Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Sundhed

Regler

Omfatter ændringslove vedrørende dette emne.

Ændringslovene er samtidig indarbejdet i den oprindelige lov, som findes under Love i OPSLAG, og som der er link til fra ændringsloven.

NYHEDER Omfatter ændringslove udsendt 2 måneder tilbage.

OPSLAG Omfatter ændringslove udsendt siden 1/12 2003.

Bek. 1658 af 22/12 2017
Tandpleje – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1596 af 18/12 2017
Kommuners betaling til regioner for særlige pladser på psykiatrisk afdeling – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk.skr. 10207 af 7/12 2017
Regulering for 2018 af tilskud til høreapparatbehandling hos privat leverandør efter eget valg – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1395 af 4/12 2017
Lægers og tandlægers pligt til medvirken ved oplysning af sager ved Tvangsbehandlingsnævnet – Patientsikkerhedsstyrelsen

Cirk.skr. 10200 af 4/12 2017
Regulering for 2018 af godtgørelse til forældre, der har mistet et barn som følge af skade påført i sundhedsvæsenet – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 1405 af 1/12 2017
Registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder m.v. – Patientsikkerhedsstyrelsen

Vejl. 10202 af 1/12 2017
Registrering af og tilsyn med offentlige og private behandlingssteder samt offentliggørelse af tilsynsrapporter m.v. – Patientsikkerhedsstyrelsen

Cirk.skr. 10163 af 28/11 2017
Regulering for 2018 af gebyr for sundhedskort og det særlige sundhedskort efter sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk.skr. 10164 af 28/11 2017
Regulering for 2018 af gebyr til dækning af statens udgifter til administration i forbindelse med indhentelse af refusion af offentlige sundhedsudgifter m.v. i henhold til overenskomster med andre stater eller til EU-retten – Sundheds- og Ældreministeriet

Cirk.skr. 10158 af 24/11 2017
Regulering for 2018 af begravelseshjælp efter sundhedsloven – Sundheds- og Ældreministeriet

Bek. 293 af 27/3 2017
Ret til sygehusbehandling m.v. – Sundheds- og Ældreministeriet