker på både data om kommunernes administrative personaleforbrug og data fra kommunernes regnskaber over centrale administrative driftsudgifter. Lyngby-Taarbæk Kommunes administrative ressourceforbrug sammenlignes med tre udvalgte kommuner – Hillerød, Rudersdal og Skanderborg – som ligner Lyngby-Taarbæk Kommune med hensyn til geografi og befolkningssammensætning med betydning for de administrative udgiftsbehov.

For at øge lærings- og videnspotentialet for Lyngby-Taarbæk Kommune er deltagerkommunerne endvidere udvalgt, så de i udgangspunktet (før valideringsforløbet) har lavere administrativt ressourceforbrug end Lyngby-Taarbæk Kommune. Sammenligningen mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og de tre sammenligningskommuner er baseret på en grundig validering af grunddata og nøgletal gennem valideringsworkshops med de fire kommuner.

Andet indhold

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Kurt Houlberg

Stilling:

Professor MSO i kommunaløkonomi, cand.scient.pol., ph.d.

Telefon:

31 57 66 84

Mail:

kuho(at)vive.dk

Profil:

Læs mere om Kurt på kora.dk

Om udgivelsen

Rapporten 'Lyngby-Taarbæk Kommunes administrative ressourceforbrug - Benchmarking i forhold til Rudersdal, Hillerød og Skanderborg Kommuner' er finansieret af Lyngby-Taarbæk Kommune. Forfattere: Thomas Astrup Bæk, Kurt Houlberg, Steffen Kruse Juul Krahn og Bo Panduro.

Til toppen