Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Vejledning om satser m.v. 2023

Beskæftigelsesministeriets vejledning nr. 10391 af 19/12 2022.

Af vejledningen fremgår satser vedrørende sygedagpenge, barselsdagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, bidrag til arbejdsmarkedets tillægspension, løntilskud, jobrotationsydelse, prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse, seniorjob samt befordringsgodtgørelse.

For satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område se www.star.dk

Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar - 31. december 2023, medmindre andet er anført ved den enkelte tabel.

Satstabeller

Til toppen

Tabel 1. Sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge

Tabel 1. Sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge (LBK nr. 1263 af 2. september 2022)

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Sygedagpenge 1)

 

 

Højeste sygedagpengebeløb

 

 

 

§ 50, stk. 1

 

 

Kr. pr. uge

 

 

4.550

 

 

Højeste sygedagpengebeløb

 

 

 

§ 50, stk. 1

 

 

Kr. pr. time

 

 

122,97

 

 

Ukendt arbejdstid, mand2)

 

 

 

§ 47, stk. 2

 

 

Kr. pr. time

 

 

227,78

 

 

Ukendt arbejdstid, kvinde2)

 

 

 

§ 47, stk. 2

 

 

Kr. pr. time

 

 

205,70

 

 

Sygedagpengeforsikring. Selvstændige erhvervsdrivende

 

 

Minimumsydelse (2/3 af højeste sygedagpengebeløb) 3)

 

 

 

§ 45, stk. 2

 

 

Kr. pr. uge

 

 

3.033

 

 

Frivillig sikring, bidrag 2/3, 3. dag4)

 

 

 

§ 45, stk. 4

 

 

Kr. pr. år

 

 

2.284

 

 

Frivillig sikring, bidrag 1/1, 3. dag4)

 

 

 

§ 45, stk. 4

 

 

Kr. pr. år

 

 

3.426

 

 

Frivillig sikring, bidrag 2/3, 1. dag4)

 

 

 

§ 45, stk. 4

 

 

Kr. pr. år

 

 

3.526

 

 

Frivillig sikring, bidrag 1/1, 1. dag4)

 

 

 

§ 45, stk. 4

 

 

Kr. pr. år

 

 

5.289

 

 

Sygedagpengeforsikring. Private arbejdsgivere

 

 

Lønsum, optagelse

 

 

 

§ 55, stk. 5

 

 

Kr. pr. år

 

 

7.962.500

 

 

Lønsum, udelukkelse

 

 

 

§ 55, stk. 5

 

 

Kr. pr. år

 

 

9.828.000

 

 

 

 

Præmiesats

 

 

 

§ 55, stk. 5

 

 

Pct. pr. år

 

 

0,72

 

 

1) Træder i kraft mandag den 2. januar 2023.

 

 

2) Jf. § 11 i BEK nr. 1091 af 1. juni 2021 om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

 

 

3) Jf. § 5 i BEK nr. 1096 af 4. november 2019 om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere.

 

 

4) Jf. §§ 3-4 i BEK nr. 1478 af 5. december 2022 om regulering af grænser og præmier i forsikringsordningerne for private arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende. Satserne anvendes for perioden fra den 1. april 2023 til udgangen af marts 2024

Til toppen

Tabel 2. Barselsdagpenge, jf. lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel

Tabel 2. Barselsdagpenge, jf. lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (LBK nr. 1391 af 30. september 2022)

 

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Dagpenge ved barsel og pasning af alvorligt syge børn

 

 

 

 

 

 

Dagpenge efter barselsloven5)

 

 

 

§ 35

 

 

Kr. pr. uge

 

 

4.550

 

 

5) Træder i kraft mandag den 2. januar 2023.

Til toppen

Tabel 3. Delpension, jf. lov om delpension

Tabel 3. Delpension, jf. lov om delpension (LBK nr. 1120 af 17. september 2015)

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Delpensionens størrelse

 

 

Basisbeløb

 

 

 

§ 4, stk. 1

 

 

Kr. pr. år

 

 

194.012

 

 

Lønmodtager, delpension/times nedsættelse

 

 

 

§ 4, stk. 2

 

 

Kr. pr. år

 

 

5.243,57

 

 

Lønmodtager, delpension, minimum 4/37

 

 

 

§ 3, stk. 1

 

 

Kr. pr. år

 

 

20.976

 

 

Lønmodtager, delpension, maksimum 25/37

 

 

 

§ 3, stk. 1

 

 

Kr. pr. år

 

 

131.088

 

 

Selvstændige, delpension6)

 

 

 

§ 1, stk. 6

 

 

Kr. pr. år

 

 

97.008

 

 

Mindsteudbetaling af delpension

 

 

 

§ 4 c, stk. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

100

 

 

Beregning af delpension

 

 

Selvstændige, mindste indtægt7)

 

 

 

§ 1, stk. 6

 

 

Kr. pr. år

 

 

64.671

 

 

Ukendt arbejdstid, mand8)

 

 

 

§ 3, stk. 2

 

 

Kr. pr. time

 

 

227,78

 

 

Ukendt arbejdstid, kvinde8)

 

 

 

§ 3, stk. 2

 

 

Kr. pr. time

 

 

205,70

 

 

Fradrag, pensionsordning

 

 

 

§ 4 a, stk. 5

 

 

Kr. pr. år

 

 

17.300

 

 

Indbetaling til ATP

 

 

Frivilligt ATP-bidrag, pensionisten9)

 

 

 

§ 16 a

 

 

Kr. pr. time

 

 

0,89

 

 

Frivilligt ATP-bidrag, kommunen9)

 

 

 

§ 16 a

 

 

Kr. pr. time

 

 

0,89

 

 

6) Jf. § 9, stk. 2, i BEK nr. 558 af 29. april 2015 om delpension.

 

 

7) Jf. § 6, stk. 1, nr. 6, i BEK nr. 558 af 29. april 2015 om delpension.

 

 

8) Jf. § 1 i BEK nr. 558 af 29. april 2015 om delpension.

 

 

9) Jf. § 1, stk. 2, § 5, stk. 3, i BEK nr. 1600 af 27. december 2019 om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser.

Til toppen

Tabel 4. Fleksydelse, jf. lov om fleksydelse

Tabel 4. Fleksydelse, jf. lov om fleksydelse (LBK nr. 222 af 12. februar 2021)

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Fleksydelse

 

 

 

 

 

 

Fleksydelse (100 pct.)

 

 

 

§ 17, stk. 1

 

 

Kr. pr. år

 

 

236.604

 

 

Fleksydelse (91 pct.)

 

 

 

§ 17, stk. 2 og 3

 

 

Kr. pr. år

 

 

215.304

 

 

Mindsteudbetaling af fleksydelse

 

 

 

§ 25, stk. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

100

 

 

Fradrag i pensionsbeløb

 

 

 

§ 18, stk. 11

 

 

Kr. pr. år

 

 

17.300

 

 

Lempeligt fradrag

 

 

 

§ 20, stk. 3

 

 

Kr. pr. år

 

 

42.275

 

 

Indtægtsgrænse for selvstændig virksomhed10)

 

 

 

§ 21

 

 

Kr. pr. år

 

 

87.186

 

 

Fleksydelsesbidrag11)

 

 

 

§ 8

 

 

Kr. pr. kvartal

 

 

1.593

 

 

Frivilligt ATP-bidrag, modtageren12)

 

 

 

§ 12

 

 

Kr. pr. time

 

 

1,78

 

 

10) Jf. § 44, stk. 1, i BEK nr. 1187 af 5. august 2020 om fleksydelse.

 

 

11) Jf. § 8, stk. 2, i BEK nr. 1187 af 5. august 2020 om fleksydelse.

 

 

12) Jf. § 1, stk. 2, i BEK nr. 1345 af 30. november 2015 om betaling og indberetning af ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse.

Til toppen

Tabel 5. Kontanthjælp og uddannelseshjælp

Tabel 5. Kontanthjælp og uddannelseshjælp, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 241 af 12. februar 2021)

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Kontanthjælp

 

 

Fyldt 30 år, forsørger

 

 

§ 25, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.874

 

 

Fyldt 30 år, andre

 

 

§ 25, stk. 2, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.944

 

 

Enlige forsørgere under 30 år

 

 

§ 25, stk. 3, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.172

 

 

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

 

 

§ 25, stk. 3, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

 

 

10.615

 

 

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

 

 

§ 25, stk. 3, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.944

 

 

Under 30 år, psykisk syg, forsørger

 

 

§ 25, stk. 3, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.874

 

 

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

 

 

§ 25, stk. 3, nr. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.944

 

 

25-29 år, udeboende

 

 

§ 25, stk. 3, nr. 6

 

 

Kr. pr. måned

 

 

7.699

 

 

25-29 år, hjemmeboende

 

 

§ 25, stk. 3, nr. 7

 

 

Kr. pr. måned

 

 

3.715

 

 

Under 25 år, udeboende

 

 

§ 25, stk. 3, nr. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

7.699

 

 

Under 25 år, hjemmeboende

 

 

§ 25, stk. 3, nr. 9

 

 

Kr. pr. måned

 

 

3.715

 

 

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

 

 

§ 25, stk. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.874

 

 

Aktivitetstillæg/Barselstillæg til kontanthjælp

 

 

Enlige forsørgere under 30 år

 

 

§ 25, stk. 9, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

700

 

 

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

 

 

§ 25, stk. 9, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

 

 

5.260

 

 

25-29 år, udeboende

 

 

§ 25, stk. 9, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

4.246

 

 

25-29 år, hjemmeboende

 

 

§ 25, stk. 9, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

8.231

 

 

Sanktionssatser – kontanthjælp. § 35, stk. 4

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindre end 5.751 kr.

 

 

§ 35, stk. 4

 

 

Kr. pr. dag

 

 

 

 

 

 

200

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindst 5.751 kr. og højst 10.144 kr.

 

 

§ 35, stk. 4

 

 

Kr. pr. dag

 

 

 

 

400

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 10.144 kr. og højst 13.803 kr.

 

 

§ 35, stk. 4

 

 

Kr. pr. dag

 

 

 

 

650

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 13.803 kr.

 

 

§ 35, stk. 4

 

 

Kr. pr. dag

 

 

 

 

750

 

 

Sanktionssatser – kontanthjælp. § 35, stk. 5

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindre end 5.751 kr.

 

 

§ 35, stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

 

 

 

 

600

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindst 5.751 kr. og højst 10.144 kr.

 

 

§ 35, stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

 

 

1.200

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 10.144 kr. og højst 13.803 kr.

 

 

§ 35, stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

 

 

1.950

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 13.803 kr.

 

 

§ 35, stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

 

 

2.250

 

 

Sanktion ved uberettiget modtagelse af hjælp efter §§ 22-25a samtidig med arbejde eller ophold i udlandet

 

 

 

 

 

Sanktionsgrænse

 

 

§ 42, stk. 1 og § 43, stk. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.944

 

 

 

 

Uddannelseshjælp

 

 

 

 

 

Enlige forsørgere under 30 år

 

 

§ 23, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

13.090

 

 

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

 

 

§ 23, stk. 2, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

 

 

9.161

 

 

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

 

 

§ 23, stk. 2, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.944

 

 

Under 30 år, psykisk syg, forsørger

 

 

§ 23, stk. 2, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.874

 

 

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

 

 

§ 23, stk. 2, nr. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.944

 

 

25-29 år, udeboende

 

 

§ 23, stk. 2, nr. 6

 

 

Kr. pr. måned

 

 

6.545

 

 

25-29 år, hjemmeboende

 

 

§ 23, stk. 2, nr. 7

 

 

Kr. pr. måned

 

 

2.820

 

 

Under 25 år, udeboende

 

 

§ 23, stk. 2, nr. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

6.545

 

 

Under 25 år, hjemmeboende

 

 

§ 23, stk. 2, nr. 9

 

 

Kr. pr. måned

 

 

2.820

 

 

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

 

 

§ 23, stk. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.874

 

 

Aktivitetstillæg/Barselstillæg til uddannelseshjælp

 

 

 

 

 

Enlige forsørgere under 30 år

 

 

§ 24, stk. 3, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

2.784

 

 

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

 

 

§ 24, stk. 3, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

 

 

6.713

 

 

25-29 år, udeboende

 

 

§ 24, stk. 3, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

5.399

 

 

25-29 år, hjemmeboende

 

 

§ 24, stk. 3, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

9.124

 

 

Under 25 år, udeboende

 

 

§ 24, stk. 3, nr. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

1.154

 

 

Under 25 år, hjemmeboende

 

 

§ 24, stk. 3, nr. 6

 

 

Kr. pr. måned

 

 

894

 

 

Sanktionssatser – uddannelseshjælp. § 35, stk. 4

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindre end 5.751 kr.

 

 

§ 35, stk. 4

 

 

Kr. pr. dag

 

 

 

 

 

 

200

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindst 5.751 kr. og højst 10.144 kr.

 

 

§ 35, stk. 4

 

 

Kr. pr. dag

 

 

 

 

400

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 10.144 kr. og højst 13.803 kr.

 

 

§ 35, stk. 4

 

 

Kr. pr. dag

 

 

 

 

650

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 13.803 kr.

 

 

§ 35, stk. 4

 

 

Kr. pr. dag

 

 

 

 

750

 

 

Sanktionssatser – uddannelseshjælp. § 35, stk. 5

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindre end 5.751 kr.

 

 

 

 

 

 

§ 35, stk. 5

 

 

 

 

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

 

 

 

 

600

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindst 5.751 kr. og højst 10.144 kr.

 

 

§ 35, stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

 

 

1.200

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 10.144 kr. og højst 13.803 kr.

 

 

§ 35, stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

 

 

1.950

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 13.803 kr.

 

 

§ 35, stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

 

 

2.250

 

 

Sanktion ved uberettiget modtagelse af hjælp efter §§ 22-25a samtidig med arbejde eller ophold i udlandet

 

 

 

 

 

Sanktionsgrænse

 

 

§ 42, stk. 1 og § 43, stk. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.944

 

 

Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter §§ 23-25 med et beløb svarende til satserne i § 25, stk. 2

 

 

 

 

 

Gifte/samlevende, forsørgere

 

 

§ 25 b, stk. 1, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.874

 

 

Gifte/samlevende, ikke forsørgere

 

 

§ 25 b, stk. 1, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.944

 

 

Enlige, forsørger, 1 barn

 

 

§ 25 b, stk. 1, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

16.550

 

 

Enlige, forsørger, 2 eller flere børn

 

 

§ 25 b, stk. 1, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

16.941

 

 

Enlige, ikke forsørger

 

 

§ 25 b, stk. 1, nr. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

14.447

 

 

Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter § 25, stk. 3, og som ikke er omfattet af § 25 b, stk. 1

 

 

 

 

 

Gifte/samlevende, forsørgere, 1 barn

 

 

§ 25 b, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

13.553

 

 

Gifte/samlevende, forsørgere, 2 eller flere børn

 

 

§ 25 b, stk. 2, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

13.419

 

 

Gifte/samlevende, ikke forsørgere

 

 

§ 25 b, stk. 2, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

10.294

 

 

Enlige, forsørger, 1 barn

 

 

§ 25 b, stk. 2, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

16.223

 

 

Enlige, forsørger, 2 eller flere børn

 

 

§ 25 b, stk. 2, nr. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

16.614

 

 

Enlige, ikke forsørger

 

 

§ 25 b, stk. 2, nr. 6

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.060

 

 

Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter §§ 23 og 24, og som ikke er omfattet af § 25 b, stk. 1

 

 

 

 

 

Gifte/samlevende, forsørgere, 1 barn

 

 

§ 25 b, stk. 3, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

12.925

 

 

Gifte/samlevende, forsørgere, 2 eller flere børn

 

 

§ 25 b, stk. 3, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

12.751

 

 

Gifte/samlevende, ikke forsørgere

 

 

§ 25 b, stk. 3, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

9.863

 

 

Enlige, forsørger, 1 barn

 

 

§ 25 b, stk. 3, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.436

 

 

Enlige, forsørger, 2 eller flere børn

 

 

§ 25 b, stk. 3, nr. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.825

 

 

Enlige, ikke forsørger

 

 

§ 25 b, stk. 3, nr. 6

 

 

Kr. pr. måned

 

 

10.623

 

 

Kontanthjælpsloft for ægtefæller, hvor en eller begge modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, og som ikke opfylder 225 timers kravet (Ægtefæller omfattet af § 13 f, stk. 3 og 4)

 

 

 

 

 

Ej nedsat hjælp, forsørger, 1 barn

 

 

§ 25 b, stk. 5, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

9.622

 

 

Ej nedsat hjælp, forsørger, 2 eller flere børn

 

 

§ 25 b, stk. 5, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

9.694

 

 

Ej nedsat hjælp, ikke forsørger

 

 

§ 25 b, stk. 5, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

6.466

 

 

Nedsat hjælp, forsørger, 1 barn

 

 

§ 25 b, stk. 5, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

7.752

 

 

Nedsat hjælp, forsørger, 2 eller flere børn

 

 

§ 25 b, stk. 5, nr. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

7.825

 

 

Nedsat hjælp, ikke forsørger

 

 

§ 25 b, stk. 5, nr. 6

 

 

Kr. pr. måned

 

 

5.726

 

 

Nedsættelse af hjælpen til ugifte personer, der ikke opfylder kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder

 

 

 

 

 

Hjælp beregnet på baggrund af 15.874 kr./11.944 kr. pr. måned

 

 

§ 13 g, stk. 1, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

1.090

 

 

Hjælp beregnet på baggrund af mindre end 15.874 kr./11.944 kr. pr. måned

 

 

§ 13 g, stk. 1, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

544

 

 

Omregningssats for ukendt arbejdstid til 225 timers-regel

 

 

 

 

 

Omregningssats

 

 

§ 13 f, stk. 15

 

 

Kr. pr. time

 

 

129,70

 

 

Ægtefælleberegning – 225 timers-regel

 

 

 

 

 

Forsørgere

 

 

§ 26, stk. 5-8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.874

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

§ 26, stk. 5-8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.944

 

 

Engangshjælp

 

 

 

 

 

Over 25 år, samt udeboende under 25 år (maksimum)

 

 

§ 25 a, stk. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

6.383

 

 

Hjemmeboende under 25 år (maksimum)

 

 

§ 25 a, stk. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

3.174

 

 

Hjælp til visse persongrupper

 

 

 

 

 

Nået efterlønsalderen, ikke optjent pensionsret

 

 

§ 27, stk. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

10.657

 

 

Børnestøttebeløb, ikke optjent pensionsret

 

 

§ 27, stk. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

3.223

 

 

Enlige forsørgere – under 30 år (maksimum)

 

 

§ 12, stk. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

13.090

 

 

Beløb der ses bort fra ved formue og fradrag ved indtægter

 

 

 

 

 

Formue, enlige

 

 

§ 14, stk. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

10.000

 

 

Formue, ægtefæller

 

 

§ 14, stk. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

20.000

 

 

Formue, engangsbeløb fra forsikring ved kritisk sygdom

 

 

§ 14, stk. 8

 

 

Kr. pr. forsikringsbegivenhed

 

 

150.000

 

 

Forsørgelsesydelse, ægtefæller, forsørgelsespligt

 

 

§ 30, stk. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.874

 

 

Forsørgelsesydelse, ægtefæller, andre

 

 

§ 30, stk. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.944

 

 

Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt

 

 

§ 31, stk. 1

 

 

Kr. pr. time

 

 

29,43

 

 

Fradrag for indtægter ved arbejde - STU (maksimumbeløb)

 

 

§ 31, stk. 2

 

 

Kr. pr. år

 

 

27.815

 

 

Arbejdstillæg, ukendt arbejdstimer, omregningssats

 

 

§ 31, stk. 3

 

 

Kr. pr. time

 

 

268,63

 

 

Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift 13)

 

 

 

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

§ 34, stk. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

3.300

 

 

Forsørgere med et hjemmeboende barn

 

 

§ 34, stk. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

4.800

 

 

Forsørgere med et udeboende barn

 

 

§ 34, stk. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

4.900

 

 

Fradrag i grænsebeløbet pr. hjemmeboende barn udover 1

 

 

§ 34, stk. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

900

 

 

Fradrag i grænsebeløbet pr. udeboende barn udover 1

 

 

§ 34, stk. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

700

 

 

Indtægtsgrænse efter 3 måneder - dagpengemaksimum

 

 

§ 34, stk. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

19.728

 

 

Grænse uafhængig af tidligere indtægter – selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse

 

 

§ 34, stk. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

14.595

 

 

Fradrag for forskudsvis udlagt børnebidrag

 

 

 

 

 

Samlede udbetalt beløb (minimumsbeløb)

 

 

§ 96 a, stk. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.874

 

 

13) Jf. BEK nr. 1975 af 11. december 2020 om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik.

Til toppen

Tabel 6. Ressourceforløbsydelse, jf. lov om aktiv socialpolitik

Tabel 6. Ressourceforløbsydelse, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 241 af 12. februar 2021)

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Ressourceforløbsydelse

 

 

Forsørgere

 

 

 

§ 68, stk. 2, nr. 1 og § 69 j, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.874

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 68, stk. 2, nr. 2 og § 69 j, stk. 2, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.944

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgelsespligt

 

 

 

§ 68, stk. 2, nr. 3 og § 69 j, stk. 2, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

3.715

 

 

Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

 

 

 

§ 68, stk. 2, nr. 4 og § 69 j, stk. 2, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.874

 

 

Ressourceforløbsydelse (højeste sygedagpengebeløb)

 

 

 

§ 68, stk. 4

 

 

Kr. pr. uge

 

 

4.550

 

 

Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse 89 pct.)

 

 

 

§ 68, stk. 5

 

 

Kr. pr. uge

 

 

4.052

 

 

Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp forsørger)

 

 

 

§ 68, stk. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.874

 

 

Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp ikke-forsørger)

 

 

 

§ 68, stk. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.944

 

 

Fradrag ved indtægt, beløb der ses bort fra

 

 

Lønindtægtsgrænse

 

 

 

§ 68 a, stk. 2 og § 69 j, stk. 9

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.817

 

 

Fradrag pr. arbejdstime i forbindelse med tilbud

 

 

 

§ 68 a, stk. 3 og § 69 j, stk. 10

 

 

Kr. pr. time

 

 

17,31

 

 

Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen

 

 

Forsørgere

 

 

 

§ 69 a, stk. 3, § 69 b, stk. 2, § 69 c, stk. 1 og 4, § 69 l, stk. 4, § 69 m, stk. 2 og § 69 n, stk. 1 og 4.

 

 

Kr. pr. dag

 

 

733

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 69 a, stk. 3, § 69 b, stk. 2, § 69 c, stk. 1 og 4, § 69 l, stk. 4, § 69 m, stk. 2 og § 69 n, stk. 1 og 4.

 

 

Kr. pr. dag

 

 

551

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

 

 

 

§ 69 a, stk. 3, § 69 b, stk. 2, § 69 c, stk. 1 og 4, § 69 l, stk. 4, § 69 m, stk. 2 og § 69 n, stk. 1 og 4.

 

 

Kr. pr. dag

 

 

171

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

 

 

 

§ 69 a, stk. 3, § 69 b, stk. 2, § 69 c, stk. 1 og 4, § 69 l, stk. 4, § 69 m, stk. 2 og § 69 n, stk. 1 og 4.

 

 

Kr. pr. dag

 

 

733

 

 

Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen

 

 

Forsørgere

 

 

 

§ 69 d, stk. 2, nr. 1 og § 69 o, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.837

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 69 d, stk. 2, nr. 1 og § 69 o, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.837

 

 

Ressourceforløbsydelse (sygedagpenge eller ledighedsydelse)

 

 

 

§ 69 d, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.837

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt, bidragspligt

 

 

 

§ 69 d, stk. 2, nr. 2 og § 69 o, stk. 2, nr. 2

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

283

 

 

Punktsanktion - nedsættelse af den nedsatte ressourceforløbsydelse efter §§ 10 f, 10 h eller 10 j

 

 

 

 

 

 

Forsørgere, der modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 1

 

 

 

§ 69 d, stk. 3, nr. 1 og § 69 o, stk. 3, nr. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.837

 

 

Ikke-forsørgere og forsørgere, der modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 2 og 3

 

 

 

§ 69 d, stk. 3, nr. 2 og § 69 o, stk. 3, nr. 2

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

919

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt, som modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 4

 

 

 

§ 69 d, stk. 3, nr. 3 og § 69 o, stk. 3, nr. 3

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

283

 

 

Ressourceforløbsydelse til selvstændige med 75 pct. uarbejdsdygtighed

 

 

 

 

 

 

Forsørgere

 

 

 

§ 69 j, stk. 4, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.906

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 69 j, stk. 4, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

8.958

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

 

 

 

§ 69 j, stk. 4, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

2.786

 

 

Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

 

 

 

§ 69 j, stk. 4, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

14.945

 

 

Ressourceforløbsydelse til selvstændige med 50 pct. uarbejdsdygtighed

 

 

 

 

 

 

Forsørgere

 

 

 

§ 69 j, stk. 4, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

7.937

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 69 j, stk. 4, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

5.972

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

 

 

 

§ 69 j, stk. 4, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

1.858

 

 

Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

 

 

 

§ 69 j, stk. 4, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

14.017

 

 

Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen 75 pct. uarbejdsdygtighed

 

 

 

 

 

 

Forsørgere

 

 

 

§ 69 l, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

550

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 69 l, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

413

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

 

 

 

§ 69 l, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

128

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

 

 

 

§ 69 l, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

550

 

 

Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen 75 pct. uarbejdsdygtighed

 

 

 

 

 

 

Forsørgere

 

 

 

§ 69 o, stk. 2, nr. 1 og stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.378

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 69 o, stk. 2, nr. 1 og stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.378

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

 

 

 

§ 69 o, stk. 2, nr. 2 og stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

212

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt

 

 

 

§ 69 o, stk. 2, nr. 2 og stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

212

 

 

Punktsanktion - nedsættelse af den nedsatte ressourceforløbsydelse 75 pct. uarbejdsdygtighed efter §§ 10 f, 10 h eller 10 j

 

 

 

 

 

 

Forsørgere, der modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 1

 

 

 

§ 69 o, stk. 3, nr. 1 og stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.378

 

 

Ikke-forsørgere og forsørgere, der modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 2 og 3

 

 

 

§ 69 o, stk. 3, nr. 2 og stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

689

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt, som modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 4

 

 

 

§ 69 o, stk. 3, nr. 3 og stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

212

 

 

Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen 50 pct. uarbejdsdygtighed

 

 

 

 

 

 

Forsørgere

 

 

 

§ 69 l, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

367

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 69 l, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

276

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

 

 

 

§ 69 l, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

86

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

 

 

 

§ 69 l, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

367

 

 

Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen 50 pct. uarbejdsdygtighed

 

 

 

 

 

 

Forsørgere

 

 

 

§ 69 o, stk. 2, nr. 1 og stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

919

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 69 o, stk. 2, nr. 1 og stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

919

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

 

 

 

§ 69 o, stk. 2, nr. 2 og stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

142

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt

 

 

 

§ 69 o, stk. 2, nr. 2 og stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

142

 

 

Punktsanktion - nedsættelse af den nedsatte ressourceforløbsydelse 50 pct. uarbejdsdygtighed efter §§ 10 f, 10 h eller 10 j

 

 

 

 

 

 

Forsørgere, der modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 1

 

 

 

§ 69 o, stk. 3, nr. 1 og stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

919

 

 

Ikke-forsørgere og forsørgere, der modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 2 og 3

 

 

 

§ 69 o, stk. 3, nr. 2 og stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

460

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt, som modtager ressourceforløbsydelse på niveau med ydelsen i § 22, stk. 2, nr. 4

 

 

 

§ 69 o, stk. 3, nr. 3 og stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

142

Til toppen

Tabel 7. Revalideringsydelse og ledighedsydelse

Tabel 7. Revalideringsydelse og ledighedsydelse, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 241 af 12. februar 2021)

 

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Revalideringsydelse

 

 

 

 

 

 

Fyldt 30 år

 

 

 

§ 71, stk. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

19.741

 

 

Under 30 år, forsørger med egne børn i hjemmet

 

 

 

§ 71, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

19.741

 

 

Fyldt 25 år, forsørger med ikke-hjemmeboende børn

 

 

 

§ 71, stk. 2, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.874

 

 

Fyldt 25 år, ikke forsørgelsespligt

 

 

 

§ 71, stk. 2, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.944

 

 

Under 25 år, udeboende

 

 

 

§ 71, stk. 2, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

7.699

 

 

Under 25 år, hjemmeboende

 

 

 

§ 71, stk. 2, nr. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

3.715

 

 

Under 25 år, gravid og har passeret 12. svangerskabsuge

 

 

 

§ 71, stk. 2, nr. 6

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.944

 

 

Under 25 år, forsørger med ikke-hjemmeboende børn, psykisk syg

 

 

§ 71, stk. 2, nr. 7

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.874

 

 

Under 25 år, bor ikke hos en eller begge forældre, psykisk syg

 

 

 

§ 71, stk. 2, nr. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.944

 

 

Under 25 år, max hjælp i alt ved bidragspligt inkl. tillæg

 

 

 

§ 71, stk. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.874

 

 

Hvis indtægt i 6 måneder før afgørelse om revalidering gennemsnitlig overstiger højeste revalidering

 

 

§ 71, stk. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

19.741

 

 

Nedsættelse af revalideringsydelse, hvis anden arbejdsindtægt overstiger følgende beløb

 

 

§ 73 f, stk. 1

 

 

Kr. pr. år

 

 

12.000

 

 

Ledighedsydelse

 

 

 

 

 

 

Ledighedsydelse (89 pct.)

 

 

 

 

Kr. pr. uge

 

 

4.052

 

 

Ledighedsydelse (89 pct.)

 

 

 

§ 74 a, stk. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

17.558

 

 

Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger)

 

 

 

 

Kr. pr. uge

 

 

3.663

 

 

Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger)

 

 

 

§ 74 a, stk. 3, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.874

 

 

Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger)

 

 

 

 

Kr. pr. uge

 

 

2.756

 

 

Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger)

 

 

 

§ 74 a, stk. 3, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.944

 

 

Lønindtægtsgrænse

 

 

 

§ 74 d, stk. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.817

 

 

Omregningssats

 

 

 

§ 74 d, stk. 5

 

 

Kr. pr. time

 

 

268,63

 

 

Periodesanktion – fradrag i ledighedsydelsen

 

 

 

 

 

 

Ledighedsydelse (89 pct.)

 

 

 

§ 77, stk. 4

 

 

Kr. pr. dag

 

 

810

 

 

Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger)

 

 

 

§ 77, stk. 4

 

 

Kr. pr. dag

 

 

733

 

 

Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger)

 

 

 

§ 77, stk. 4

 

 

Kr. pr. dag

 

 

551

Til toppen

Tabel 8. Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension

Tabel 8. Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 241 af 12. februar 2021)

 

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Modtagere af kontanthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse samt beskæftigelsestillæg i virksomhedspraktik

 

 

Ydelsens mindstestørrelse, forsørger

 

 

 

§ 79, stk. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.874

 

 

Ydelsens mindstestørrelse, andre

 

 

 

§ 79, stk. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.944

 

 

Ydelsesmodtagerens 1/3 bidrag14)

 

 

 

§ 80

 

 

Kr. pr. måned

 

 

95

 

 

Kommunens 2/3 bidrag

 

 

 

§ 80

 

 

Kr. pr. måned

 

 

189

 

 

14) Jf. BEK nr. 1600 af 27. december 2019 om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser.

Til toppen

Tabel 9. Løntilskud, jobrotationsydelse og prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse

Tabel 9. Løntilskud, jobrotationsydelse og prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LBK nr. 701 af 22. maj 2022)

 

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Løntilskud 15)

 

 

 

 

 

 

Løntilskud, førtidspensionister/tidl. skånejob

 

 

 

§ 75, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. time

 

 

30,88

 

 

Løntilskud, førtidspensionister

 

 

 

§ 75, stk. 2, nr. 2

 

 

Kr. pr. time

 

 

54,07

 

 

Løntilskud, privat arbejdsgiver

 

 

 

§ 75, stk. 2, nr. 3

 

 

Kr. pr. time

 

 

86,16

 

 

Løntilskud, privat/offentlig arbejdsgiver

 

 

 

§ 75, stk. 2, nr. 4

 

 

Kr. pr. time

 

 

125,13

 

 

Løntilskud, privat/offentlig arbejdsgiver

 

 

 

§ 75, stk. 2, nr. 5

 

 

Kr. pr. time

 

 

166,54

 

 

Løntilskud, langtidsledige seniorer, privat arbejdsgiver

 

 

 

§ 80 c, stk. 1

 

 

Kr. pr. time

 

 

 

 

106,94

 

 

Løntilskud, langtidsledige seniorer, offentlig arbejdsgiver

 

 

 

§ 80 c, stk. 1

 

 

Kr. pr. time

 

 

 

 

145,92

 

 

Timeløn16)

 

 

 

§ 72, stk. 2

 

 

Kr. pr. time

 

 

133,75

 

 

 

 

 

 

 

Løntilskud ved fleksjob

 

 

 

 

 

 

Maksimum for beregning af løntilskud (arbejdsgivere for ansatte i fleksjob)

 

 

 

§ 133, stk. 2 og stk. 3

 

 

Kr. pr. år

 

 

569.951

 

 

Maksimum for beregning af løntilskud (arbejdsgivere for ansatte i fleksjob)

 

 

 

§ 133, stk. 2 og stk. 3

 

 

Kr. pr. time

 

 

296,21

 

 

Ved 1/2 tilskud (arbejdsgivere for ansatte i fleksjob)

 

 

 

§ 133, stk. 2 og stk. 3

 

 

Kr. pr. år

 

 

284.976

 

 

Ved 1/2 tilskud (arbejdsgivere for ansatte i fleksjob)

 

 

 

§ 133, stk. 2 og stk. 3

 

 

Kr. pr. time

 

 

148,11

 

 

Ved 2/3 tilskud (arbejdsgivere for ansatte i fleksjob)

 

 

 

§ 133, stk. 2 og stk. 3

 

 

Kr. pr. år

 

 

379.967

 

 

Ved 2/3 tilskud (arbejdsgivere for ansatte i fleksjob)

 

 

 

§ 133, stk. 2 og stk. 3

 

 

Kr. pr. time

 

 

197,47

 

 

Maksimum for beregning af løntilskud (selvstændige erhvervsdrivende)

 

 

 

§ 136, stk. 2

 

 

Kr. pr. år

 

 

567.704

 

 

Maksimum for beregning af løntilskud (selvstændige erhvervsdrivende)

 

 

 

§ 136, stk. 2

 

 

Kr. pr. time

 

 

295,03

 

 

Ved 1/2 tilskud (selvstændige erhvervsdrivende)

 

 

 

§ 136, stk. 2

 

 

Kr. pr. år

 

 

283.852

 

 

Ved 1/2 tilskud (selvstændige erhvervsdrivende)

 

 

 

§ 136, stk. 2

 

 

Kr. pr. time

 

 

147,52

 

 

Ved 2/3 tilskud (selvstændige erhvervsdrivende)

 

 

 

§ 136, stk. 2

 

 

Kr. pr. år

 

 

378.469

 

 

Ved 2/3 tilskud (selvstændige erhvervsdrivende)

 

 

 

§ 136, stk. 2

 

 

Kr. pr. time

 

 

196,69

 

 

Fleksløntilskud

 

 

 

§ 123, stk. 1

 

 

Kr. pr. uge

 

 

4.461

 

 

Fleksløntilskud

 

 

 

§ 123, stk. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

19.333

 

 

Lønindtægtsgrænse

 

 

 

§ 123, stk. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.817

 

 

Tilskud til selvstændige erhvervsdrivende

 

 

 

§ 126, stk. 5

 

 

Kr. pr. år

 

 

152.086

 

 

Højeste fleksbidrag17)

 

 

 

§ 7, stk. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

4.640

 

 

Jobrotationsydelse

 

 

 

 

 

 

Jobrotationsydelse til privat/offentlig arbejdsgiver

 

 

 

§ 152, stk. 1

 

 

Kr. pr. time

 

 

196,87

 

 

Prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse

 

 

 

 

 

 

Prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse

 

 

 

§ 48, stk. 7

 

 

Kr. pr. uge

 

 

4.399,27

 

 

15) Der gælder samme løntilskudssatser, for så vidt angår løntilskud efter § 15 b, stk. 4, i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

 

16) Timelønnen beregnes på grundlag af den årligt regulerede maksimale månedlige dagpengesats.

 

 

17) Bestemmelsen findes i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (LBK 221 af 12. februar 2021).

Til toppen

Tabel 10. Seniorjob

Tabel 10. Seniorjob, jf. lov om seniorjob (LBK nr. 1090 af 15. september 2015)

 

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Seniorjob

 

 

 

 

 

158.722

 

 

Seniorjob, statstilskud til kommune pr. helårsstilling

 

 

 

§ 15, stk. 1

 

 

Kr. pr. år

Til toppen

Tabel 11. Befordringsgodtgørelse

Tabel 11. Befordringsgodtgørelse, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.v. (LBK nr. 701 af 22. maj 2022)

 

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Befordringsgodtgørelse mv.

 

 

 

 

 

 

Befordringsgodtgørelse, kilometersats19)

 

 

§ 175, stk. 1, og stk. 2

 

 

Kr. pr. km.

 

 

1,10

 

 

Merudgiftsgodtgørelse, maksimum (personer efter § 6, nr. 2-5, 7, 8, 12 og 13)

 

 

§ 176, stk. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

1.000

 

 

19) Opdatering af satsen offentliggøres på www.skat.dk.

Til toppen