Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2023

Udlændinge- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 1453 af 25/11 2022.

I medfør af § 12, stk. 8, i integrationsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1146 af 22. juni 2020, fastsættes:

§ 1. Flygtninge og andre, der har ophold i kommunernes midlertidige indkvarteringer, skal betale leje- og forbrugsudgifter for opholdet. Den maksimale månedlige betaling kan i perioden fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023 højst udgøre følgende beløb:

1) Enlige med og uden børn 2.467 kr.

2) Par uden børn 4.520 kr.

3) Par med et, to eller tre børn 4.932 kr.

4) Par med fire eller flere børn 5.343 kr.

Stk. 2. Betalingen forfalder den første dag i måneden. Er denne dag en helligdag eller en lørdag, udskydes forfaldsdagen til den efterfølgende hverdag. Betalingen anses for rettidig, når den sker senest den 3. hverdag efter forfaldsdagen. Er denne hverdag en lørdag, er betaling den følgende hverdag rettidig.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2023.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 2296 af 30. november 2021 om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2022 ophæves.

Til toppen