Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udsatte

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/12 2003.

Bek. 229 af 20/3 2018
En forsøgsordning med anvendelse af røntgenscanner i kriminalforsorgens institutioner – Justitsministeriet

Skr. 9148 af 16/3 2018
Gruppevise udflugter m.v. fra kriminalforsorgens institutioner – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9139 af 14/3 2018
Indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over egne genstande m.v. og penge i kriminalforsorgens institutioner (genstandsvejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9145 af 12/3 2018
Erstatning og godtgørelse til indsatte i kriminalforsorgens institutioner og til dømte og prøveløsladte under udførelse af samfundstjeneste for følger af ulykkestilfælde m.v. – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9147 af 12/3 2018
Udgang til indsatte, der udstår fængselsstraf eller forvaring i kriminalforsorgens institutioner (udgangsvejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Bek. 192 af 9/3 2018
Indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over egne genstande m.v. og penge i kriminalforsorgens institutioner (genstandsbekendtgørelsen) – Justitsministeriet

Cirk. 9106 af 2/3 2018
Ansættelse af og tilsyn med religiøse forkyndere i Kriminalforsorgen – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Cirk.skr. 9105 af 2/3 2018
Reglerne for indsattes adgang til udøvelse af religion i kriminalforsorgens institutioner – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Cirk.skr. 9088 af 22/2 2018
Oplysning og behandling af sager, hvor en indsat klager over at være blevet udsat for overgreb m.v. fra ansatte i kriminalforsorgen – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Cirk. 9045 af 5/2 2018
Uniformering af Kriminalforsorgens uniformerede personale (uniformscirkulæret) – Direktoratet for Kriminalforsorgen

Vejl. 9046 af 5/2 2018
Uniformering af Kriminalforsorgens uniformerede personale (uniformsvejledningen) – Direktoratet for Kriminalforsorgen