Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Vejledning om regulering af satser for social pension mv. 2023

Beskæftigelsesministeriets vejledning nr. 10084 af 27/10 2022.

1. I bilag 1 til denne vejledning oplyses størrelsen af satserne pr. 1. januar 2023 efter følgende love:

1) Lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 12. februar 2021.

2) Lov om aktiv socialpolitik, kap. 10 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 241 af 12. februar 2021.

3) Lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 527 af 25. april 2022 med senere ændringer.

4) Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 528 af 25. april 2022 med senere ændringer.

5) Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 63 af 21. januar 2019.

6) Lov om en skattefri seniorpræmie, jf. lovbekendtgørelse nr. nr. 184 af 6. marts 2020 med senere ændringer.

Ved satserne i bilagets tabeller henvises til lovhjemlen og en eventuel bekendtgørelseshjemmel. Når der ved en lovhenvisning ikke angives lovens nummer og dato, er der tale om den af de 6 nævnte love, som pågældende tabel angår.

2. Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar - 31. december 2023, medmindre andet er anført ved den enkelte tabel.

Til toppen

TABEL 1: Individuel boligstøtte – boligydelse

TABEL 1: Individuel boligstøtte – boligydelse (LBK nr. 229 af 12. februar 2021)

 

 

 

kr. årlig

 

 

1.

 

 

Formuegrænserne for formuetillæg (§ 8 a, stk. 1)

 

 

 

 

- 10 pct. af formue over laveste grænse

 

 

940.800

 

 

 

- 20 pct. af formue over højeste grænse

 

 

1.881.800

 

 

2.

 

 

Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til (§ 10, stk. 2):

 

 

 

 

- varme

 

 

96,00

 

 

 

- varmt vand

 

 

30,50

 

 

 

- elforbrug

 

 

72,50

 

 

3.

 

 

Standardbeløb pr. kvadratmeter for vandtillæg til (§ 10, stk. 3):

 

 

 

 

- vandafgift

 

 

16,00

 

 

 

- vandafledningsafgift

 

 

23,25

 

 

4.

 

 

Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg (§ 10, stk. 4):

 

 

 

 

- ved lejers vedligeholdelsespligt

 

 

72,50

 

 

 

- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt

 

 

36,00

 

 

5.

 

 

Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter (§ 10, stk. 5)

 

 

36,75

 

 

6.

 

 

Maksimumsbeløb for årlig leje (§ 14, stk. 1)

 

 

100.200

 

 

7.

 

 

Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (§ 17, stk.1, nr. 4)

 

 

14.400

 

 

8.

 

 

Tillægget til boligudgiften (§ 21, stk. 1)

 

 

7.500

 

 

9.

 

 

Indkomstgrænse (§ 21, stk. 1, 1. pkt.)

 

 

178.700

 

 

10.

 

 

Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2., 3. og 4. barn (§ 21, stk. 1, 2. pkt.)

 

 

47.100

 

 

11.

 

 

Mindstebeløb for årlig egenbetaling (§ 21, stk. 2)

 

 

18.900

 

 

12.

 

 

Maksimal årlig boligydelse (§ 23, stk. 1)

 

 

52.908

 

 

13.

 

 

Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber (§ 24 d, stk. 2)

 

 

33.300

 

 

14.

 

 

Maksimal årlig boligydelse i bofællesskaber (§ 24 e, stk. 3)

 

 

17.640

 

 

15.

 

 

Minimumsbeløb for boligydelse i form af tilskud eller lån (§§ 33 og 34)

 

 

3.876

 

 

Anm. Årsregulering af satserne er hjemlet i boligstøttelovens § 72

Til toppen

TABEL 2: Individuel boligstøtte – boligsikring

 

 

 

 

TABEL 2: Individuel boligstøtte – boligsikring (LBK nr. 229 af 12. februar 2021)

 

 

 

kr. årlig

 

 

1.

 

 

Formuegrænserne for formuetillæg (§ 8 a, stk. 1)

 

 

 

 

- 10 pct. af formue over laveste grænse

 

 

793.100

 

 

 

- 20 pct. af formue over højeste grænse

 

 

1.586.200

 

 

2.

 

 

Fradragsbeløb pr. kvadratmeter for udgifter til (§ 10, stk. 2):

 

 

 

 

- varme

 

 

81,00

 

 

 

- varmt vand

 

 

25,75

 

 

 

- elforbrug

 

 

61,00

 

 

3.

 

 

Standardbeløb pr. kvadratmeter for vandtillæg til (§ 10, stk. 3):

 

 

 

 

- vandafgift

 

 

13,50

 

 

 

- vandafledningsafgift

 

 

19,50

 

 

4.

 

 

Standardbeløb pr. kvadratmeter for vedligeholdelsestillæg (§ 10, stk. 4):

 

 

 

 

- ved lejers vedligeholdelsespligt

 

 

61,00

 

 

 

- ved lejers delvise vedligeholdelsespligt

 

 

30,25

 

 

5.

 

 

Standardbeløb for varmetillæg pr. kvadratmeter (§ 10, stk. 5)

 

 

31,00

 

 

6.

 

 

Maksimumsbeløb for årlig leje (§ 14, stk. 1)

 

 

84.500

 

 

7.

 

 

Standardbeløb for udgifter til drift og vedligeholdelse (§ 17, stk. 1, nr. 4)

 

 

12.100

 

 

8.

 

 

Indkomstgrænse (§ 22, stk. 1, 1. pkt.)

 

 

150.600

 

 

9.

 

 

Forøgelsen af indkomstgrænsen for 2., 3. og 4. barn (§ 22, stk. 1, 2. pkt.)

 

 

39.700

 

 

10.

 

 

Mindstebeløb for årlig egenbetaling (§ 22, stk. 2)

 

 

25.400

 

 

11.

 

 

Maksimal årlig boligsikring (§ 23, stk. 1)

 

 

44.592

 

 

12.

 

 

Maksimumsbeløb for årlig boligudgift i bofællesskaber (§ 24 d, stk. 2)

 

 

28.100

 

 

13.

 

 

Maksimal årlig boligsikring i bofællesskaber (§ 24 e, stk. 3)

 

 

14.868

 

 

14.

 

 

Minimumsbeløb for boligsikring i form af tilskud eller lån (§§ 33 og 34)

 

 

3.276

 

Til toppen

TABEL 3: Individuel boligstøtte – diverse satser

TABEL 3: Individuel boligstøtte – diverse satser (LBK nr. 229 af 12. februar 2021)

 

 

 

kr. årlig

 

 

pct.

 

 

1.

 

 

Grænsebeløb for beboerindskudslån (§ 56):

 

 

 

 

 

- lejligheder: 2x (grundbeløb + pensionstillæg)+5 %

 

 

268.556

 

 

-

 

 

 

- enkeltværelser: (grundbeløbet + pensionstillæg for enlige)+5 %

 

 

181.931

 

 

-

 

 

 

- tillæg til grænsebeløbet for hvert barn til og med 4. barn (§ 56)

 

 

47.100

 

 

-

 

 

2.

 

 

Kompensationsordning1)

 

 

207.000

 

 

-

 

 

3.

 

 

Indkomstgrænsen for rente- og afdragsfrihed for beboerindskudslån ydet før 1993 2)

 

 

272.100

 

 

-

 

 

4.

 

 

Mindstebeløbet for den årlige egenbetaling (tidl. byfornyelse)3)

 

 

15.200

 

 

-

 

 

5.

 

 

Opregulering af personlig indkomst ved årsomregning af boligstøtte (§ 8, stk. 2)

 

 

 

 

 

Senior- og førtidspension (alle ordninger)

 

 

-

 

 

1,95

 

 

 

Folkepension

 

 

-

 

 

3,00

 

 

 

Andre

 

 

-

 

 

3,00

 

 

 

 

 

 

1) Jf. § 83 i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 2, stk. 4, i lov nr. 1218 af 27. december 2003.

 

2) Jf. § 51, stk. 2, 2. pkt., jf. § 18, stk. 1, i den indtil 31. december 1992 gældende lov om individuel boligstøtte.

 

3) Jf. § 25, stk. 9, i den indtil 1. januar 2004 gældende lov om individuel boligstøtte, jf. § 5, nr. 3, og § 9 i lov nr. 1235 af 27. december 2003.

 

 

Anm. Årsregulering af satserne er hjemlet i boligstøttelovens § 72

Til toppen

TABEL 4: Aktiv socialpolitik – efterlevelseshjælp

TABEL 4: Aktiv socialpolitik – efterlevelseshjælp (LBK nr. 241 af 12. februar 2021)

 

 

 

kr.

 

 

Ydelser (§ 85 a) 1)

 

 

 

1.

 

 

Engangsbeløb ved årsindtægt under kr. 256.852

 

 

15.601

 

 

2.

 

 

Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 256.852 – 272.905

 

 

14.041

 

 

3.

 

 

Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 272.906 – 288.958

 

 

12.482

 

 

4.

 

 

Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 288.959 – 305.011

 

 

10.920

 

 

5.

 

 

Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 305.012 – 321.064

 

 

9.358

 

 

6.

 

 

Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 321.065 – 337.117

 

 

7.802

 

 

7.

 

 

Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 337.118 – 353.170

 

 

6.238

 

 

8.

 

 

Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 353.171 – 369.223

 

 

4.683

 

 

9.

 

 

Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 369.224 – 385.276

 

 

3.121

 

 

10.

 

 

Engangsbeløb ved årsindtægt på kr. 385.277 – 401.327

 

 

1.562

 

 

Beregningsgrundlag (§ 85 a) 1)

 

 

11.

 

 

I årsindtægten indgår 30 pct. af formue(-rettigheder) over

 

 

160.528

 

 

1) Jf. bekendtgørelse nr. 553 af 28. april 2015.

Til toppen

TABEL 5: Førtidspension og seniorpension

TABEL 5: Førtidspension og seniorpension (LBK nr. 527 af 25. april 2022 med senere ændringer)

 

 

 

kr. årlig

 

 

kr. mdl. 1)

 

 

1.

 

 

Førtidspension og seniorpension, enlige (§ 49, stk. 1, nr. 9)

 

 

236.856

 

 

19.738

 

 

 

heraf udgør førtidspensions og seniorpensions pensionstillæg

 

 

64.848

 

 

5.404

 

 

2.

 

 

Førtidspension og seniorpension, andre (§ 49, stk. 1, nr. 9)

 

 

201.336

 

 

16.778

 

 

 

heraf udgør førtidspensions og seniorpensions pensionstillæg

 

 

55.740

 

 

4.645

 

 

1) Det månedlige beløb er beregnet efter det årlige beløb er afrundet til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 12, jf. § 49, stk. 4, 1. pkt.

Til toppen

TABEL 6: Førtidspension og seniorpension – fradragsbeløb og nedsættelse

TABEL 6: Førtidspension og seniorpension – fradragsbeløb og nedsættelse (LBK nr. 527 af 25. april 2022 med senere ændringer)

 

 

 

 

kr. årlig

 

 

pct.

 

 

Fradragsbeløb ved opgørelse af indtægtsgrundlaget

 

 

1.

 

 

Fradrag i indtægten hos en ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist (§ 49, stk. 1, nr. 10)

 

 

267.012

 

 

-

 

 

2.

 

 

Maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er pensionist (§ 49, stk. 1, nr. 12)

 

 

414.200

 

 

-

 

 

3.

 

 

Maksimalt bidrag til indkomstgrundlaget fra ægtefælle/samlever, som er ikke-pensionist (§ 49, stk. 1, nr. 12)

 

 

273.800

 

 

-

 

 

4.

 

 

Fradrag, enlige (§ 49, stk. 1, nr. 11)

 

 

84.200

 

 

-

 

 

5.

 

 

Fradrag, gifte/samlevende (§ 49, stk. 1, nr. 11)

 

 

133.700

 

 

-

 

 

Nedsættelse

 

 

6.

 

 

Nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (§ 32 c, stk. 1)

 

 

-

 

 

30

 

 

7.

 

 

Nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget, ægtefælle/samlever har ret til pension (§ 32 c, stk. 1)

 

 

-

 

 

15

 

 

Minimumsbeløb

 

 

8.

 

 

Minimumsbeløb for udbetalt pension, enlige, 1/40 af førtidspensionen og seniorpensionen1)

 

 

5.916

 

 

-

 

 

9.

 

 

Minimumsbeløb for udbetalt pension, andre, 1/40 af førtidspensionen og seniorpensionen1)

 

 

5.028

 

 

-

 

 

1) Jf. § 32 c, stk. 2, i den indtil 1. juli 2018 gældende lov om social pension (lovbekendtgørelse nr. 1208 af 17. november 2017), jf. § 6, stk. 1 og 2, i lov nr. 442 af 8. maj af 2018, Minimumsbeløbet på 1/40 finder således anvendelse for personer, der før den 1. juli 2018 er tilkendt førtidspension, eller for hvem der er påbegyndt en sag om førtidspension efter lov om social pension.

Til toppen

TABEL 7: Førtidspension og seniorpension – bidrag til ATP og SUPP

TABEL 7: Førtidspension og seniorpension – bidrag til ATP og SUPP1) (LBK nr. 527 af 25. april 2022 med senere ændringer)

 

 

 

kr. årlig

 

 

kr. mdl.

 

 

1.

 

 

Obligatorisk ATP-bidrag, pensionistens andel (§ 33 a, stk. 3)

 

 

1.128

 

 

94

 

 

2.

 

 

Obligatorisk ATP-bidrag, statens andel (§ 33 a, stk. 3)

 

 

2.268

 

 

189

 

 

3.

 

 

Frivilligt SUPP-bidrag, pensionistens andel (§ 33 b, stk. 2)

 

 

2.304

 

 

192

 

 

4.

 

 

Frivilligt SUPP-bidrag, statens andel (§ 33 b, stk. 2)

 

 

4.608

 

 

384

 

 

1) ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SUPP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister og seniorpensionister.

Til toppen

TABEL 8: Førtidspension før 1.1.2003 – pension, invaliditetsydelse, tillæg

TABEL 8: Førtidspension før 1.1.2003 – pension, invaliditetsydelse, tillæg (LBK nr. 528 af 25. april 2022 med senere ændringer)

 

 

 

kr. årlig

 

 

kr. mdl.

 

 

1.

 

 

Grundbeløb (§ 48, stk. 1, nr. 1)

 

 

79.248

 

 

6.604

 

 

2.

 

 

Pensionstillæg, reelt enlige (§ 48, stk. 1, nr. 3)

 

 

82.308

 

 

6.859

 

 

3.

 

 

Pensionstillæg, andre (§ 48, stk. 1, nr. 3)

 

 

39.768

 

 

3.314

 

 

4.

 

 

Invaliditetsbeløb (§ 48, stk. 1, nr. 7)

 

 

40.560

 

 

3.380

 

 

5.

 

 

Invaliditetsydelse (§ 48, stk. 1, nr. 8)

 

 

40.980

 

 

3.415

 

 

6.

 

 

Erhvervsudygtighedsbeløb (§ 48, stk. 1, nr. 9)

 

 

53.184

 

 

4.432

 

 

7.

 

 

Førtidsbeløb (§ 48, stk. 1, nr. 10)

 

 

21.204

 

 

1.767

 

 

8.

 

 

Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager forhøjet almindelig førtidspension (§ 48, stk. 1, nr. 11, 1. pkt.)

 

 

19.356

 

 

1.613

 

 

9.

 

 

Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som modtager almindelig førtidspension (§ 48, stk. 1, nr. 11, 2. pkt.)

 

 

40.560

 

 

3.380

 

 

10.

 

 

Bistandstillæg (§ 48, stk. 1, nr. 12)

 

 

42.552

 

 

3.546

 

 

11.

 

 

Plejetillæg (§ 48, stk. 1, nr. 13)

 

 

84.924

 

 

7.077

 

 

12.

 

 

Reelt enlige, fik invaliditetsydelse og bistands-/plejetillæg i december 1993 (§ 61)

 

 

46.188

 

 

3.849

 

 

13.

 

 

Ægteskabstillæg1)

 

 

11.088

 

 

924

 

 

14.

 

 

Mediecheck (§ 48, stk. 1, nr. 14)

 

 

1.015

 

 

-

 

 

15.

 

 

Tillæg pr. 0,1 procentpoint over 33,8 pct. kommuneskat, enlige (§ 62)

 

 

59

 

 

-

 

 

16.

 

 

Tillæg pr. 0,1 procentpoint over 33,8 pct. kommuneskat, andre (§ 62)

 

 

34

 

 

-

 

 

17.

 

 

Formuegrænse, helbredstillæg (§ 48, stk. 1, nr. 15). 2)

 

 

95.800

 

 

-

 

 

1) Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.

 

2) Jf. § 13 i lov nr. 278 af 17. april 2018 fratrækkes i perioden 1. juli 2018 – 31. marts 2021 ved opgørelse af formue efter § 19 et beløb svarende til lån ydet efter kap. 2 i lov om lån til betaling af grundskyld.

Til toppen

TABEL 9: Førtidspension før 1.1.2003 – varmetillæg

TABEL 9: Førtidspension før 1.1.2003 – varmetillæg (LBK nr. 528 af 25. april 2022 med senere ændringer)

 

 

 

Gift/samlevende

 

 

Enlig

 

 

 

Årlig

 

 

Årlig

 

 

1.

 

 

Egenbetaling ved varmetillæg (§ 17, stk. 1) 1)

 

 

8.400 kr.

 

 

5.600 kr.

 

 

Grænser for varmetillæg (§ 17, stk. 1) 1)

 

 

2.

 

 

3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)

 

 

8.401-15.600 kr.

 

 

5.601-15.600 kr.

 

 

3.

 

 

1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag)

 

 

15.601-20.800 kr.

 

 

15.601-20.800 kr.

 

 

4.

 

 

1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)

 

 

20.801-25.800 kr.

 

 

20.801-25.800 kr.

 

 

5.

 

 

Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen udover to

 

 

7.700 kr.

 

 

7.700 kr.

 

 

Petroleumstillæg

 

 

6.

 

 

Petroleumstillæg, pr. liter (§ 17, stk. 3) 2)

 

 

262,5 øre

 

 

262,5 øre

 

 

Husholdningsfradrag

 

 

7.

 

 

Husholdningsfradrag ved el (bkg. § 21, stk. 3) 1) og 3)

 

 

5.500 kr.

 

 

4.200 kr.

 

 

8.

 

 

Husholdningsfradrag ved gas (bkg. § 21, stk. 3) 1) og 3)

 

 

900 kr.

 

 

800 kr.

 

 

1) Jf. kap. 5 i bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. nr. 1472 af 17. december 2019.

 

2) Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1118 af 26. september 2014 og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 321 af 4. april 2011.

 

3) Jf. bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., nr. 1472 af 17. december 2019.

Til toppen

TABEL 10: Førtidspension før 1.1.2003 – fradragsbeløb og nedsættelse mm.

TABEL 10: Førtidspension før 1.1.2003 – fradragsbeløb og nedsættelse mm. (LBK nr. 528 af 25. april 2022 med senere ændringer)

 

 

 

kr. årlig

 

 

pct.

 

 

Fradragsbeløb ved opgørelse af indkomstgrundlaget

 

 

1.

 

 

Fradrag ved grundbeløb, enlig (§ 48, stk. 1, nr. 2)

 

 

359.200

 

 

-

 

 

2.

 

 

Fradrag ved grundbeløb, gift (§ 48, stk. 1, nr. 2)

 

 

243.800

 

 

-

 

 

3.

 

 

Fradrag ved pensionstillæg, enlig (§ 48, stk. 1, nr. 5)

 

 

79.300

 

 

-

 

 

4.

 

 

Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende (§ 48, stk. 1, nr. 5)

 

 

158.900

 

 

-

 

 

5.

 

 

Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, enlig (§ 48, stk. 1, nr. 6)

 

 

23.000

 

 

-

 

 

6.

 

 

Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, gift/samlevende (§ 48, stk. 1, nr. 6)

 

 

45.200

 

 

-

 

 

7.

 

 

Midlertidig forhøjelse af fradrag ved pensionstillæg og personlig tillægsprocent, enlig (§ 48 b)

 

 

12.000

 

 

-

 

 

8.

 

 

Midlertidig forhøjelse af fradrag ved pensionstillæg og personlig tillægsprocent, gift/samlevende (§ 48 b)

 

 

24.000

 

 

-

 

 

Nedsættelse

 

 

9.

 

 

Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (§ 29, stk. 1)

 

 

-

 

 

60

 

 

10.

 

 

Pensionstillæg, enlig, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (§ 29, stk. 2, nr. 1)

 

 

-

 

 

30,9

 

 

11.

 

 

Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (§ 29, stk. 2, nr. 3)

 

 

-

 

 

16

 

 

12.

 

 

Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ikke ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (§ 29, stk. 2, nr. 2)

 

 

-

 

 

32

 

 

13.

 

 

Pensionstillæg, samlevende pensionister, der betragtes som enlige ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, jf. § 26, stk. 2, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (§ 29, stk. 2, nr. 4)

 

 

-

 

 

32

 

 

14.

 

 

Fradrag i pct. af indtægt fra ægtefælle/samlever som er ikke-pensionist (§ 48, stk. 1, nr. 4)

 

 

-

 

 

54

 

 

15.

 

 

Personlig tillægsprocent, gift/samlevende, nedsættelse for hver 1.137 kr. i indtægtsgrundlaget (§ 29, stk. 3)

 

 

-

 

 

1

 

 

16.

 

 

Personlig tillægsprocent, enlig, nedsættelse for hver 563 kr. i indtægtsgrundlaget (§ 29, stk. 3)

 

 

-

 

 

1

 

 

Minimumsbeløb

 

 

17.

 

 

Minimumsbeløb for udbetalt pension (1/40 af grundbeløbet) (§ 29, stk. 4)

 

 

1.980

 

 

-

 

 

 

 

 

Til toppen

TABEL 11: Førtidspension før 1.1.2003 – bidrag til ATP og SUPP

TABEL 11: Førtidspension før 1.1.2003 – bidrag til ATP og SUPP1) (LBK nr. 528 af 25. april 2022 med senere ændringer)

 

 

 

kr. årlig

 

 

kr. mdl.

 

 

1.

 

 

Frivilligt ATP-bidrag, pensionistens andel (§ 32)

 

 

1.128

 

 

94

 

 

2.

 

 

Frivilligt ATP-bidrag, kommunens andel (§ 32)

 

 

2.268

 

 

189

 

 

3.

 

 

Frivilligt SUPP-bidrag, pensionistens andel (§ 33)

 

 

2.304

 

 

192

 

 

4.

 

 

Frivilligt SUPP-bidrag, kommunens andel (§ 33)

 

 

4.608

 

 

384

 

 

1) ATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægspension, og SUPP er en forkortelse for Den Supplerende Arbejdsmarkedspension for førtidspensionister.

Til toppen

TABEL 12: Folkepension

TABEL 12: Folkepension (LBK nr. 527 af 25. april 2022 med senere ændringer)

 

 

 

kr. årlig

 

 

kr. mdl.

 

 

1.

 

 

Grundbeløb (§ 49, stk. 1, nr. 1)

 

 

80.328

 

 

6.694

 

 

2.

 

 

Pensionstillæg, reelt enlige (§ 49, stk. 1, nr. 3)

 

 

92.940

 

 

7.745

 

 

3.

 

 

Pensionstillæg, andre (§ 49, stk. 1, nr. 3)

 

 

47.556

 

 

3.963

 

 

4.

 

 

Den supplerende pensionsydelse (§ 72 d, stk. 1)

 

 

19.200

 

 

-

 

 

5.

 

 

Mediecheck (§ 49, stk. 1, nr. 4)

 

 

1.015

 

 

-

 

 

6.

 

 

Tillæg pr. 0,1 procentpoint over 33,8 pct. kommuneskat, enlige (§ 72 c, stk. 1)

 

 

59

 

 

-

 

 

7.

 

 

Tillæg pr. 0,1 procentpoint over 33,8 pct. kommuneskat, andre (§ 72 c, stk. 1)

 

 

34

 

 

-

 

 

8.

 

 

Formuegrænse, helbredstillæg og supplerende pensionsydelse (§ 49, stk. 1, nr. 8 og § 72 d, stk. 2) 1)

 

 

95.800

 

 

-

 

 

1) jf. lovbekendtgørelse nr. 983 af 23. september 2019 om social pension som ændret ved § 12 i lov nr. 278 af 17. april 2018 fratrækkes i perioden 1. juli 2018 – 31. marts 2021 ved opgørelse af formue efter § 14 b og § 72 d, stk. 2 et beløb svarende til lån ydet efter kap. 2 i lov om lån til betaling af grundskyld.

Til toppen

TABEL 13: Folkepension – varmetillæg

TABEL 13: Folkepension – varmetillæg (LBK nr. 527 af 25. april 2022 med senere ændringer)

 

 

 

Gift/samlevende

 

 

Enlig

 

 

 

 

Årlig

 

 

Årlig

 

 

1.

 

 

Egenbetaling ved varmetillæg (§ 14, stk. 2)1)

 

 

8.400 kr.

 

 

5.600 kr.

 

 

Grænser for varmetillæg (§ 14, stk. 2) 1)

 

 

2.

 

 

3/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)

 

 

8.401-15.600 kr.

 

 

5.601-15.600 kr.

 

 

3.

 

 

1/2 af udgifterne (beregningsgrundlag)

 

 

15.601-20.800 kr.

 

 

15.601-20.800 kr.

 

 

4.

 

 

1/4 af udgifterne (beregningsgrundlag)

 

 

20.801-25.800 kr.

 

 

20.801-25.800 kr.

 

 

5.

 

 

Forhøjelse af det maksimale beregningsgrundlag pr. voksen udover to

 

 

7.700 kr.

 

 

7.700 kr.

 

 

Petroleumstillæg

 

 

6.

 

 

Petroleumstillæg, pr. liter (§ 14, stk. 3) 2)

 

 

262,5 øre

 

 

262,5 øre

 

 

Husholdningsfradrag

 

 

7.

 

 

Husholdningsfradrag ved el (bkg. § 17, stk. 3)

 

 

5.500 kr.

 

 

4.200 kr.

 

 

8.

 

 

Husholdningsfradrag ved gas (bkg. § 17, stk. 3)

 

 

900 kr.

 

 

800 kr.

 

 

1) Jf. kap. 6 i bekendtgørelse om social pension (førtidspension og folkepension) nr. 2238 af 29. december 2020.

 

2) Tillægget svarer til afgiften på petroleum (inkl. moms) i medfør af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1349 af 1. september 2020, og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 1353 af 2. september 2020.

Til toppen

TABEL 14: Folkepension – tillæg efter overgangsbestemmelser

TABEL 14: Folkepension – tillæg efter overgangsbestemmelser (LBK nr. 527 af 25. april 2022 med senere ændringer)

 

 

 

kr. årlig

 

 

kr. mdl.

 

 

Ventetillæg, opsat før 1/7-75, enlige kvinder (§ 69, stk. 1)

 

 

1.

 

 

Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 65 år

 

 

1.572

 

 

131

 

 

2.

 

 

Fyldt 62 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 67 år

 

 

3.348

 

 

279

 

 

Ventetillæg, opsat før 1/7-75, ikke enlige kvinder (§ 69, stk. 2) og Ventetillæg, opsat før 1/7-75, alle (§ 69, stk. 2)

 

 

 

3.

 

 

Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 70 år

 

 

4.620

 

 

385

 

 

4.

 

 

Fyldt 67 år før 1/7-75, pensionsbegæring tidligst ved 72 år

 

 

6.612

 

 

551

 

 

Venteydelse, opsat i perioden 1/7-75 – 1/1-84 (§ 69, stk. 3) 1)

 

 

5.

 

 

Opsættelse 1/2 år

 

 

4.020

 

 

335

 

 

6.

 

 

Opsættelse 1 år

 

 

8.028

 

 

669

 

 

7.

 

 

Opsættelse 1 1/2 år

 

 

12.048

 

 

1.004

 

 

8.

 

 

Opsættelse 2 år

 

 

16.068

 

 

1.339

 

 

9.

 

 

Opsættelse 2 1/2 år

 

 

20.088

 

 

1.674

 

 

10.

 

 

Opsættelse 3 år

 

 

24.096

 

 

2.008

 

 

Diverse tillæg

 

 

11.

 

 

Ægteskabstillæg 2)

 

 

11.088

 

 

924

 

 

1) Venteydelsen er i tabellen beregnet efter grundbeløbet for en pensionist.

 

2) Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983.

Til toppen

TABEL 15: Folkepension – fradragsbeløb og nedsættelse

TABEL 15: Folkepension – fradragsbeløb1) og nedsættelse (LBK nr. 527 af 25. april 2022 med senere ændringer)

 

 

 

kr. årlig

 

 

pct.

 

 

Fradragsbeløb

 

 

1.

 

 

Fradrag ved grundbeløb (§ 49, stk. 1, nr. 2)

 

 

359.200

 

 

-

 

 

2.

 

 

Fradrag ved pensionstillæg, enlig1) (§ 49, stk. 1, nr. 6)

 

 

79.300

 

 

-

 

 

3.

 

 

Fradrag ved pensionstillæg, gift/samlevende1) (§ 49, stk. 1, nr. 6)

 

 

158.900

 

 

-

 

 

4.

 

 

Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, enlig1) (§ 49, stk. 1, nr. 7)

 

 

23.000

 

 

-

 

 

5.

 

 

Fradrag ved varmetillæg og helbredstillæg, gift/samlevende1) (§ 49, stk. 1, nr. 7)

 

 

45.200

 

 

-

 

 

6.

 

 

Fradrag ved den supplerende pensionsydelse, enlig (§ 72 d, stk. 3)

 

 

23.000

 

 

-

 

 

7.

 

 

Fradrag ved den supplerende pensionsydelse, gifte/samlevende (§ 72 d, stk. 3)

 

 

45.200

 

 

-

 

 

8.

 

 

Midlertidig forhøjelse af fradrag ved pensionstillæg og personlig tillægsprocent, enlig (§ 49 c)

 

 

12.000

 

 

-

 

 

9.

 

 

Midlertidig forhøjelse af fradrag ved pensionstillæg og personlig tillægsprocent, gift/samlevende (§ 49 c)

 

 

24.000

 

 

-

 

 

Nedsættelse

 

 

10.

 

 

Grundbeløb, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (§ 31, stk. 1)

 

 

-

 

 

30

 

 

11.

 

 

Pensionstillæg, enlig, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlaget (§ 31, stk. 2, nr. 1)

 

 

-

 

 

30,9

 

 

12.

 

 

Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ret til social pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (§ 31, stk. 2, nr. 3)

 

 

-

 

 

16

 

 

13.

 

 

Pensionstillæg, ægtefælle/samlever har ikke ret til pension, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (§ 31, stk. 2, nr. 2)

 

 

-

 

 

32

 

 

14.

 

 

Pensionstillæg, samlevende pensionister, der betragtes som enlige ved opgørelsen af indtægtsgrundlaget, jf. § 29, stk. 2, nedsættelse i pct. af indtægtsgrundlag (§ 31, stk. 2, nr. 4)

 

 

-

 

 

32

 

 

15.

 

 

Fradrag i pct. af indtægt fra ægtefælle/samlever som er ikke-pensionist (§ 49, stk. 1, nr. 5)

 

 

-

 

 

54

 

 

16.

 

 

Personlig tillægsprocent, gift/samlevende1), nedsættelse for hver 1.137 kr. i indtægtsgrundlaget (§ 31, stk. 3)

 

 

-

 

 

1

 

 

17.

 

 

Personlig tillægsprocent, enlig1), nedsættelse for hver 563 kr. i indtægtsgrundlaget (§ 31, stk. 3)

 

 

-

 

 

1

 

 

Minimumsbeløb

 

 

18.

 

 

Minimumsbeløb for udbetalt pension, 1/40 af grundbeløb2)

 

 

2.004

 

 

-

 

 

19.

 

 

Minimumsbeløb for den supplerende pensionsydelse, pr. pensionist (§ 72 d, stk. 5)

 

 

200

 

 

-

 

 

1) Ved opgørelsen af indkomstgrundlaget for beregning af pensionstillæg og personlig tillægsprocent kan der i et kalenderår forlods fradrages op til 122.004 kr. i indtægter ved personligt arbejde. Beløbet reguleres ikke.

 

2) Jf. § 31, stk. 4, i den indtil 1. juli 2018 gældende lov om social pension (lovbekendtgørelse nr. 1208 af 17. november 2017), jf. § 6, stk. 1 og 2, i lov nr. 442 af 8. maj af 2018. Minimumsbeløbet på 1/40 finder således anvendelse for personer, der når folkepensionsalderen før den 1. juli 2025.

Til toppen

TABEL 16: Folkepension – opsat pension, middellevetider til opgørelse af venteprocent ved livsvarigt tillæg

TABEL 16: Folkepension – opsat pension, middellevetider til opgørelse af venteprocent ved livsvarigt tillæg1) (LBK nr. 527 af 25. april 2022 med senere ændringer)

 

 

År/Md.

 

 

0

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

65

 

 

236

 

 

236

 

 

235

 

 

234

 

 

233

 

 

233

 

 

232

 

 

231

 

 

230

 

 

229

 

 

229

 

 

228

 

 

66

 

 

227

 

 

226

 

 

225

 

 

225

 

 

224

 

 

223

 

 

222

 

 

222

 

 

221

 

 

220

 

 

219

 

 

218

 

 

67

 

 

218

 

 

217

 

 

216

 

 

215

 

 

215

 

 

214

 

 

213

 

 

212

 

 

212

 

 

211

 

 

210

 

 

209

 

 

68

 

 

209

 

 

208

 

 

207

 

 

206

 

 

206

 

 

205

 

 

204

 

 

203

 

 

203

 

 

202

 

 

201

 

 

200

 

 

69

 

 

199

 

 

199

 

 

198

 

 

197

 

 

196

 

 

196

 

 

195

 

 

194

 

 

193

 

 

193

 

 

192

 

 

191

 

 

70

 

 

190

 

 

190

 

 

189

 

 

188

 

 

188

 

 

187

 

 

186

 

 

185

 

 

185

 

 

184

 

 

183

 

 

182

 

 

71

 

 

182

 

 

181

 

 

180

 

 

179

 

 

179

 

 

178

 

 

177

 

 

177

 

 

176

 

 

175

 

 

174

 

 

174

 

 

72

 

 

173

 

 

172

 

 

171

 

 

171

 

 

170

 

 

169

 

 

169

 

 

168

 

 

167

 

 

166

 

 

166

 

 

165

 

 

73

 

 

164

 

 

164

 

 

163

 

 

162

 

 

161

 

 

161

 

 

160

 

 

159

 

 

159

 

 

158

 

 

157

 

 

156

 

 

74

 

 

156

 

 

155

 

 

154

 

 

154

 

 

153

 

 

152

 

 

152

 

 

151

 

 

150

 

 

150

 

 

149

 

 

148

 

 

75

 

 

147

 

 

147

 

 

146

 

 

145

 

 

145

 

 

144

 

 

143

 

 

143

 

 

142

 

 

141

 

 

141

 

 

140

 

 

76

 

 

139

 

 

139

 

 

138

 

 

137

 

 

137

 

 

136

 

 

135

 

 

135

 

 

134

 

 

133

 

 

133

 

 

132

 

 

77

 

 

131

 

 

131

 

 

130

 

 

129

 

 

129

 

 

128

 

 

128

 

 

127

 

 

126

 

 

126

 

 

125

 

 

124

 

 

78

 

 

124

 

 

123

 

 

122

 

 

122

 

 

121

 

 

121

 

 

120

 

 

119

 

 

119

 

 

118

 

 

117

 

 

117

 

 

79

 

 

116

 

 

115

 

 

115

 

 

114

 

 

114

 

 

113

 

 

112

 

 

112

 

 

111

 

 

110

 

 

110

 

 

109

 

 

80

 

 

108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Tabellen viser middellevetider i måneder beregnet på dødshyppighederne i 2020/2021 (for kvinder og mænd under ét). De angivne middellevetider anvendes ved opgørelsen af venteprocenten ved livsvarigt tillæg i 2023. Lodret: Personens alder i hele år. Vandret: Personens alder ud over det angivne hele antal år, opgjort i måneder. Der henvises til § 8 i bekendtgørelse nr. 930 af 27. juni 2018 om opsat pension.

Til toppen

TABEL 17: Folkepension – opsat pension, middellevetider til opgørelse af venteprocent ved tillæg udbetalt over 120 måneder

TABEL 17: Folkepension – opsat pension, middellevetider til opgørelse af venteprocent ved tillæg udbetalt over 120 måneder1) (LBK nr. 527 af 25. april 2022 med senere ændringer)

 

 

År/Md.

 

 

0

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

65

 

 

112

 

 

112

 

 

112

 

 

112

 

 

112

 

 

111

 

 

111

 

 

111

 

 

111

 

 

111

 

 

111

 

 

111

 

 

66

 

 

111

 

 

111

 

 

111

 

 

111

 

 

111

 

 

111

 

 

111

 

 

111

 

 

111

 

 

111

 

 

110

 

 

110

 

 

67

 

 

110

 

 

110

 

 

110

 

 

110

 

 

110

 

 

110

 

 

110

 

 

110

 

 

110

 

 

110

 

 

110

 

 

110

 

 

68

 

 

109

 

 

109

 

 

109

 

 

109

 

 

109

 

 

109

 

 

109

 

 

109

 

 

109

 

 

109

 

 

109

 

 

109

 

 

69

 

 

109

 

 

108

 

 

108

 

 

108

 

 

108

 

 

108

 

 

108

 

 

108

 

 

108

 

 

108

 

 

108

 

 

108

 

 

70

 

 

108

 

 

107

 

 

107

 

 

107

 

 

107

 

 

107

 

 

107

 

 

107

 

 

107

 

 

107

 

 

107

 

 

106

 

 

71

 

 

106

 

 

106

 

 

106

 

 

106

 

 

106

 

 

106

 

 

106

 

 

106

 

 

105

 

 

105

 

 

105

 

 

105

 

 

72

 

 

105

 

 

105

 

 

105

 

 

105

 

 

105

 

 

104

 

 

104

 

 

104

 

 

104

 

 

104

 

 

104

 

 

104

 

 

73

 

 

104

 

 

103

 

 

103

 

 

103

 

 

103

 

 

103

 

 

103

 

 

103

 

 

103

 

 

102

 

 

102

 

 

102

 

 

74

 

 

102

 

 

102

 

 

102

 

 

101

 

 

101

 

 

101

 

 

101

 

 

101

 

 

101

 

 

101

 

 

100

 

 

100

 

 

75

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

99

 

 

99

 

 

99

 

 

99

 

 

99

 

 

99

 

 

98

 

 

98

 

 

76

 

 

98

 

 

98

 

 

98

 

 

98

 

 

97

 

 

97

 

 

97

 

 

97

 

 

97

 

 

96

 

 

96

 

 

96

 

 

77

 

 

96

 

 

96

 

 

95

 

 

95

 

 

95

 

 

95

 

 

95

 

 

94

 

 

94

 

 

94

 

 

94

 

 

94

 

 

78

 

 

93

 

 

93

 

 

93

 

 

93

 

 

92

 

 

92

 

 

92

 

 

92

 

 

91

 

 

91

 

 

91

 

 

91

 

 

79

 

 

91

 

 

90

 

 

90

 

 

90

 

 

89

 

 

89

 

 

89

 

 

89

 

 

88

 

 

88

 

 

88

 

 

88

 

 

80

 

 

87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Tabellen viser middellevetider i måneder beregnet på baggrund af dødshyppighederne i 2020/2021 (kvinder og mænd under ét). De angivne middellevetider over en 10-årig periode anvendes ved opgørelsen af venteprocenten ved tillæg udbetalt over 120 måneder i 2023. Lodret: personens alder i hele år. Vandret: personens alder ud over det angivne hele antal år, opgjort i måneder. Der henvises til § 9 bekendtgørelse nr. 930 af 27. juni 2018 om opsat pension.

Til toppen

TABEL 18: Børnetilskud

TABEL 18: Børnetilskud (LBK nr. 63 af 21. januar 2019 med senere ændringer)

 

 

 

 

kr. årligt

 

 

kr. kvartal

 

 

kr. én gang

 

 

1.

 

 

Ordinært børnetilskud (§ 2)

 

 

6.232

 

 

1.558

 

 

-

 

 

2.

 

 

Ekstra børnetilskud (§ 3)

 

 

6.352

 

 

1.588

 

 

-

 

 

3.

 

 

Særligt børnetilskud, grundbeløb (§ 4, stk. 3)

 

 

15.936

 

 

3.984

 

 

-

 

 

4.

 

 

Særligt børnetilskud, tillæg (§ 4, stk. 5)

 

 

2.064

 

 

516

 

 

-

 

 

5.

 

 

Særligt børnetilskud, ingen forældre, grundbeløb (§ 4, stk. 2)

 

 

31.872

 

 

7.968

 

 

-

 

 

6.

 

 

Særligt børnetilskud, ingen forældre, tillæg (§ 4, stk. 4)

 

 

4.128

 

 

1.032

 

 

-

 

 

7.

 

 

Flerbørnstilskud (§ 10 a)

 

 

10.288

 

 

2.572

 

 

-

 

 

8.

 

 

Adoptionstilskud (§ 10 b)

 

 

-

 

 

-

 

 

59.191

 

 

9.

 

 

Særligt børnetilskud til uddannelsessøgende forældre (§ 10 c, stk.1)

 

 

8.188

 

 

2.047

 

 

-

 

 

10.

 

 

Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, enlig forsørger (§ 10 c, stk. 6)

 

 

163.900

 

 

-

 

 

-

 

 

11.

 

 

Indtægtsgrænse, 10 pct. nedsættelse af tilskud, ikke-enlig forsørger (§ 10 c, stk. 7)

 

 

245.700

 

 

-

 

 

-

Til toppen

TABEL 19: Børnebidrag

TABEL 19: Børnebidrag (LBK nr. 63 af 21. januar 2019 med senere ændringer)

 

 

 

 

kr. årligt

 

 

kr. halvår

 

 

kr. måned

 

 

kr. én gang

 

 

1.

 

 

Normalbidrag til børn, grundbeløb (§ 14, 2. og 3. pkt.)

 

 

15.936

 

 

7.968

 

 

1.328

 

 

-

 

 

2.

 

 

Normalbidrag til børn, tillæg (§ 14, 2. og 4. pkt.)

 

 

2.064

 

 

1.032

 

 

172

 

 

-

 

 

3.

 

 

Særligt bidrag ved fødsel (§ 15, stk. 1)

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

913

 

 

4.

 

 

Særligt bidrag omkring fødsel (§ 15, stk. 1)

 

 

-

 

 

-

 

 

1.589

 

 

-

Til toppen

TABEL 20: Skattefri seniorpræmie

TABEL 20: Skattefri seniorpræmie (LBK nr. 184 af 6. marts 2020 med senere ændringer)

 

 

 

 

kr. én gang

 

 

1.

 

 

Seniorpræmie for de første 12 måneder efter tidspunktet for opnåelse af folkepensionsalderen (§ 3, stk. 1)

 

 

45.415

 

 

2.

 

 

Seniorpræmie for perioden 13. til 24. måned efter tidspunktet for opnåelse af folkepensionsalderen (§ 3, stk. 2)

 

 

27.033

Til toppen

TABEL 21: Tidlig pension

TABEL 21: Tidlig pension (LBK nr. 527 af 25. april 2022 med senere ændringer)

 

 

 

kr. årlig

 

 

kr. mdl.

 

 

1.

 

 

Tidlig pensionsydelse (lov § 48 a)

 

 

168.096

 

 

14.008

Til toppen

TABEL 22: Tidlig pension – fradragsbeløb og nedsættelse

TABEL 22: Tidlig pension – fradragsbeløb og nedsættelse (LBK nr. 527 af 25. april 2022 med senere ændringer)

 

 

 

Fradragsbeløb og nedsættelse

 

 

kr. årlig

 

 

Fradragsbeløb

 

 

1.

 

 

Bundfradrag for arbejdsindkomst (§ 32 e, stk. 1) 1)

 

 

25.400

 

 

2.

 

 

Bundfradrag for pensionsformue (§ 32 h, stk. 2)

 

 

105.700

 

 

 

1) Inkl. arbejdsmarkedsbidrag.

Til toppen

TABEL 23: Tidlig pension – bidrag til ATP

TABEL 23: Tidlig pension – bidrag til ATP (LBK nr. 527 af 25. april 2022 med senere ændringer)

 

 

 

kr. årlig

 

 

kr. mdl.

 

 

1.

 

 

Obligatorisk ATP-bidrag, pensionistens andel (§ 33 a, stk. 3)

 

 

1.128

 

 

94

 

 

2.

 

 

Obligatorisk ATP-bidrag, statens andel (§ 33 a, stk. 3)

 

 

2.268

 

 

189

Til toppen