Acceptér og Luk
Sådan bruger hjemmesiden cookies
TYPO3 CMS sætter en cookie så snart websiden besøges - denne cookie udløber når du lukker din browser.
Til at måle trafikken på vores website benytter vi Google Analytics, der ligeledes sætter en cookie.
Læs mere
Forlaget Jurainformation§Vallensbækvej 61 · 2625 VallensbækTlf. 70 23 01 02 post(at)jurainformation.dk http://www.jurainformation.dk
Udlændinge

Vejledning om satser 2021

Udlændinge- og Integrationsministeriets vejledning nr. 9981 af 10/12 2020.

TABEL 1: Integrationsloven – Grundtilskud i introduktionsperioden og tilskud for uledsagede mindreårige

 

 

TABEL 1: Integrationsloven – Grundtilskud i introduktionsperioden og tilskud for uledsagede mindreårige

 

 

kr. mdl.

 

 

 

1.

 

 

Grundtilskud i introduktionsperioden (lovens § 45, stk. 4, 1. pkt.)

 

 

2.915

 

 

 

2.

 

 

Tilskud for mindreårige, uledsagede flygtninge (lovens § 45, stk. 8, 1. pkt.)

 

 

9.693

Til toppen

TABEL 2: Integrationsloven – Rådighedsbeløb for driftsrefusion for udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammer, introduktionsprogrammer og introduktionsforløb

TABEL 2: Integrationsloven – Rådighedsbeløb for driftsrefusion for udgifter til selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammer, introduktionsprogrammer og introduktionsforløb

 

 

kr. mdl.

 

 

 

1.

 

 

Rådighedsbeløb for refusion af udgifter til selvforsørgelses og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet (lovens § 45, stk. 5, 3. pkt.)

 

 

39.024

Til toppen

TABEL 3: Integrationsloven – Resultattilskud for selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet

TABEL 3: Integrationsloven – Resultattilskud for selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet

 

 

kr. mdl.

 

 

 

1.

 

 

Resultattilskud for ordinær beskæftigelse inden for 3 år (lovens § 45, stk. 9, nr. 1, 1. led)

 

 

82.807

 

 

 

2.

 

 

Resultattilskud for ordinær beskæftigelse inden for 4. eller 5. år (lovens § 45, stk. 9, nr. 1, 2. led)

 

 

55.203

 

 

 

3.

 

 

Resultattilskud for studie- og kompetencegivende uddannelse inden for 3 år (lovens § 45, stk. 9, nr. 2, 1. led)

 

 

82.807

 

 

 

4.

 

 

Resultattilskud for studie- og kompetencegivende uddannelse inden for 4. eller 5. år (lovens § 45, stk. 9, nr. 2, 2. led)

 

 

55.203

 

 

 

5.

 

 

Resultattilskud for bestået danskprøve (lovens § 45, stk. 9, nr. 3 og 4)

 

 

35.331

Til toppen

TABEL 4: Integrationsloven – Bekendtgørelse om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder

TABEL 4: Integrationsloven – Bekendtgørelse om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder

 

 

kr. mdl.

 

 

 

1.

 

 

Maksimal betaling for enlige med og uden børn

 

 

2.374

 

 

 

2.

 

 

Maksimal betaling for par uden børn

 

 

4.349

 

 

 

3.

 

 

Maksimal betaling for par med et, to eller tre børn

 

 

4.745

 

 

 

4.

 

 

Maksimal betaling for par med fire eller flere børn

 

 

5.141

Til toppen

TABEL 5: Integrationsloven – Danskbonus

TABEL 5: Integrationsloven – Danskbonus

 

 

kr. én gang

 

 

 

1.

 

 

Danskbonus (lovens § 22, stk. 1)

 

 

6.494

Til toppen

TABEL 6: Repatrieringsloven

TABEL 6: Repatrieringsloven

 

 

kr. én gang

 

 

 

1.

 

 

Maksimal udgift til transport af personlige ejendele eller køb af personlig bohave i hjemlandet (lovens § 7, stk. 2, nr. 2)

 

 

31.836

 

 

 

2.

 

 

Udgifter til transport af udstyr, der er nødvendigt for udlændingens eller dennes families erhverv (lovens § 7, stk. 2, nr. 3)

 

 

16.775

 

 

 

3.

 

 

Hjælp til etablering i hjemlandet eller det tidligere opholdsland (lovens § 7, stk. 2, nr. 4)

 

 

 

 

 

a. Pr. person, der er fyldt 18 år

 

 

144.900

 

 

 

 

b. Pr. person, der ikke er fyldt 18 år

 

 

44.193

 

 

 

4.

 

 

Udgifter til køb af erhvervsudstyr (lovens § 7, stk. 2, nr. 5)

 

 

16.775

 

 

 

5.

 

 

Udgifter til transport af erhvervsudstyr (lovens § 7, stk. 2, nr. 5)

 

 

21.665

 

 

 

6.

 

 

Udgifter til sygeforsikring i hjemlandet eller det tidligere opholdsland til personer, der er fyldt 18 år (lovens § 7, stk. 2, nr. 6)

 

 

8.118

 

 

 

7.

 

 

Udgifter til medbragte hjælpemidler (lovens § 7, stk. 2, nr. 8)

 

 

7.080

 

 

 

8.

 

 

Udgifter til skolegang til skolesøgende børn, der på tidspunktet for repatriering er fyldt 5 år (lovens § 7, stk. 2, nr. 9)

 

 

541

 

 

 

9.

 

 

Del af hjælp til etablering, der udbetales ved tilbagevenden (lovens § 7, stk. 3)

 

 

 

 

 

a. Pr. person, der er fyldt 18 år

 

 

57.959

 

 

 

 

b. Pr. person, der ikke er fyldt 18 år

 

 

17.677

 

 

 

10.

 

 

Udgifter til behandling (lovens § 7, stk. 5)

 

 

8.118

 

 

 

11.

 

 

Maksimal udgift til anskaffelse af nationalitetspas m.v. (lovens § 7, stk. 2, nr. 10)

 

 

10.612

 

 

 

12.

 

 

Resultattilskud ifm. repatriering af udlændinge (lovens § 13, stk. 2)

 

 

27.061

Til toppen

TABEL 7: Lov om aktiv socialpolitik – Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse

TABEL 7: Lov om aktiv socialpolitik – Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse

 

 

kr. mdl.

 

 

 

1.

 

 

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, forsørger, enlige (lovens § 22, stk. 2, nr. 1)

 

 

12.437

 

 

 

2.

 

 

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, forsørger, gift (lovens § 22, stk. 2, nr. 2)

 

 

8.703

 

 

 

3.

 

 

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, fyldt 30 år og udeboende under 30 år (lovens § 22, stk. 2, nr. 3)

 

 

6.219

 

 

 

4.

 

 

Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, hjemmeboende under 30 år (lovens § 22, stk. 2, nr. 4)

 

 

2.679

Til toppen

TABEL 8: Lov om aktiv socialpolitik – Omregningssats for indtægterne fra personer uden fastsat arbejdstid og selvstændige til beregning af beskæftigelseskravet

TABEL 8: Lov om aktiv socialpolitik – Omregningssats for indtægterne fra personer uden fastsat arbejdstid og selvstændige til beregning af beskæftigelseskravet

 

 

Omregningssats

 

 

 

1.

 

 

Omregningssats (lovens § 13 f, stk. 15)

 

 

127,03

Til toppen

TABEL 9: Lov om aktiv socialpolitik – Danskbonus

TABEL 9: Lov om aktiv socialpolitik – Danskbonus

 

 

kr. mdl.

 

 

 

1.

 

 

Dansk bonus (lovens § 22, stk. 4)

 

 

1.618

Til toppen

TABEL 10: Lov om aktiv socialpolitik – Kontanthjælpslofter for ydelsesmodtagere

TABEL 10: Lov om aktiv socialpolitik – Kontanthjælpslofter for ydelsesmodtagere

 

 

kr. mdl.

 

 

 

1.

 

 

Gifte/samlevende, forsørgere, 1 barn (lovens § 25 b, stk. 4, nr. 1)

 

 

12.389

 

 

 

2.

 

 

Gifte/samlevende, forsørgere, 2 eller flere børn (lovens § 25 b, stk. 4, nr. 2)

 

 

12.218

 

 

 

3.

 

 

Gifte/samlevende, ikke forsørgere (lovens § 25 b, stk. 4, nr. 3)

 

 

9.469

 

 

 

4.

 

 

Enlige, forsørger, 1 barn (lovens § 25 b, stk. 4, nr. 4)

 

 

14.733

 

 

 

5.

 

 

Enlige, forsørger, 2 eller flere børn (lovens § 25 b, stk. 4, nr. 5)

 

 

15.115

 

 

 

6.

 

 

Enlige, ikke forsørger (lovens § 25 b, stk. 4, nr. 6)

 

 

10.212

 

 

Kontanthjælpsloft for ægtefæller, hvor en eller begge modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, og som ikke opfylder 225-timers kravet (ægtefæller omfattet af § 13 f, stk. 3 og 4)

 

 

 

 

1.

 

 

Ej omfattet af timekrav, forsørger, 1 barn (lovens § 25 b, stk. 5, nr. 1)

 

 

9.424

 

 

 

2.

 

 

Ej omfattet af timekrav, forsørger, 2 eller flere børn (lovens § 25 b, stk. 5, nr. 2)

 

 

9.495

 

 

 

3.

 

 

Ej omfattet af timekrav, ikke forsørger (lovens § 25 b, stk. 5, nr. 3)

 

 

6.333

 

 

 

4.

 

 

Omfattet af timekrav, forsørger, 1 barn (lovens § 25 b, stk. 5, nr. 4)

 

 

7.593

 

 

 

5.

 

 

Omfattet af timekrav, forsørger, 2 eller flere børn (lovens § 25 b, stk. 5, nr. 5)

 

 

7.664

 

 

 

6.

 

 

Omfattet af timekrav, ikke forsørger (lovens § 25 b, stk. 5, nr. 6)

 

 

5.608

 

 

Ægtefælleberegning – 225 timers-regel

 

 

 

 

1.

 

 

Forsørgere (lovens § 26, stk. 5-8)

 

 

15.547

 

 

 

2.

 

 

Ikke-forsørgere (lovens § 26, stk. 5-8)

 

 

11.698

Til toppen

TABEL 11: Lov om aktiv socialpolitik, § 35, stk. 4, sanktion pr. dag – fradrag i ydelse

TABEL 11: Lov om aktiv socialpolitik, § 35, stk. 4, sanktion pr. dag – fradrag i ydelse

 

 

kr. pr. dag

 

 

 

1.

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindre end 5.633 kr.

 

 

200

 

 

 

2.

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindst 5.633 kr. og højst 9.935 kr.

 

 

400

 

 

 

3.

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 9.935 kr. og højst 13.519 kr.

 

 

600

 

 

 

4.

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 13.519 kr.

 

 

700

Til toppen

TABEL 12: Lov om aktiv socialpolitik, § 35, stk. 5, sanktion pr. hændelse – nedsættelse af ydelse

TABEL 12: Lov om aktiv socialpolitik, § 35, stk. 5, sanktion pr. hændelse – nedsættelse af ydelse

 

 

kr. pr. hændelse

 

 

 

1.

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindre end 5.633 kr.

 

 

600

 

 

 

2.

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mindst 5.633 kr. og højst 9.935 kr.

 

 

1.200

 

 

 

3.

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 9.935 kr. og højst 13.519 kr.

 

 

1.800

 

 

 

4.

 

 

Sanktionssats ved en månedlig hjælp efter §§ 22-25 på mere end 13.519 kr.

 

 

2.100

Til toppen

TABEL 13: Lov om integrationsgrunduddannelse (igu)

TABEL 13: Lov om integrationsgrunduddannelse (igu)

 

 

kr. mdl.

 

 

 

1.

 

 

Godtgørelse for personer, der forsørger eget barn i hjemmet med ret til ekstra børnetilskud (lovens § 10, stk. 3, nr. 1)

 

 

13.269

 

 

 

2.

 

 

Godtgørelse for personer, der forsørger eget barn i hjemmet uden ret til ekstra børnetilskud (lovens § 10, stk. 3, nr. 2)

 

 

9.287

 

 

 

3.

 

 

Godtgørelse for øvrige (lovens § 10, stk. 3, nr. 3)

 

 

6.636

 

 

 

4.

 

 

Godtgørelse for kost og logi (lovens § 10a, stk. 4)

 

 

500

Til toppen

TABEL 14: Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m. fl.

TABEL 14: Bekendtgørelse om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m. fl.

 

 

kr. pr. prøve

 

 

 

1.

 

 

Prøve for selvstuderende i Dansk 1 (bekendtgørelsens § 11, stk. 2)

 

 

1.417

 

 

 

2.

 

 

Prøve for selvstuderende i Dansk 2 (bekendtgørelsens § 11, stk. 2)

 

 

1.417

 

 

 

3.

 

 

Prøve for selvstuderende i Dansk 3 (bekendtgørelsens § 11, stk. 2)

 

 

1.417

 

 

 

4.

 

 

Prøve for selvstuderende i Studieprøven, skriftlig del (bekendtgørelsens § 11, stk. 3)

 

 

850

 

 

 

5.

 

 

Prøve for selvstuderende i Studieprøven, mundtlig del (bekendtgørelsens § 11, stk. 3)

 

 

850

Til toppen