Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Funktionel Familieterapi reducerer unges problemadfærd

Socialstyrelsens pressemeddelelse af 19/1 2018

Ny evaluering viser positive resultater af Funktionel Familieterapi (FFT) til 11-18-årige og deres familier. Problemadfærd reduceres signifikant, og ingen af de unge er efter afslutningen af forløbet i målgruppen for behandling. Kommuner kan senere i 2018 søge støtte til implementering af metoden.

Signifikant positiv udvikling

Virkningsevalueringen viser overordnet, at de unge gennemgår en signifikant positiv udvikling i løbet af perioden. Både når det gælder den eksternaliserende og den internaliserende adfærd sker der en reduktion af problemerne, og også konfliktniveauet i familien falder. Ved afslutning af FFT-forløbene var de unge uden for den gruppe, man regner for behandlingskrævende.

Virkningsanalysen er baseret på en før og efter-måling, som 426 personer (heraf 39 pct. unge og 61 pct. forældre) deltog i.

FFT er – ligesom alle andre sociale indsatser – forbundet med en række omkostninger for de kommuner, der tilbyder indsatsen til deres borgere. Men det kan godt betale sig. Omkostningsvurderingen viser, at FFT er økonomisk håndterbar, målt over en 5 årig driftsperiode. Implementeringsrapporten konkluderer, at FFT kan implementeres i danske kommuner.

Kort om Funktionel Familieterapi

FFT er et intensivt, evidensbaseret behandlingsforløb, som typisk består af 16-20 sessioner med en FFT-trænet terapeut. 

FFT har en systemisk tilgang, som anerkender, at familien spiller en central rolle i forhold til at påvirke den unges adfærd. I FFT arbejder man derfor terapeutisk med hele familien med fokus på at ændre uhensigtsmæssige adfærdsmønstre og herigennem styrke familiens relationer, ressourcer og kontekst. 

FFT forsætter i Socialstyrelsen

Afprøvningen af FFT er sket som led i initiativet ”Tidlig Indsats – Livslang Effekt”. Projektet er nu afsluttet. 

I 2018 forsætter FFT i Socialstyrelsen i regi af Metodeudbredelsesprogrammet; her kan interesserede kommuner få viden om indsatsen og rådgivning om oprettelse af et FFT-team. Senere i 2018 vil det desuden blive muligt at søge støtte til oprettelse af nye teams. Hensigten er at nedbringe de forholdsvis høje startomkostninger og dermed gøre det mere overkommeligt for kommunerne at implementere metoden.

De to udgivelser er forholdsvis kortfattede. Som en del af afrapporteringen udgiver VIVE i 2018  tre engelsksprogede workingpapers, som mere specifikt behandler evalueringsdesignet og analyserer resultaterne mere dybdegående.

Rapport om FFT: Virkning og omkostninger

Rapport om FFT: Implementering

Læs mere på Vidensportalen om forebyggelse og tidlig indsats

 

 

 

SIDST OPDATERET 20/01 2018

Kontakt

Kittie Carlson

Fuldmægtig

Telefon: 50 81 09 39

Til toppen