Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Fire råd til bedre økonomistyring af specialundervisningen

VIVEs pressemeddelelse af 30/1 2018

Kommunerne bør fokusere på fire konkrete områder, når de vil videreudvikle økonomistyringen på området for specialundervisning. Det drejer sig om faglig strategi, økonomistyringsmodeller, visitation og styringsinformation. VIVE har udpeget de fire fokusområder på baggrund af en kortlægning af seks kommuners forskellige praksis på området.

 

Analysen peger på fire områder, som kommunerne bør have fokus på, når de skal videreudvikle den økonomiske styring af specialundervisning. Modelfoto: Ricky John Molloy/VIVE

Landets kommuner har forskellig praksis, når det gælder økonomistyringen på området for specialundervisning. VIVE har kortlagt praksis i seks kommuner, der styrer området på hver deres måde.

På baggrund af kortlægningen har VIVE udpeget fire områder, som kommunerne bør have fokus på, når de skal videreudvikle økonomistyringen på specialundervisningsområdet.

Det er Partnerskabet om kommunal økonomistyring mellem KL og regeringen, der har bedt VIVE om at udarbejde analysen på området. Resultatet af analysen er dels en rapport og dels en PowerPoint-præsentation, der giver et overblik over rapportens hovedkonklusioner, konkrete eksempler på praksis i kommunerne og spørgsmål til refleksion i egen kommune. Du kan også finde PowerPointen som pdf

Konklusion

De fire fokusområder, som analysen peger på i videreudviklingen af økonomistyringen på specialundervisningsområdet, er faglig strategi, økonomistyringsmodeller, visitation og styringsinformation.

Faglig strategi: Kommunernes faglige strategier for at forebygge behovet for specialundervisning kan med fordel sætte en tydelig kommunal retning for, hvordan skolerne mest effektivt arbejder med forebyggelsen, og hvordan man på skoleområdet skal samarbejde med dagtilbudsområdet og familieområdet. Strategien kan understøttes ved at videreudvikle den kommunale tilbudsvifte og skabe overblik over, hvilke tilbud og tiltag de enkelte skoler anvender.

Økonomistyringsmodeller: De forskellige modeller til finansiering af specialundervisning har fordele og ulemper. Hvis specialundervisningen finansieres af en central pulje, har den enkelte skoleleder intet økonomisk incitament til at skabe inkluderende læringsmiljøer. Det er derimod tilfældet i en decentral finansieringsmodel, hvor skolelederen finansierer (dele af) specialundervisningen. I den decentrale model er der – modsat den centrale model – imidlertid risiko for, at skolelederen undlader at indstille elever til specialundervisning alene af økonomiske grunde. VIVE vurderer, at fordelene overstiger ulemperne i den decentrale model, men at den skal sammentænkes med den lokale kontekst for at imødegå ulemperne.

Visitation: Kommunerne kan med fordel videreudvikle PPR’s (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) forebyggende arbejde. Det omfatter også krav til, hvornår og hvordan PPR skal inddrages på skolerne på de forskellige niveauer: ledelsen, teamet, enkeltundervisere og familien. Styringsmæssigt er det en fordel at nedbringe antallet af ad hoc-visitationer, så visitationerne så vidt muligt samles på faste tidspunkter.

Styringsinformation: Kommunerne kan med fordel samle nuværende information om indsatser og udgifter til et samlet overblik på tværs af indsatstyper – og anvende allerede tilgængelige data fra eksempelvis visitationen til systematisk afrapportering om udviklingen. Det vil desuden styrke opfølgningen, hvis man opstiller forudsætninger om aktiviteter og gennemsnitsudgifter. Endelig vil det forbedre prognoser, hvis man indsamler information om de indsatser, hvor der er stor sandsynlighed for, at det kan blive nødvendigt med specialundervisning.

Anbefalinger

VIVE udarbejdet en PowerPoint-præsentation med:

  • Overblik over rapportens hovedkonklusioner
  • Konkrete praksiseksempler fra kommunerne
  • Spørgsmål til refleksion i egen kommune.

Kommunerne kan bruge PowerPoint’en til at drøfte praksis i egen kommune og overveje, om konklusionerne og eksemplerne giver anledning til at overveje justeringer. Du kan også hente PowerPointen som pdf.

Metode

Datagrundlaget for analysen består af centrale dokumenter og interview med en række aktører i seks forskellige kommuner, herunder: Skolechefen, økonomichef-/direktør, økonomikonsulenter, PPR-leder og PPR-medarbejdere, skoleledere, borgmester og formand for børn og unge-udvalget. Derudover har deltagerkommunerne deltaget i tre fælles workshops.

Læs mere

Analysen er den tredje i en række af analyser, som udgør et samlet økonomistyringsprogram initieret af Partnerskabet om kommunal økonomistyring mellem KL og regeringen.

Kontakt

Projektchef Bo Panduro, 72 26 99 71, bopa(at)vive.dk

Seniorprojektleder Marianne Schøler Kollin, 72 26 99 86, mako(at)vive.dk

Andet indhold

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Bo Panduro

Stilling:

Projektchef, cand.scient.pol.

Telefon:

72 26 99 71

Mail:

bopa(at)vive.dk

Profil:

Læs mere om Bo på kora.dk

Om udgivelsen

Analysen er en del af et samlet økonomistyringsprogram, som er sat i gang af Partnerskabet om kommunal økonomistyring mellem KL og regeringen. Forfattere: Bo Panduro, Marianne Schøler Kollin og Eli Nørgaard.

Til toppen