Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Voksne med ADHD har øget risiko for at begå kriminalitet

VIVEs pressemeddelelse af 11/12 2017

Voksne med en ADHD-diagnose, der har afsonet en fængselsdom, har større risiko for at begå ny kriminalitet end mennesker, der også har afsonet en fængselsdom, men som ikke har en ADHD-diagnose. Det viser en ny undersøgelse fra VIVE.https://vive.dk/2017/12/voksne-adhd-har-oeget-risiko-begaa-kriminalitet/

11. DECEMBER 2017 

RAPPORT

 

DelShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

 

Hvis man én gang har siddet i fængsel, er risikoen for, at man kommer til det igen, større, hvis man også har en ADHD-diagnose. Det viser en ny undersøgelse fra VIVE, som bl.a. trækker på registeroplysninger om 40.000 danskere født mellem 1985 og 2000, hvoraf nogle har fået en dom for kriminalitet.

Undersøgelsen viser, at mennesker med domme generelt har haft langt sværere livsbetingelser end den øvrige befolkning – men særligt de, der også har ADHD, er udsatte: De kommer oftere fra socialt belastede baggrunde, hvor forældre bl.a. hyppigere har haft psykiske lidelser eller har afsonet fængselsdomme, de har sjældnere selv en uddannelse og har oftere også andre psykiatriske diagnoser, end mennesker uden ADHD-diagnosen, der har fået en dom.

Behov for styrket indsats

Undersøgelsen gennemgår også en række tidligere studier af mennesker med opmærk-somhedsforstyrrelser, herunder ADHD-diagnose, blandt indsatte fra både Danmark og udlandet. Studierne viser, at denne gruppe er overrepræsenterede i fængslerne, og at ADHD øger risikoen for at blive involveret i kriminalitet tidligt i livet.

”Undersøgelsen viser med al tydelighed, at mennesker med opmærksomhedsforstyrrelser, herunder ADHD, har nogle særlige problemstillinger, som man med fordel kunne have større fokus på i Kriminalforsorgen. Det gælder både i den individuelle behandling og de indsatser, man kan tilbyde tilsynsklienter og indsatte med ADHD-diagnose, men det gælder også på det organisatoriske plan, hvor der mangler værktøjer til at screene for og dele viden om disse menneskers udfordringer”, siger forsker Nichlas Permin Berger.

Andet indhold

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Nichlas Permin Berger

Stilling:

Forsker, cand.scient.soc., ph.d,

Telefon:

26 71 23 82

Mail:

nibe(at)vive.dk

Profil:

Læs mere om Nichlas på kora.dk

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført for Socialstyrelsen og Direktoratet for Kriminalforsorgen. Den udgør vidensgrundlaget for et projekt, der i de kommende år skal udvikle en samlet model for, hvordan tilsynsklienter og indsatte med ADHD og andre opmærksomhedsfor-styrrelser kan støttes til et liv uden kriminalitet.

Til toppen