Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om forlængelse af suspension af dele af integrationsindsatsen

Udlændinge- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 860 af 16/6 2022.

I medfør af § 4 b, stk. 2, i integrationsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1146 af 22. juni 2020, som ændret ved lov nr. 546 af 3. maj 2022, fastsættes:

§ 1. Suspensionen af tidsfrister, for hvornår kommunalbestyrelsen skal tilvejebringe dele af integrationsindsatsen, forlænges med yderligere 3 måneder fra det tidspunkt, hvor ansvaret for udlændingen er overgået til kommunalbestyrelsen efter integrationslovens § 4, stk., 2, eller § 30, stk. 2, i lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine. Suspensionsmuligheden i 1. pkt. gælder tilbud efter integrationslovens kapitel 3 a, 4 og 5, og omfanget af virksomhedsrettede tilbud efter § 17 a, stk. 2, samt tidsfristen for, hvornår danskuddannelse skal kunne påbegyndes, jf. § 5, stk. 1, i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., som er fastsat i integrationslovens § 4 b, stk. 1, sådan at tidsfrister for, hvornår kommunalbestyrelsen skal tilvejebringe dele af integrationsindsatsen nu samlet set suspenderes i 6 måneder fra det tidspunkt, hvor ansvaret for udlændingen er overgået til kommunalbestyrelsen, jf. 1. pkt.

Stk. 2. Forlængelsen af suspensionsperioden efter stk. 1, gælder for samtlige kommuner i hele landet.

Ikrafttræden

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. juni 2022.

Stk. 2. Bekendtgørelsen ophæves den 1. januar 2023. Adgangen til forlængelse af suspension efter denne bekendtgørelses § 1, stk. 1, ophæves derefter. Det vil herefter alene være reglerne om suspension efter integrationslovens § 4 b, stk. 1, som finder anvendelse.

Til toppen