Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2022

Udlændinge- og Integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 2296 af 30/11 2021.

I medfør af § 12, stk. 8, i integrationsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1146 af 22. juni 2020, fastsættes:

§ 1. Flygtninge og andre, der har ophold i kommunernes midlertidige indkvarteringer, skal betale leje- og forbrugsudgifter for opholdet. Den maksimale månedlige betaling kan i perioden fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2022 højst udgøre følgende beløb:

1) Enlige med og uden børn 2.402 kr.

2) Par uden børn 4.401 kr.

3) Par med et, to eller tre børn 4.802 kr.

4) Par med fire eller flere børn 5.203 kr.

Stk. 2. Betalingen forfalder den første dag i måneden. Er denne dag en helligdag eller en lørdag, udskydes forfaldsdagen til den efterfølgende hverdag. Betalingen anses for rettidig, når den sker senest 3. hverdag efter forfaldsdagen. Er denne hverdag en lørdag, er betaling den følgende hverdag rettidig.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1973 af 10. december 2020 om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2021 ophæves.

Til toppen