Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udlændinge

Bekendtgørelse om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer for at indgive ansøgninger og klager på områderne vedrørende familiesammenføring, tidsubegrænset opholdstilladelse og religiøse forkyndere m.v.

Udlændinge- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 2417 af 8/12 2021.

I medfør af § 9 h, stk. 2 og 15, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1910 af 26. september 2021, fastsættes:

Til toppen

Kapitel 1 – Indbetaling

§ 1. Gebyr efter § 4, stk. 2-11, skal indbetales til en bankkonto anvist af Udlændingestyrelsen, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Indgives en ansøgning som nævnt i § 4, stk. 2-11, til en dansk repræsentation i udlandet, kan gebyret betales til den danske repræsentation på en af repræsentationen anvist måde, hvis det grundet lokale forhold ikke er muligt at foretage indbetaling til en bankkonto anvist af Udlændingestyrelsen.

Stk. 3. Indgives en ansøgning som nævnt i § 4, stk. 2-11, til et andet lands repræsentation, jf. udlændingebekendtgørelsens § 20, stk. 4, nr. 1, og er det grundet lokale forhold ikke muligt at foretage indbetaling til en bankkonto anvist af Udlændingestyrelsen, kan gebyret betales til Udlændingestyrelsen på en af Udlændingestyrelsen anvist anden måde.

Stk. 4. Indgives en ansøgning som nævnt i § 4, stk. 2-11, til en privat virksomhed eller organisation, jf. udlændingebekendtgørelsens § 20, stk. 4, nr. 2, kan gebyret indbetales gennem virksomheden eller organisationen til en dansk repræsentation i udlandet, hvis det grundet lokale forhold ikke er muligt at foretage indbetaling til en bankkonto anvist af Udlændingestyrelsen.

§ 2. Gebyr efter udlændingelovens § 9 h, stk. 5, 1. pkt., for indgivelse af ansøgning om genoptagelse af en sag, hvor Udlændingestyrelsen har truffet afgørelse på baggrund af en ansøgning omfattet af § 4, stk. 2-11, skal indbetales til en bankkonto anvist af Udlændingestyrelsen, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Indsendes ansøgningen om genoptagelse af en afgørelse truffet af Udlændingestyrelsen gennem en dansk repræsentation i udlandet, kan gebyret betales til den danske repræsentation på en af repræsentationen anvist måde, hvis det grundet lokale forhold ikke er muligt at foretage indbetaling til en bankkonto anvist af Udlændingestyrelsen.

Stk. 3. Indsendes ansøgningen om genoptagelse af en afgørelse truffet af Udlændingestyrelsen ikke gennem en dansk repræsentation i udlandet, og er det grundet lokale forhold ikke muligt at foretage indbetaling til en bankkonto anvist af Udlændingestyrelsen, kan gebyret betales til Udlændingestyrelsen på en af Udlændingestyrelsen anvist anden måde.

§ 3. Gebyr efter udlændingelovens § 9 h, stk. 5, 2. pkt., for indgivelse af klage over en afgørelse truffet af Udlændingestyrelsen på baggrund af en ansøgning omfattet af § 4, stk. 2-11, og gebyr efter udlændingelovens § 9 h, stk. 5, 3. pkt., for indgivelse af ansøgning om genoptagelse af en klagesag, der vedrører en afgørelse truffet af Udlændingestyrelsen på baggrund af en ansøgning omfattet af § 4, stk. 2-11, skal indbetales til en bankkonto anvist af Udlændingenævnets Sekretariat, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Indsendes klagen eller ansøgningen om genoptagelse af en klagesag gennem en dansk repræsentation i udlandet, kan gebyret betales til den danske repræsentation på en af repræsentationen anvist måde, hvis det grundet lokale forhold ikke er muligt at foretage indbetaling til en bankkonto anvist af Udlændingenævnets Sekretariat.

Stk. 3. Indsendes klagen eller ansøgningen om genoptagelse af en klagesag ikke gennem en dansk repræsentation i udlandet, og er det grundet lokale forhold ikke muligt at foretage indbetaling til en bankkonto anvist af Udlændingenævnets Sekretariat, kan gebyret betales til Udlændingenævnets Sekretariat på en af sekretariatet anvist anden måde.

§ 4. Betaling efter §§ 1-3 skal ske i danske kroner. Hvis det på grund af lokale forhold ikke er muligt at foretage betaling i danske kroner, kan betaling dog ske i euro. Hvis gebyret betales til en dansk repræsentation i udlandet, kan betaling ske i lokal valuta.

Stk. 2. Med virkning for perioden 1. januar 2022 til den 31. december 2022 fastsættes gebyret for indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, og § 9 c, stk. 1, til 10.330,00 kr. (svarende til 1.384,72 euro, idet en eurokurs på 746 er lagt til grund for beregningen), jf. dog stk. 3, nr. 3, og stk. 4.

Stk. 3. Med virkning for perioden 1. januar 2022 til den 31. december 2022 fastsættes gebyret for indgivelse af ansøgning til 10.965,00 kr. (svarende til 1.469,84 euro, idet en eurokurs på 746 er lagt til grund for beregningen) i følgende tilfælde:

1) Indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 f.

2) Indgivelse af ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse meddelt efter udlændingelovens § 9 f.

3) Indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, på baggrund af familiemæssig tilknytning til en herboende person, som har opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 f.

4) Indgivelse af ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse meddelt efter udlændingelovens § 9 c, stk. 1, på baggrund af familiemæssig tilknytning til en herboende person, som har opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 f.

Stk. 4. Med virkning for perioden 1. januar 2022 til den 31. december 2022 fastsættes gebyret til 1.555,00 kr. (svarende til 208,45 euro, idet en eurokurs på 746 er lagt til grund for beregningen) for indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 3, når opholdstilladelsen gives med henblik på adoption, hvor adoptionsansøgeren er godkendt som adoptant, hvor barnet ligger inden for godkendelsen, og hvor adoptionsansøgeren har samtykket i at modtage barnet.

Stk. 5. Med virkning for perioden 1. januar 2022 til den 31. december 2022 fastsættes gebyret for indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 q, stk. 1-3, til 3.520,00 kr. (svarende til 471,85 euro, idet en eurokurs på 746 er lagt til grund for beregningen).

Stk. 6. Med virkning for perioden 1. januar 2022 til den 31. december 2022 fastsættes gebyret for indgivelse af ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse meddelt efter udlændingelovens § 9, stk. 1, og § 9 c, stk. 1, på baggrund af familiemæssig tilknytning til en herboende person, til 2.920,00 kr. (svarende til 391,42 euro, idet en eurokurs på 746 er lagt til grund for beregningen), jf. dog stk. 3, nr. 4, og stk. 7.

Stk. 7. Med virkning for perioden 1. januar 2022 til den 31. december 2022 fastsættes gebyret til 1.555,00 kr. (svarende til 208,45 euro, idet en eurokurs på 746 er lagt til grund for beregningen) for indgivelse af ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9, stk. 1, nr. 3, når opholdstilladelsen gives med henblik på adoption, hvor adoptionsansøgeren er godkendt som adoptant, hvor barnet ligger inden for godkendelsen, og hvor adoptionsansøgeren har samtykket i at modtage barnet.

Stk. 8. Med virkning for perioden 1. januar 2022 til den 31. december 2022 fastsættes gebyret for indgivelse af ansøgning om forlængelse af en opholdstilladelse meddelt efter udlændingelovens § 9 q, stk. 1-3, til 1.655,00 kr. (svarende til 221,85 euro, idet en eurokurs på 746 er lagt til grund for beregningen).

Stk. 9. Med virkning for perioden 1. januar 2022 til den 31. december 2022 fastsættes gebyret for indgivelse af ansøgning til 4.820,00 kr. (svarende til 646,11 euro, idet en eurokurs på 746 er lagt til grund for beregningen) i følgende tilfælde:

1) Indgivelse af ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse på grundlag af en opholdstilladelse meddelt efter udlændingelovens § 9, stk. 1, og § 9 c, stk. 1, på baggrund af familiemæssig tilknytning til en herboende person.

2) Indgivelse af ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse på grundlag af en opholdstilladelse meddelt efter udlændingelovens §§ 7, 8, 9 b, eller § 9 c, stk. 1-3, og udlændingen tidligere har ansøgt om opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, eller § 9 e.

3) Indgivelse af ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse på grundlag af en opholdstilladelse meddelt efter udlændingelovens § 9 f.

4) Indgivelse af afsøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse på grundlag af en opholdstilladelse meddelt efter udlændingelovens § 9 q, stk. 2 eller 3.

Stk. 10. Med virkning for perioden 1. januar 2022 til den 31. december 2022 fastsættes gebyret for indgivelse af ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse på grundlag af en opholdstilladelse meddelt efter udlændingelovens § 9 q, stk. 1, til 4.820,00 kr. (svarende til 646,11 euro, idet en eurokurs på 746 er lagt til grund for beregningen).

Stk. 11. Med virkning for perioden 1. januar 2022 til den 31. december 2022 fastsættes gebyret for indgivelse af ansøgning om tidsubegrænset opholdstilladelse på grundlag af en opholdstilladelse meddelt efter udlændingelovens § 9 a, stk. 2, nr. 1-14, § 9 i, stk. 1, 1. pkt., stk. 2 eller 3, § 9 j, stk. 1, § 9 k, stk. 1, 1. pkt., § 9 m, stk. 1, eller § 9 n, stk. 1, til 6.745,00 kr. (svarende til 904,16 euro, idet en eurokurs på 746 er lagt til grund for beregningen).

Stk. 12. Med virkning for perioden fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022 udgør det i udlændingelovens § 9 h, stk. 5, 1. pkt., nævnte beløb, ved indgivelse af ansøgning om genoptagelse af en sag, hvor Udlændingestyrelsen har truffet afgørelse på baggrund af en ansøgning omfattet af § 4, stk. 2-11, 905,00 kr. (svarende til 121,31 euro, idet en eurokurs på 746 er lagt til grund for beregningen).

Stk. 13. Med virkning for perioden fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022 udgør det i udlændingelovens § 9 h, stk. 5, 2. pkt., nævnte beløb, ved indgivelse af klage over en afgørelse truffet af Udlændingestyrelsen på baggrund af en ansøgning omfattet af § 4, stk. 2-11, 905,00 kr. (svarende til 121,31 euro, idet en eurokurs på 746 er lagt til grund for beregningen).

Stk. 14. Med virkning for perioden fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022 udgør det i udlændingelovens § 9 h, stk. 5, 3. pkt., nævnte beløb, ved indgivelse af ansøgning om genoptagelse af en klagesag, der vedrører en afgørelse truffet af Udlændingestyrelsen på baggrund af en ansøgning omfattet af § 4, stk. 2-11, 905,00 kr. (svarende til 121,31 euro, idet en eurokurs på 746 er lagt til grund for beregningen).

Stk. 15. Med virkning for perioden 1. januar 2022 til den 31. december 2022 udgør det i udlændingelovens § 9 h, stk. 8, 1. pkt., nævnte beløb 235,00 kr. (svarende til 31,50 euro, idet en eurokurs på 746 er lagt til grund for beregningen).

§ 5. Udlændinge- og Integrationsministeriet udarbejder på baggrund af høring af Udenrigsministeriet en liste over de steder, hvor det grundet lokale forhold ikke er muligt at foretage indbetaling til en bankkonto anvist af Udlændingestyrelsen eller Udlændingenævnets Sekretariat. Listen offentliggøres på www.nyidanmark.dk og opdateres løbende.

§ 6. Betaling efter §§ 1-3 skal være ledsaget af oplysning fra betaleren om det relevante sagsbestillings-id, medmindre betalingen sker til en dansk repræsentation i udlandet eller gennem en privat virksomhed eller organisation. Ved sagsbestillings-id forstås et unikt nummer, der trækkes i udlændingemyndighedernes sagsbestillingssystem med henblik på, at ansøgningen eller klagen kan sammenkædes med betalingen. Udlændingemyndighederne bistår i fornødent omfang med trækning af sagsbestillings-id.

Til toppen

Kapitel 2 – Tilbagebetaling

§ 7. Gebyr, der er indbetalt for indgivelse af en ansøgning som nævnt i § 4, stk. 2-11, tilbagebetales, hvis

1) ansøgningen er indgivet af en person, der ikke er berettiget til at indgive ansøgningen,

2) Danmarks internationale forpligtelser eller EU-reglerne kan tilsige, at ansøgningen skal tillades indgivet uden betaling af gebyr, jf. udlændingelovens § 9 h, stk. 1,

3) ansøgningen afvises efter udlændingelovens § 9 h, stk. 8, 1. pkt., eller 3. pkt., eller

4) ansøgningen afvises på andet grundlag end manglende gebyrbetaling.

Stk. 2. Ved tilbagebetaling efter stk. 1, nr. 4, refunderes det indbetalte gebyr fratrukket et beløb, jf. udlændingelovens § 9 h, stk. 7, som med virkning for perioden fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022 udgør 905,00 kr. (svarende til 121,31 euro, idet en eurokurs på 746 er lagt til grund for beregningen).

§ 8. Gebyr, der er indbetalt for indgivelse af ansøgning om genoptagelse af en sag, hvor Udlændingestyrelsen har truffet afgørelse på baggrund af en ansøgning omfattet af § 4, stk. 2-11, tilbagebetales, hvis

1) ansøgningen om genoptagelse er indgivet af en person, der ikke er berettiget til at anmode om genoptagelse af sagen,

2) kravet om indbetaling af gebyr fraviges som følge af EU-reglerne, jf. udlændingelovens § 9 h, stk. 5, 1. pkt.,

3) ansøgningen om genoptagelse afvises efter udlændingelovens § 9 h, stk. 9, 1. pkt., eller

4) ansøgningen om genoptagelse imødekommes.

§ 9. Gebyr, der er indbetalt for indgivelse af klage over en afgørelse truffet af Udlændingestyrelsen på baggrund af en ansøgning omfattet af § 4, stk. 2-11, tilbagebetales, hvis

1) klagen er indgivet af en person, der ikke er klageberettiget,

2) kravet om indbetaling af gebyr fraviges som følge af EU-reglerne, jf. udlændingelovens § 9 h, stk. 5, 2. pkt.,

3) klagen afvises efter udlændingelovens § 9 h, stk. 9, 2. pkt., eller

4) klageren får helt eller delvist medhold i klagen.

§ 10. Gebyr, der er indbetalt for indgivelse af ansøgning om genoptagelse af en klagesag, der vedrører en afgørelse truffet af Udlændingestyrelsen på baggrund af en ansøgning omfattet af § 4, stk. 2-11, tilbagebetales, hvis

1) ansøgningen om genoptagelse er indgivet af en person, der ikke er berettiget til at anmode om genoptagelse af klagesagen,

2) kravet om indbetaling af gebyr fraviges som følge af EU-reglerne, jf. udlændingelovens § 9 h, stk. 5, 3. pkt.,

3) ansøgningen om genoptagelse af klagesagen afvises efter udlændingelovens § 9 h, stk. 9, 3. pkt., eller

4) ansøgningen om genoptagelse af klagesagen imødekommes.

§ 11. Tilbagebetaling efter §§ 7-10 sker ved overførsel til en bankkonto, som ansøger eller klager har anvist. Er gebyret betalt med kreditkort, tilbageføres beløbet til den bankkonto, der er knyttet til kreditkortet, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis det grundet lokale forhold ikke er muligt at foretage tilbagebetaling via overførsel til en bankkonto, kan tilbagebetaling i stedet ske gennem en dansk repræsentation i udlandet.

§ 12. Tilbagebetaling efter §§ 7-10 foretages i den valuta, hvorved betaling er sket.

Til toppen

Kapitel 3 – Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelse

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 2009 af 11. december 2020 om indbetaling og tilbagebetaling af gebyrer for at indgive ansøgninger og klager på områderne vedrørende familiesammenføring, tidsubegrænset opholdstilladelse og religiøse forkyndere m.v. ophæves.

Til toppen