Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Få hjælp til det voldsforebyggende arbejde

Socialstyrelsens pressemeddelelse af 26/2 2018

Nye indsatsforløb skal fremme trivsel og tryghed og forebygge voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse. Forløbene tager afsæt i de nationale retningslinjer på området og kan søges af forvaltninger og sociale tilbud. Ansøgningsfrist: 19. marts.

 

Afsæt i den lokale praksis

Børne- og Socialministeriet har på den baggrund afsat midler til en række særlige indsatsforløb på botilbud og boformer for hjemløse. Forløbene skal understøtte implementeringen af de nationale retningslinjer til forebyggelse af voldsomme episoder, og fremme af trivsel og tryghed for både borgerne og medarbejderne.

Der tages afsæt i tilbuddenes praksis på området. På baggrund af en analyse af praksis og dialog herom, udvælges en række indsatsområder og iværksættes en række udviklingsaktiviteter. Forløbene afsluttes med fokus på resultater og forankring. Modellen for indsatsforløbene er udviklet af Socialstyrelsen på baggrund af bl.a. dialog med praksis og to pilotforløb.

Forløbene er rettet mod kommuner, regioner og tilbud, der enten har et behov for at styrke deres arbejde med at forebygge voldsomme episoder og fremme tryghed og trivsel, eller som ønsker at øge deres generelle kompetencer på området. Der kan søges både på forvaltnings- og tilbudsniveau, herunder af private tilbud.

Praktiske oplysninger

Der gennemføres op til 25 forløb pr. år i perioden 2018-20. Denne ansøgningsrunde gælder forløb med opstart i 2018.

Ansøgningsrunderne til forløb i 2019 og 2020 bliver meldt ud via Socialstyrelsen.dk

Ansøgningsfristen er den 19. marts 2018. Der er udarbejdet en ansøgningsvejledning, hvor man kan læse mere om indholdet af forløbene og det forventede udbytte. Et indsatsforløb varer cirka et år.

Yderligere oplysninger og adgang til ansøgningsmaterialet 

Se de nationale retningslinjer til forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud og bosteder for hjemløse

 


 

Kontakt

 

 

 

 

Mette Strunge Dubert

Specialkonsulent

 

Telefon: 50 81 09 48

 

 

 

Kontakt

 

 

 

 

Pauline Lunding

Chefkonsulent

 

Telefon: 41 74 00 13

 

 

 

Til toppen