Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Målrettet indsats skærper fokus på børneinddragelse

VIVEs pressemeddelelse af 26/2 2018

I fire år har tre kommuner arbejdet på at styrke inddragelsen af udsatte børn og unge i deres egne sager. Resultatet af projektet er, at stort set alle sagsbehandlere i dag ved, hvad der skal til for at sikre, at barnet bliver hørt og set. Men mangel på tid og stor udskiftning blandt sagsbehandlerne har været sten på vejen, viser evalueringen af projektet.

 

Projekt Bedre Børneinddragelse har styrket kommunernes opmærksomhed og fokus på vigtigheden af at inddrage børn og unge i egen sag. Modelfoto: Sine Fiig/VIVE

Alt for mange udsatte børn og unge bliver ikke ordentligt inddraget i deres egen sociale sag, selv om lovgivningen giver dem ret til det. En undersøgelse fra Ankestyrelsen har tidligere vist, at børnene i hver tredje af kommunernes sager ikke blev tilstrækkeligt hørt.

Derfor søsatte Børns Vilkår med støtte fra TrygFonden for fire år siden projekt ’Bedre Børneinddragelse’. Her har de tre projektkommuner Roskilde, Tårnby og Faxe anvendt en række indsatser til at styrke inddragelsen. Børneinddragelse skal blandt andet sikre, at barnets perspektiv bliver inddraget i sagsbehandlingen, og at barnet får ejerskab til de beslutninger, der bliver truffet i barnets s

Større prioritet i sagsbehandlingen

VIVEs evaluering af projekt Bedre Børneinddragelse viser blandt andet, at både sagsbehandlere og ledere på det specialiserede børneområde har skærpet deres fokus på vigtigheden af, at børnene og de unge bliver inddraget. Sagsbehandlerne har fået nye værktøjer til at holde bedre børnesamtaler, så de opnår bedre indblik i barnets perspektiv og får tydeliggjort, hvilken rolle de som sagsbehandler spiller i barnets liv.

Projektet har dels omfattet et træningsforløb for ledere og sagsbehandlere med fokus på børneperspektivet i sagsbehandlingen, dels arbejde i praksis omkring inddragelsen af børnene. Ved projektets afslutning vurderede stort set alle sagsbehandlere, at de vidste, hvordan de kan sikre en god børneinddragelse i deres sager.

– Projektet har i høj grad skærpet kommunernes fokus på børneinddragelse, som har fået større prioritet i sagsbehandlingen. Og det kan bidrage til at sikre, at man sætter ind med den rette indsats over for barnet, siger projektleder i VIVE Hans Skov Kloppenborg, der står bag evalueringen.

Sagsbehandlere savner mere tid

Der har dog også været udfordringer for projektet. I evalueringen giver sagsbehandlerne tydeligt udtryk for, at børneinddragelsen kunne blive endnu bedre, hvis de havde mere tid for eksempel til at have hyppigere kontakt med børnene og gennemføre flere børnesamtaler.

Hans Skov Kloppenborg finder det da også interessant, at ingen af de deltagende kommuner markant har nedbragt antallet af sager hos sagsbehandlerne på det specialiserede børn og ungeområde.

– I de seneste år har mange andre kommuner med inspiration fra ’den svenske model’ investeret i flere sagsbehandlere netop for at kunne følge de udsatte børn og familier tættere. Derfor kunne det være interessant at afprøve Børns Vilkårs projekt i nogle af disse kommuner, siger Hans Skov Kloppenborg.

Stor udskiftning blandt sagsbehandlerne i kommunerne har ligeledes været en udfordring – både i forhold til at oplære nye ansatte i de børneinddragende kompetencer og i forhold til at skabe en stabil relation til børnene.

Andet indhold

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Hans Skov Kloppenborg

Stilling:

Projektleder, cand.scient.pol.

Telefon:

72 26 99 75

Mail:

hakl(at)vive.dk

Profil:

Læs mere om Hans på kora.dk

Om udgivelsen

Rapporten 'Evaluering af projekt Bedre Børneinddragelse' er finansieret af Børns Vilkår med støtte fra TrygFonden. Forfattere: Hans Skov Kloppenborg, Else Ladekjær og Hanne Søndergård Pedersen.

Til toppen