Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Vejledning om satser m.v. 2022

Beskæftigelsesministeriets vejledning nr. 9969 af 23/11 2021.

Af vejledningen fremgår satser vedrørende sygedagpenge, barselsdagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse, revalideringsydelse, ledighedsydelse, bidrag til arbejdsmarkedets tillægspension, løntilskud, jobrotationsydelse, prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse, seniorjob samt befordringsgodtgørelse.

For satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område se www.star.dk.

Satserne i vejledningen gælder for perioden 1. januar - 31. december 2022, medmindre andet er anført ved den enkelte tabel.

 

 

Satstabeller

Til toppen

Tabel 1. Sygedagpenge

Tabel 1. Sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge (LBK nr. 1712 af 20. august 2021)

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Sygedagpenge 1)

 

 

Højeste sygedagpengebeløb

 

 

 

§ 50, stk. 1

 

 

Kr. pr. uge

 

 

4.465

 

 

Højeste sygedagpengebeløb

 

 

 

§ 50, stk. 1

 

 

Kr. pr. time

 

 

120,68

 

 

Ukendt arbejdstid, mand2)

 

 

 

§ 47, stk. 2

 

 

Kr. pr. time

 

 

Udestår

 

 

Ukendt arbejdstid, kvinde2)

 

 

 

§ 47, stk. 2

 

 

Kr. pr. time

 

 

Udestår

 

 

Sygedagpengeforsikring. Selvstændige erhvervsdrivende

 

 

Minimumsydelse (2/3 af højeste sygedagpengebeløb) 3)

 

 

 

§ 45, stk. 2

 

 

Kr. pr. uge

 

 

Udestår

 

 

Frivillig sikring, bidrag 2/3, 3. dag4)

 

 

 

§ 45, stk. 4

 

 

Kr. pr. år

 

 

Udestår

 

 

Frivillig sikring, bidrag 1/1, 3. dag4)

 

 

 

§ 45, stk. 4

 

 

Kr. pr. år

 

 

Udestår

 

 

Frivillig sikring, bidrag 2/3, 1. dag4)

 

 

 

§ 45, stk. 4

 

 

Kr. pr. år

 

 

Udestår

 

 

Frivillig sikring, bidrag 1/1, 1. dag4)

 

 

 

§ 45, stk. 4

 

 

Kr. pr. år

 

 

Udestår

 

 

Sygedagpengeforsikring. Private arbejdsgivere

 

 

Lønsum, optagelse

 

 

 

§ 55, stk. 5

 

 

Kr. pr. år

 

 

Udestår

 

 

Lønsum, udelukkelse

 

 

 

§ 55, stk. 5

 

 

Kr. pr. år

 

 

Udestår

 

 

Præmiesats

 

 

 

§ 55, stk. 5

 

 

Pct. pr. år

 

 

Udestår

 

 

1) Træder i kraft mandag den 3. januar 2022.

 

 

2) Jf. § 11 i BEK nr. 1091 af 1. juni 2021 om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.

 

 

3) Jf. § 5 i BEK nr. 1096 af 4. november 2019 om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere.

 

4) Udestår

Til toppen

Tabel 2. Barselsdagpenge

Tabel 2. Barselsdagpenge, jf. lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (LBK nr. 235 af 12. februar 2021)

 

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Dagpenge ved barsel og pasning af alvorligt syge børn

 

 

 

 

 

 

Dagpenge efter barselsloven5)

 

 

 

§ 35

 

 

Kr. pr. uge

 

 

4.465

 

 

5) Træder i kraft mandag den 3. januar 2022.

 

 

 

Til toppen

Tabel 3. Delpension

Tabel 3. Delpension, jf. lov om delpension (LBK nr. 1120 af 17. september 2015)

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Delpensionens størrelse

 

 

Basisbeløb

 

 

 

§ 4, stk. 1

 

 

Kr. pr. år

 

 

190.388

 

 

Lønmodtager, delpension/times nedsættelse

 

 

 

§ 4, stk. 2

 

 

Kr. pr. år

 

 

5.145,62

 

 

Lønmodtager, delpension, minimum 4/37

 

 

 

§ 3, stk. 1

 

 

Kr. pr. år

 

 

20.580

 

 

Lønmodtager, delpension, maksimum 25/37

 

 

 

§ 3, stk. 1

 

 

Kr. pr. år

 

 

128.640

 

 

Selvstændige, delpension6)

 

 

 

§ 1, stk. 6

 

 

Kr. pr. år

 

 

95.196

 

 

Mindsteudbetaling af delpension

 

 

 

§ 4 c, stk. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

100

 

 

Beregning af delpension

 

 

Selvstændige, mindste indtægt6A)

 

 

 

§ 1, stk. 6

 

 

Kr. pr. år

 

 

63.463

 

 

Ukendt arbejdstid, mand7)

 

 

 

§ 3, stk. 2

 

 

Kr. pr. time

 

 

Udestår

 

 

Ukendt arbejdstid, kvinde7)

 

 

 

§ 3, stk. 2

 

 

Kr. pr. time

 

 

Udestår

 

 

Fradrag, pensionsordning

 

 

 

§ 4 a, stk. 5

 

 

Kr. pr. år

 

 

16.800

 

 

Indbetaling til ATP

 

 

Frivilligt ATP-bidrag, pensionisten8)

 

 

 

§ 16 a

 

 

Kr. pr. time

 

 

0,89

 

 

Frivilligt ATP-bidrag, kommunen8)

 

 

 

§ 16 a

 

 

Kr. pr. time

 

 

0,89

 

 

6) Jf. § 9, stk. 2, i BEK nr. 558 af 29. april 2015 om delpension.

 

6A) Jf. § 6, stk. 1, nr. 6, i BEK nr. 558 af 29. april 2015 om delpension.

 

 

7) Jf. § 1 i BEK nr. 558 af 29. april 2015 om delpension.

 

 

8) Jf. § 1, stk. 2, § 5, stk. 3, i BEK nr. 1600 af 27. december 2019 om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser.

Til toppen

Tabel 4. Fleksydelse

Tabel 4. Fleksydelse, jf. lov om fleksydelse (LBK nr. 222 af 12. februar 2021)

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Fleksydelse

 

 

 

 

 

 

Fleksydelse (100 pct.)

 

 

 

§ 17, stk. 1

 

 

Kr. pr. år

 

 

232.176

 

 

Fleksydelse (91 pct.)

 

 

 

§ 17, stk. 2 og 3

 

 

Kr. pr. år

 

 

211.284

 

 

Mindsteudbetaling af fleksydelse

 

 

 

§ 25, stk. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

100

 

 

Fradrag i pensionsbeløb

 

 

 

§ 18, stk. 11

 

 

Kr. pr. år

 

 

16.800

 

 

Lempeligt fradrag

 

 

 

§ 20, stk. 3

 

 

Kr. pr. år

 

 

41.164

 

 

Indtægtsgrænse for selvstændig virksomhed9)

 

 

 

§ 21

 

 

Kr. pr. år

 

 

84.894

 

 

Fleksydelsesbidrag10)

 

 

 

§ 8

 

 

Kr. pr. kvartal

 

 

1.563

 

 

Frivilligt ATP-bidrag, modtageren11)

 

 

 

§ 12

 

 

Kr. pr. time

 

 

1,78

 

 

9) Jf. § 44, stk. 1, i BEK nr. 1187 af 5. august 2020 om fleksydelse.

 

10) Jf. § 8, stk. 2, i BEK nr. 1187 af 5. august 2020 om fleksydelse.

 

11) Jf. § 1, stk. 2, i BEK nr. 1345 af 30. november 2015 om betaling og indberetning af ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse.

Til toppen

Tabel 5. Kontanthjælp og uddannelseshjælp

Tabel 5. Kontanthjælp og uddannelseshjælp, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 241 af 12. februar 2021)

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Kontanthjælp

 

 

Fyldt 30 år, forsørger børn

 

 

§ 25, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.570

 

 

Fyldt 30 år, andre

 

 

§ 25, stk. 2, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.716

 

 

Enlige forsørgere under 30 år

 

 

§ 25, stk. 3, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

14.882

 

 

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

 

 

§ 25, stk. 3, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

10.412

 

 

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

 

 

§ 25, stk. 3, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.716

 

 

Under 30 år, psykisk syg, forsørger børn

 

 

§ 25, stk. 3, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.570

 

 

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

 

 

§ 25, stk. 3, nr. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.716

 

 

25-29 år, udeboende

 

 

§ 25, stk. 3, nr. 6

 

 

Kr. pr. måned

 

 

7.552

 

 

25-29 år, hjemmeboende

 

 

§ 25, stk. 3, nr. 7

 

 

Kr. pr. måned

 

 

3.644

 

 

Under 25 år, udeboende

 

 

§ 25, stk. 3, nr. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

7.552

 

 

Under 25 år, hjemmeboende

 

 

§ 25, stk. 3, nr. 9

 

 

Kr. pr. måned

 

 

3.644

 

 

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

 

 

§ 25, stk. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.570

 

 

 

 

Aktivitetstillæg/Barselstillæg til kontanthjælp

 

 

Enlige forsørgere under 30 år

 

 

§ 25, stk. 9, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

687

 

 

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

 

 

§ 25, stk. 9, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

5.159

 

 

25-29 år, udeboende

 

 

§ 25, stk. 9, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

4.165

 

 

25-29 år, hjemmeboende

 

 

§ 25, stk. 9, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

8.074

 

 

Sanktionssatser – kontanthjælp. § 35, stk. 4

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindre end 5.641 kr.

 

 

§ 35, stk. 4

 

 

Kr. pr. dag

 

 

200

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindst 5.641 kr. og højst 9.950 kr.

 

 

§ 35, stk. 4

 

 

Kr. pr. dag

 

 

400

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 9.950 kr. og højst 13.539 kr.

 

 

§ 35, stk. 4

 

 

Kr. pr. dag

 

 

600

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 13.539 kr.

 

 

§ 35, stk. 4

 

 

Kr. pr. dag

 

 

700

 

 

 

 

 

 

Sanktionssatser – kontanthjælp. § 35, stk. 5

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindre end 5.641 kr.

 

 

§ 35, stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

600

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindst 5.641 kr. og højst 9.950 kr.

 

 

§ 35, stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.200

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 9.950 kr. og højst 13.539 kr.

 

 

§ 35, stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.800

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 13.539 kr.

 

 

§ 35, stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

2.100

 

 

 

 

 

 

Sanktion ved uberettiget modtagelse af hjælp efter §§ 22-25a samtidig med arbejde eller ophold i udlandet

 

 

 

 

 

Sanktionsgrænse

 

 

§ 42, stk. 1 og

 

§ 43, stk. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.716

 

 

 

 

Uddannelseshjælp

 

 

 

 

 

Enlige forsørgere under 30 år

 

 

§ 23, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

12.840

 

 

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

 

 

§ 23, stk. 2, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

8.986

 

 

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

 

 

§ 23, stk. 2, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.716

 

 

Under 30 år, psykisk syg, forsørger børn

 

 

§ 23, stk. 2, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.570

 

 

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

 

 

§ 23, stk. 2, nr. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.716

 

 

25-29 år, udeboende

 

 

§ 23, stk. 2, nr. 6

 

 

Kr. pr. måned

 

 

6.420

 

 

25-29 år, hjemmeboende

 

 

§ 23, stk. 2, nr. 7

 

 

Kr. pr. måned

 

 

2.766

 

 

Under 25 år, udeboende

 

 

§ 23, stk. 2, nr. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

6.420

 

 

Under 25 år, hjemmeboende

 

 

§ 23, stk. 2, nr. 9

 

 

Kr. pr. måned

 

 

2.766

 

 

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

 

 

§ 23, stk. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.570

 

 

Aktivitetstillæg/Barselstillæg til uddannelseshjælp

 

 

 

 

 

Enlige forsørgere under 30 år

 

 

§ 24, stk. 3, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

2.731

 

 

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

 

 

§ 24, stk. 3, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

6.585

 

 

25-29 år, udeboende

 

 

§ 24, stk. 3, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

5.296

 

 

25-29 år, hjemmeboende

 

 

§ 24, stk. 3, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

8.949

 

 

Under 25 år, udeboende

 

 

§ 24, stk. 3, nr. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

1.132

 

 

Under 25 år, hjemmeboende

 

 

§ 24, stk. 3, nr. 6

 

 

Kr. pr. måned

 

 

877

 

 

 

 

Sanktionssatser – uddannelseshjælp. § 35, stk. 4

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindre end 5.641 kr.

 

 

§ 35, stk. 4

 

 

Kr. pr. dag

 

 

200

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindst 5.641 kr. og højst 9.950 kr.

 

 

§ 35, stk. 4

 

 

Kr. pr. dag

 

 

400

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 9.950 kr. og højst 13.539 kr.

 

 

§ 35, stk. 4

 

 

Kr. pr. dag

 

 

600

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 13.539 kr.

 

 

§ 35, stk. 4

 

 

Kr. pr. dag

 

 

700

 

 

 

 

Sanktionssatser – uddannelseshjælp. § 35, stk. 5

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindre end 5.641 kr.

 

 

 

 

 

 

§ 35, stk. 5

 

 

 

 

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

600

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindst 5.641 kr. og højst 9.950 kr.

 

 

§ 35, stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.200

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 9.950 kr. og højst 13.539 kr.

 

 

§ 35, stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.800

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 13.539 kr.

 

 

§ 35, stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

2.100

 

 

 

 

 

 

Sanktion ved uberettiget modtagelse af hjælp efter §§ 22-25a samtidig med arbejde eller ophold i udlandet

 

 

 

 

 

Sanktionsgrænse

 

 

§ 42, stk. 1

 

og § 43, stk. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.716

 

 

Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter §§ 23-25 med et beløb svarende til satserne i § 25, stk. 2

 

 

 

 

 

Gifte/samlevende, forsørgere

 

 

§ 25 b, stk. 1, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.570

 

 

Gifte/samlevende, ikke forsørgere

 

 

§ 25 b, stk. 1, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.716

 

 

Enlige, forsørger, 1 barn

 

 

§ 25 b, stk. 1, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

16.233

 

 

Enlige, forsørger, 2 eller flere børn

 

 

§ 25 b, stk. 1, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

16.617

 

 

Enlige, ikke forsørger

 

 

§ 25 b, stk. 1, nr. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

14.171

 

 

Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter § 25, stk. 3, og som ikke er omfattet af § 25 b, stk. 1

 

 

 

 

 

Gifte/samlevende, forsørgere, 1 barn

 

 

§ 25 b, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

13.294

 

 

Gifte/samlevende, forsørgere, 2 eller flere børn

 

 

§ 25 b, stk. 2, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

13.162

 

 

Gifte/samlevende, ikke forsørgere

 

 

§ 25 b, stk. 2, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

10.097

 

 

Enlige, forsørger, 1 barn

 

 

§ 25 b, stk. 2, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.913

 

 

Enlige, forsørger, 2 eller flere børn

 

 

§ 25 b, stk. 2, nr. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

16.296

 

 

Enlige, ikke forsørger

 

 

§ 25 b, stk. 2, nr. 6

 

 

Kr. pr. måned

 

 

10.848

 

 

Kontanthjælpsloft for modtagere af hjælp efter §§ 23 og 24, og som ikke er omfattet af § 25 b, stk. 1

 

 

 

 

 

Gifte/samlevende, forsørgere, 1 barn

 

 

§ 25 b, stk. 3, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

12.678

 

 

Gifte/samlevende, forsørgere, 2 eller flere børn

 

 

§ 25 b, stk. 3, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

12.507

 

 

Gifte/samlevende, ikke forsørgere

 

 

§ 25 b, stk. 3, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

9.674

 

 

Enlige, forsørger, 1 barn

 

 

§ 25 b, stk. 3, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.141

 

 

Enlige, forsørger, 2 eller flere børn

 

 

§ 25 b, stk. 3, nr. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.522

 

 

Enlige, ikke forsørger

 

 

§ 25 b, stk. 3, nr. 6

 

 

Kr. pr. måned

 

 

10.420

 

 

Kontanthjælpsloft for ægtefæller, hvor en eller begge modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, og som ikke opfylder 225 timers kravet (Ægtefæller omfattet af § 13 f, stk. 3 og 4)

 

 

 

 

 

Ej nedsat hjælp, forsørger, 1 barn

 

 

§ 25 b, stk. 5, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

9.438

 

 

Ej nedsat hjælp, forsørger, 2 eller flere børn

 

 

§ 25 b, stk. 5, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

9.509

 

 

Ej nedsat hjælp, ikke forsørger

 

 

§ 25 b, stk. 5, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

6.342

 

 

Nedsat hjælp, forsørger, 1 barn

 

 

§ 25 b, stk. 5, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

7.604

 

 

Nedsat hjælp, forsørger, 2 eller flere børn

 

 

§ 25 b, stk. 5, nr. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

7.675

 

 

Nedsat hjælp, ikke forsørger

 

 

§ 25 b, stk. 5, nr. 6

 

 

Kr. pr. måned

 

 

5.616

 

 

Nedsættelse af hjælpen til ugifte personer, der ikke opfylder kravet om 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 kalendermåneder

 

 

 

 

 

Hjælp beregnet på baggrund af 15.570 kr./11.716 kr. pr. måned

 

 

§ 13 g, stk. 1, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

1.069

 

 

Hjælp beregnet på baggrund af mindre end 15.570 kr./11.716 kr. pr. måned

 

 

§ 13 g, stk. 1, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

534

 

 

Omregningssats for ukendt arbejdstid til 225 timers-regel

 

 

 

 

 

Omregningssats

 

 

§ 13 f, stk. 15

 

 

Kr. pr. time

 

 

127,22

 

 

Ægtefælleberegning – 225 timers-regel

 

 

 

 

 

Forsørgere

 

 

§ 26, stk. 5-8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.570

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

§ 26, stk. 5-8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.716

 

 

Engangshjælp

 

 

 

 

 

Over 25 år, samt udeboende under 25 år (maksimum)

 

 

§ 25 a, stk. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

6.261

 

 

Hjemmeboende under 25 år (maksimum)

 

 

§ 25 a, stk. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

3.113

 

 

Hjælp til visse persongrupper

 

 

 

 

 

Nået efterlønsalderen, ikke optjent pensionsret

 

 

§ 27, stk. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

10.347

 

 

Børnestøttebeløb, ikke optjent pensionsret

 

 

§ 27, stk. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

3.161

 

 

Enlige forsørgere – under 30 år (maksimum)

 

 

§ 12, stk. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

12.840

 

 

Beløb der ses bort fra ved formue og fradrag ved indtægter

 

 

 

 

 

Formue, enlige

 

 

§ 14, stk. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

10.000

 

 

Formue, ægtefæller

 

 

§ 14, stk. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

20.000

 

 

Formue, engangsbeløb fra forsikring ved kritisk sygdom

 

 

§ 14, stk. 8

 

 

Kr. pr. forsikringsbegivenhed

 

 

150.000

 

 

Forsørgelsesydelse, ægtefæller, forsørgelsespligt

 

 

§ 30, stk. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

 

 

15.570

 

 

Forsørgelsesydelse, ægtefæller, andre

 

 

§ 30, stk. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.716

 

 

Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt

 

 

§ 31, stk. 1

 

 

Kr. pr. time

 

 

28,66

 

 

Fradrag for indtægter ved arbejde - STU (maksimumbeløb)

 

 

§ 31, stk. 2

 

 

Kr. pr. år

 

 

27.084

 

 

Arbejdstillæg, ukendt arbejdstimer, omregningssats

 

 

§ 31, stk. 3

 

 

Kr. pr. time

 

 

259,80

 

 

Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift 12)

 

 

 

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

§ 34, stk. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

3.200

 

 

Forsørgere med et hjemmeboende barn

 

 

§ 34, stk. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

4.650

 

 

Forsørgere med et udeboende barn

 

 

§ 34, stk. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

4.750

 

 

Fradrag i grænsebeløbet pr. hjemmeboende barn udover 1

 

 

§ 34, stk. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

850

 

 

Fradrag i grænsebeløbet pr. udeboende barn udover 1

 

 

§ 34, stk. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

700

 

 

Indtægtsgrænse efter 3 måneder - dagpengemaksimum

 

 

§ 34, stk. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

19.351

 

 

Grænse uafhængig af tidligere indtægter – selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse

 

 

§ 34, stk. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

14.211

 

 

Fradrag for forskudsvis udlagt børnebidrag

 

 

 

 

 

Samlede udbetalt beløb (minimumsbeløb)

 

 

§ 96 a, stk. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.570

 

 

12) Jf. BEK nr. 1975 af 11. december 2020 om særlig støtte efter § 34 i lov om aktiv socialpolitik.

Til toppen

Tabel 6. Ressourceforløbsydelse

Tabel 6. Ressourceforløbsydelse, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 241 af 12. februar 2021)

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Ressourceforløbsydelse

 

 

Forsørgere

 

 

 

§ 68, stk. 2, nr. 1 og § 69 j, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.570

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 68, stk. 2, nr. 2 og § 69 j, stk. 2, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.716

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgelsespligt

 

 

 

§ 68, stk. 2, nr. 3 og § 69 j, stk. 2, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

3.644

 

 

Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

 

 

 

§ 68, stk. 2, nr. 4 og § 69 j, stk. 2, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.570

 

 

Ressourceforløbsydelse (højeste sygedagpengebeløb)

 

 

 

§ 68, stk. 4

 

 

Kr. pr. uge

 

 

4.465

 

 

Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse 89 pct.)

 

 

 

§ 68, stk. 5

 

 

Kr. pr. uge

 

 

3.974

 

 

Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp forsørger)

 

 

 

§ 68, stk. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.570

 

 

Ressourceforløbsydelse (ledighedsydelse, kontanthjælp ikke- forsørger)

 

 

 

§ 68, stk. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.716

 

 

Fradrag ved indtægt, beløb der ses bort fra

 

 

Lønindtægtsgrænse

 

 

 

§ 68 a, stk. 2 og § 69 j, stk. 9

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.401

 

 

Fradrag pr. arbejdstime i forbindelse med tilbud

 

 

 

§ 68 a, stk. 3 og § 69 j, stk. 10

 

 

Kr. pr. time

 

 

16,98

 

 

 

Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen

 

 

Forsørgere

 

 

 

§ 69 a, stk. 3, § 69 b, stk. 2, § 69 c, stk. 1 og 4, § 69 l, stk. 4, § 69 m, stk. 2 og § 69 n, stk. 1 og 4.

 

 

Kr. pr. dag

 

 

719

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 69 a, stk. 3, § 69 b, stk. 2, § 69 c, stk. 1 og 4, § 69 l, stk. 4, § 69 m, stk. 2 og § 69 n, stk. 1 og 4.

 

 

Kr. pr. dag

 

 

541

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

 

 

 

§ 69 a, stk. 3, § 69 b, stk. 2, § 69 c, stk. 1 og 4, § 69 l, stk. 4, § 69 m, stk. 2 og § 69 n, stk. 1 og 4.

 

 

Kr. pr. dag

 

 

168

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

 

 

 

§ 69 a, stk. 3, § 69 b, stk. 2, § 69 c, stk. 1 og 4, § 69 l, stk. 4, § 69 m, stk. 2 og § 69 n, stk. 1 og 4.

 

 

Kr. pr. dag

 

 

719

 

 

Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen

 

 

Forsørgere

 

 

 

§ 69 d, stk. 2, nr. 1 og § 69 o, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.802

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 69 d, stk. 2, nr. 1 og § 69 o, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.802

 

 

Ressourceforløbsydelse (sygedagpenge eller ledighedsydelse)

 

 

 

§ 69 d, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.802

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt, bidragspligt

 

 

 

§ 69 d, stk. 2, nr. 2 og § 69 o, stk. 2, nr. 2

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

278

 

 

Punktsanktion - nedsættelse af den nedsatte ressourceforløbsydelse efter §§ 10 f, 10 h eller 10 j

 

 

 

 

 

 

Forsørgere

 

 

 

§ 69 d, stk. 3, nr. 1 og § 69 o, stk. 3, nr. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.802

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 69 d, stk. 3, nr. 1 og § 69 o, stk. 3, nr. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.802

 

 

Ressourceforløbsydelse (sygedagpenge eller ledighedsydelse)

 

 

 

§ 69 d, stk. 3, nr. 1

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.802

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt, bidragspligt

 

 

 

§ 69 d, stk. 3, nr. 2 og § 69 o, stk. 3, nr. 2

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

278

 

 

Ressourceforløbsydelse til selvstændige med 75 pct. uarbejdsdygtighed

 

 

 

 

 

 

Forsørgere

 

 

 

§ 69 j, stk. 4, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.678

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 69 j, stk. 4, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

8.787

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

 

 

 

§ 69 j, stk. 4, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

2.733

 

 

Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

 

 

 

§ 69 j, stk. 4, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

14.659

 

 

Ressourceforløbsydelse til selvstændige med 50 pct. uarbejdsdygtighed

 

 

 

 

 

 

Forsørgere

 

 

 

§ 69 j, stk. 4, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

7.785

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 69 j, stk. 4, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

5.858

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

 

 

 

§ 69 j, stk. 4, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

1.822

 

 

Personer under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

 

 

 

§ 69 j, stk. 4, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

13.748

 

 

Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen 75 pct. uarbejdsdygtighed

 

 

 

 

 

 

Forsørgere

 

 

 

§ 69 l, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

539

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 69 l, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

406

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

 

 

 

§ 69 l, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

126

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

 

 

 

§ 69 l, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

539

 

 

Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen 75 pct. uarbejdsdygtighed

 

 

 

 

 

 

Forsørgere

 

 

 

§ 69 o, stk. 2, nr. 1 og stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.352

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 69 o, stk. 2, nr. 1 og stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.352

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

 

 

 

§ 69 o, stk. 2, nr. 2 og stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

209

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt

 

 

 

§ 69 o, stk. 2, nr. 2 og stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

209

 

 

Punktsanktion - nedsættelse af den nedsatte ressourceforløbsydelse 75 pct. uarbejdsdygtighed efter §§ 10 f, 10 h eller 10 j

 

 

 

 

 

 

Forsørgere

 

 

 

§ 69 o, stk. 3, nr. 1 og stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.352

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 69 o, stk. 3, nr. 1 og stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

1.352

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

 

 

 

§ 69 o, stk. 3, nr. 2 og stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

209

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt

 

 

 

§ 69 o, stk. 3, nr. 2 og stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

209

 

 

 

 

Periodesanktion - fradrag i ressourceforløbsydelsen 50 pct. uarbejdsdygtighed

 

 

 

 

 

 

Forsørgere

 

 

 

§ 69 l, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

360

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 69 l, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

271

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

 

 

 

§ 69 l, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

84

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt, max hjælp inkl. tillæg

 

 

 

§ 69 l, stk. 3

 

 

Kr. pr. dag

 

 

360

 

 

Punktsanktion - nedsættelse af ressourceforløbsydelsen 50 pct. uarbejdsdygtighed

 

 

 

 

 

 

Forsørgere

 

 

 

§ 69 o, stk. 2, nr. 1 og stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

901

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 69 o, stk. 2, nr. 1 og stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

901

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

 

 

 

§ 69 o, stk. 2, nr. 2 og stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

139

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt

 

 

 

§ 69 o, stk. 2, nr. 2 og stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

139

 

 

Punktsanktion - nedsættelse af den nedsatte ressourceforløbsydelse 50 pct. uarbejdsdygtighed efter §§ 10 f, 10 h eller 10 j

 

 

 

 

 

 

Forsørgere

 

 

 

§ 69 o, stk. 3, nr. 1 og stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

901

 

 

Ikke-forsørgere

 

 

 

§ 69 o, stk. 3, nr. 1 og stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

901

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, uden forsørgerpligt

 

 

 

§ 69 o, stk. 3, nr. 2 og stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

139

 

 

Under 25 år, hjemmeboende, bidragspligt

 

 

 

§ 69 o, stk. 3, nr. 2 og stk. 5

 

 

Kr. pr. hændelse

 

 

139

Til toppen

Tabel 7. Revalideringsydelse og ledighedsydelse

Tabel 7. Revalideringsydelse og ledighedsydelse, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 241 af 12. februar 2021)

 

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Revalideringsydelse

 

 

 

 

 

 

Fyldt 30 år

 

 

 

§ 71, stk. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

19.363

 

 

Under 30 år, forsørger med egne børn i hjemmet

 

 

 

§ 71, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

19.363

 

 

Fyldt 25 år, forsørger med ikke-hjemmeboende børn

 

 

 

§ 71, stk. 2, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.570

 

 

Fyldt 25 år, ikke forsørgelsespligt

 

 

 

§ 71, stk. 2, nr. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.716

 

 

Under 25 år, udeboende

 

 

 

§ 71, stk. 2, nr. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

7.552

 

 

Under 25 år, hjemmeboende

 

 

 

§ 71, stk. 2, nr. 5

 

 

Kr. pr. måned

 

 

3.644

 

 

Under 25 år, gravid og har passeret 12. svangerskabsuge

 

 

 

§ 71, stk. 2, nr. 6

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.716

 

 

Under 25 år, forsørger med ikke-hjemmeboende børn, psykisk syg

 

 

§ 71, stk. 2, nr. 7

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.570

 

 

Under 25 år, bor ikke hos en eller begge forældre, psykisk syg

 

 

 

§ 71, stk. 2, nr. 8

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.716

 

 

Under 25 år, max hjælp i alt ved bidragspligt inkl. tillæg

 

 

 

§ 71, stk. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.570

 

 

Hvis indtægt i 6 måneder før afgørelse om revalidering gennemsnitlig overstiger højeste revalidering

 

 

§ 71, stk. 4

 

 

Kr. pr. måned

 

 

19.363

 

 

Nedsættelse af revalideringsydelse, hvis anden arbejdsindtægt overstiger følgende beløb

 

 

§ 73 f, stk. 1

 

 

Kr. pr. år

 

 

12.000

 

 

Ledighedsydelse

 

 

 

 

 

 

Ledighedsydelse (89 pct.)

 

 

 

 

Kr. pr. uge

 

 

3.974

 

 

Ledighedsydelse (89 pct.)

 

 

 

§ 74 a, stk. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

17.222

 

 

Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger)

 

 

 

 

Kr. pr. uge

 

 

3.593

 

 

Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger)

 

 

 

§ 74 a, stk. 3, nr. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.570

 

 

Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger)

 

 

 

 

Kr. pr. uge

 

 

2.704

 

 

Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger)

 

 

 

§ 74 a, stk. 3, nr. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.716

 

 

Lønindtægtsgrænse

 

 

 

§ 74 d, stk. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.401

 

 

Omregningssats

 

 

 

§ 74 d, stk. 5

 

 

Kr. pr. time

 

 

259,80

 

 

Periodesanktion – fradrag i ledighedsydelsen

 

 

 

 

 

 

Ledighedsydelse (89 pct.)

 

 

 

§ 77, stk. 4

 

 

Kr. pr. dag

 

 

795

 

 

Ledighedsydelse (kontanthjælp, forsørger)

 

 

 

§ 77, stk. 4

 

 

Kr. pr. dag

 

 

719

 

 

Ledighedsydelse (kontanthjælp, ikke-forsørger)

 

 

 

§ 77, stk. 4

 

 

Kr. pr. dag

 

 

541

Til toppen

Tabel 8. Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension

Tabel 8. Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 241 af 12. februar 2021)

 

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Modtagere af kontanthjælp, revalideringsydelse, ledighedsydelse samt beskæftigelsestillæg i virksomhedspraktik

 

 

Ydelsens mindstestørrelse, forsørger børn

 

 

 

§ 79, stk. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.570

 

 

Ydelsens mindstestørrelse, andre

 

 

 

§ 79, stk. 3

 

 

Kr. pr. måned

 

 

11.716

 

 

Ydelsesmodtagerens 1/3 bidrag13)

 

 

 

§ 80

 

 

Kr. pr. måned

 

 

95

 

 

Kommunens 2/3 bidrag

 

 

 

§ 80

 

 

Kr. pr. måned

 

 

189

 

 

13) Jf. BEK nr. 1600 af 27. december 2019 om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser.

Til toppen

Tabel 9. Løntilskud, jobrotationsydelse og prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse

Tabel 9. Løntilskud, jobrotationsydelse og prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Lov nr. 548 af 7. maj 2019)

 

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Løntilskud 14)

 

 

 

 

 

 

Løntilskud, førtidspensionister/tidl. skånejob

 

 

 

§ 75, stk. 2, nr. 1

 

 

Kr. pr. time

 

 

30,07

 

 

Løntilskud, førtidspensionister

 

 

 

§ 75, stk. 2, nr. 2

 

 

Kr. pr. time

 

 

52,65

 

 

Løntilskud, privat arbejdsgiver

 

 

 

§ 75, stk. 2, nr. 3

 

 

Kr. pr. time

 

 

83,89

 

 

Løntilskud, privat/offentlig arbejdsgiver

 

 

 

§ 75, stk. 2, nr. 4

 

 

Kr. pr. time

 

 

121,84

 

 

Løntilskud, privat/offentlig arbejdsgiver

 

 

 

§ 75, stk. 2, nr. 5

 

 

Kr. pr. time

 

 

162,16

 

 

Løntilskud, langtidsledige seniorer, privat arbejdsgiver

 

 

 

§ 80 c, stk. 1

 

 

Kr. pr. time

 

 

104,13

 

 

Løntilskud, langtidsledige seniorer, offentlig arbejdsgiver

 

 

 

§ 80 c, stk. 1

 

 

Kr. pr. time

 

 

142,08

 

 

Timeløn15)

 

 

 

§ 72, stk. 2

 

 

Kr. pr. time

 

 

131,19

 

 

 

 

 

 

 

Løntilskud ved fleksjob

 

 

 

 

 

 

Maksimum for beregning af løntilskud

 

 

 

§ 133 og § 136

 

 

Kr. pr. år

 

 

554.967

 

 

Maksimum for beregning af løntilskud

 

 

 

§ 133 og § 136

 

 

Kr. pr. time

 

 

288,42

 

 

Ved 1/2 tilskud

 

 

 

§ 133 og § 136

 

 

Kr. pr. år

 

 

277.484

 

 

Ved 1/2 tilskud

 

 

 

§ 133 og § 136

 

 

Kr. pr. time

 

 

144,21

 

 

Ved 2/3 tilskud

 

 

 

§ 133 og § 136

 

 

Kr. pr. år

 

 

369.978

 

 

Ved 2/3 tilskud

 

 

 

§ 133 og § 136

 

 

Kr. pr. time

 

 

192,28

 

 

Fleksløntilskud

 

 

 

§ 123, stk. 1

 

 

Kr. pr. uge

 

 

4.376

 

 

Fleksløntilskud

 

 

 

§ 123, stk. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

18.964

 

 

Lønindtægtsgrænse

 

 

 

§ 123, stk. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

15.401

 

 

Tilskud til selvstændige erhvervsdrivende

 

 

 

§ 126, stk. 5

 

 

Kr. pr. år

 

 

148.088

 

 

Højeste fleksbidrag16)

 

 

 

§ 7, stk. 2

 

 

Kr. pr. måned

 

 

4.551

 

 

Jobrotationsydelse

 

 

 

 

 

 

Jobrotationsydelse til privat/offentlig arbejdsgiver

 

 

 

§ 152, stk. 1

 

 

Kr. pr. time

 

 

193,11

 

 

Jobrotationsydelse til privat arbejdsgiver (gl. ordning) 17)

 

 

 

§ 98 a, stk. 2

 

 

Kr. pr. time

 

 

217,25

 

 

Prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse

 

 

 

 

 

 

Prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse

 

 

 

§ 48, stk. 7

 

 

Kr. pr. uge

 

 

4.283,61

 

 

14) Der gælder samme løntilskudssatser, for så vidt angår løntilskud efter § 15 b, stk. 4, i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

 

15) Timelønnen beregnes på grundlag af den årligt regulerede maksimale månedlige dagpengesats.

 

 

16) Bestemmelsen findes i lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (LBK 221 af 12. februar 2021).

 

 

17) Jobrotationsydelse til private arbejdsgivere, der har indgået aftale om et jobrotationsprojekt, der påbegyndes i perioden fra den 1. januar 2013 og indtil den 1. juli 2014. Der henvises til LBK nr. 1342 af 21. november 2016, § 98 a., stk. 2

Til toppen

Tabel 10. Seniorjob

Tabel 10. Seniorjob, jf. lov om seniorjob (LBK nr. 1090 af 15. september 2015)

 

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Seniorjob

 

 

 

 

 

154.549

 

 

Seniorjob, statstilskud til kommune pr. helårsstilling

 

 

 

§ 15, stk. 1

 

 

Kr. pr. år

Til toppen

Tabel 11. Befordringsgodtgørelse

Tabel 11. Befordringsgodtgørelse, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.v. (Lov nr. 548 af 7. maj 2019)

 

 

 

 

Lovhenvisning

 

 

Enhed

 

 

Sats

 

 

Befordringsgodtgørelse mv.

 

 

 

 

 

 

Befordringsgodtgørelse, kilometersats18)

 

 

§ 175, stk. 1, og

 

stk. 2

 

 

Kr. pr. km.

 

 

Udestår

 

 

Merudgiftsgodtgørelse, maksimum (personer efter § 6, nr. 2-5, 7, 8, 12 og 13)

 

 

§ 176, stk. 1

 

 

Kr. pr. måned

 

 

Udestår

 

 

18) Opdatering af satsen offentliggøres på www.skat.dk.

Til toppen