Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk

Bekendtgørelse om regulering af grænser og præmier i forsikringsordningerne for private arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende

Arbejdsmarkeds- og Rekrutteringsstyrelsens bekendtgørelse nr. 2073 af 19/11 2021.

I medfør af § 45, stk. 6, og § 55, stk. 5, i lov om sygedagpenge, jf. lovbekendtgørelse nr. 1712 af 20. august 2021, fastsættes efter bemyndigelse:

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere

§ 1. Grænsen for en privat arbejdsgivers lønudgift for optagelse i forsikringen for private arbejdsgivere udgør 7.813.750 kr.

Stk. 2. Grænsen for en privat arbejdsgivers lønudgift for udelukkelse af forsikringen for private arbejdsgivere udgør 9.644.400 kr.

§ 2. Præmiesatsen udgør 1,02 pct.

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende

§ 3. For personer med indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed, der har tegnet sygedagpengeforsikring med ret til sygedagpenge fra tredje fraværsdag, udgør den årlige præmie:

1) 1/1 sats (sygedagpengenes højeste beløb): 3.837 kr.

2) 2/3 sats (2/3 af sygedagpengenes højeste beløb): 2.558 kr.

§ 4. For personer med indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed, der har tegnet sygedagpengeforsikring med ret til sygedagpenge fra første fraværsdag, udgør den årlige præmie:

1) 1/1 sats (sygedagpengenes højeste beløb): 5.931 kr.

2) 2/3 sats (2/3 af sygedagpengenes højeste beløb): 3.954 kr.

Ikrafttræden m.v.

§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. §§ 3 og 4 træder i kraft den 1. april 2022.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1776 af 2. december 2020 om regulering af grænser og præmier i forsikringsordningerne for private arbejdsgivere og selvstændige erhvervsdrivende ophæves. §§ 3 og 4 i bekendtgørelse nr. 1776 af 2. december 2020 finder dog fortsat anvendelse frem til og med den 31. marts 2022.

Til toppen