Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

ACT-metoden gavner borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug

Socialstyrelsens pressemeddelelse af 18/12 2017

En ny evaluering viser, at ACT-metoden giver bedre psykisk trivsel og mindsker rusmiddelsforbruget for borgere, der både har psykiske vanskeligheder og et misbrug. Samtidig med evalueringen udgives en metodebeskrivelse og en implementeringsguide til kommunernes arbejde med målgruppen.

Resultaterne af evalueringen

Evalueringen tyder på, at flere af borgerne får det bedre psykisk. 59 pct. af borgerne oplever således en forbedret psykisk trivsel. 63 pct. har reduceret deres alkoholmisbrug og 51pct. har reduceret deres stofmisbrug. Mange af borgerne fortæller også, at de føler sig mere parate og motiverede for uddannelse og beskæftigelse.

Det er imidlertid ikke alle borgere, der oplever, at indsatsen forbedrer deres situation. Nogle borgere oplever ikke en bedring og andre har oplevet at få det værre.

Resultaterne skal ses i lyset af, at datagrundlaget er relativt lille og at evalueringen er gennemført, mens 2/3 af borgernes fortsat er i et ACT-forløb og dermed ikke har afsluttet behandlingen.

Kort om ACT-metoden

ACT er en opsøgende metode, hvor borgeren får behandling og støtte i eget hjem eller der, hvor borgeren er. Det kan være på et værested eller et herberg. Indsatsen har fokus på at hjælpe borgerne med de problemer, som borgerne selv ønsker at arbejde med. Den leveres altid af et tværfagligt team af medarbejdere; i dette projekt af socialpædagoger, sygeplejersker, sagsbehandlere, misbrugskonsulenter, beskæftigelseskonsulenter, psykologer og psykiatere.

Samtidig med evalueringen offentliggøres en metodebeskrivelse, der præsenterer metodens kerneværdier, grundprincipper og den konkrete fremgangsmåde for arbejdet i et tværfagligt ACT-team.

Implementeringsguide med værktøjer

Som en del af projektet er der også udviklet en guide, der kan give kommuner inspiration og vejledning til, hvordan man kan implementere ACT-metoden over for borgere med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug. I guiden præsenteres konkrete råd, tips og en række værktøjer, som kan understøtte alle faser i implementeringen af metoden i den daglige praksis.


Læs om gratis fyraftensmøder i januar om ACT-metoden

 

SIDST OPDATERET 18/12 2017

Kontakt

Mette Strunge Dubert

Specialkonsulent

Telefon: 50 81 09 48

Til toppen