Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Dynamisk udredning forbedrer anbragte børns kognitive evner

VIVEs pressemeddelelse af 29/1 2018

Når man skal afgøre, hvordan anbragte børn bedst kan støttes i skolearbejdet, ser det ud til at gøre en forskel, hvilken udredningsmetode man bruger som grundlag for arbejdet. Det er en af konklusionerne i en ny undersøgelse fra VIVE, der afprøver udredningsmetoden dynamisk assessment.

 

LUKoP står for Læring, Udvikling, Kognition og Pædagogik og er en individuelt tilrettet indsats, hvor et team af bl.a. lærere, plejeforældre og en psykolog arbejder sammen for at støtte barnet. Foto: Shutterstock

Anbragte børn og unge klarer sig gennemgående langt dårligere i skolen end andre børn og har oftere brug for skolestøttende indsatser. Og her kan den indledende udredning af barnets støttebehov gøre en forskel, viser en ny undersøgelse fra VIVE, som er støttet af Det Obelske Familiefo

Bedre kognitiv formåen

I undersøgelsen har forskerne fulgt to grupper anbragte børn mellem 6 og 14 år, der alle har modtaget den skolestøttende indsats LUKoP. LUKoP står for Læring, Udvikling, Kognition og Pædagogik og er en individuelt tilrettet indsats, hvor et team af bl.a. lærere, plejeforældre og en psykolog arbejder sammen for at støtte barnet.

Undersøgelsen viser, at de børn, hvis indsats blev tilrettelagt på baggrund af en udredning, hvor metoden dynamisk assessment indgik, forbedrede deres kognitive formåen markant. Børnene opnåede en gennemsnitlig forøgelse af deres IQ og blev fx bedre til at bearbejde ny information og løse abstrakte problemer – og de udviklede sig mere på området end en tilsvarende gruppe børn, der modtog en indsats med udgangspunkt udelukkende i en konventionel udredning.

Når det gælder de faglige færdigheder, har udredningsmetoden kun spillet en lille rolle – og her er det de børn, der modtog en konventionel udredning, der har oplevet en forskel: De blev hurtigere til læsning af enkelte ord end de børn, der var blevet udredt med dynamisk assessment.

Interventionen starter i udredningen

Dynamisk assessment adskiller sig fra en konventionel udredning fx med IQ-test ved ikke kun at vurdere barnets kognitive færdigheder, som de er lige nu, men også indhente viden, der kan bruges til at afgøre, hvilken type støtte barnet vil få mest gavn af. Metoden afdækker især, hvordan barnet lærer nyt og løser opgaver – og den information gør altså en forskel for det videre forløb, viser undersøgelsen.

”I undersøgelsen finder vi, at dynamisk assessment giver større fokus på børnenes ind-læringsmæssige forudsætninger – og på, hvordan de nære voksne kan understøtte barnets kognitive udvikling både i skolen og i hjemmet ved bl.a. at guide barnet og give det struktur i udfordrende situationer. Samtidig er det også tydeligt, at en styrkelse af børnenes kognitive formåen ikke automatisk omsættes til faglige færdigheder. Selvom styrket kognitiv kapacitet er et vigtigt fundament for faglig læring, skal faglige kompetencer i sig selv indlæres og trænes – og for børn med store faglige udfordringer kræver det de rette økonomiske rammer. Det er dog yderst positivt, at børnene har udviklet deres kognitive funktioner gennem indsatsen, for det fundament skal børnene jo stå på i deres fremtidige indlæring,” siger Misja Eiberg, der er leder af projektet.

Andet indhold

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Misja Eiberg

Stilling:

Ph.d.-studerende

Telefon:

33 48 08 19

Mail:

mei(at)vive.dk

Profil:

Læs mere om Misja på sfi.dk

Om undersøgelsen

Denne rapport redegør for resultaterne af et kontrolleret forsøg med udredningsmetoden dynamisk assessment. Formålet med forsøget er at afdække, om en kortlægning af barnets faglige, kognitive og sociale styrker og vanskeligheder, som inkluderer dynamisk assessment, kan bibringe viden, der kan medvirke til at skabe mere målrettede og mere effektive skolestøttende interventioner, sammenlignet med konventionelle udredningsmetoder.

Til toppen